NB – Nygård bemærker Jesper Nygård blogger om det byggede miljø, filantropien og foreningsdanmark

Landkommuner har meget at se frem til

Af Jesper Nygård, mandag den 7. juli 2014 kl. 15.00

Kommunerne i landdistrikterne står over for store udfordringer, men har meget at se frem til, hvis de tager udfordringen på sig og tænker langsigtet.

Faktum er, at de unge og erhvervsaktive borgere i landets yderområder rykker mod de større byer, uden at nye borgere flytter til områderne. Resultatet er forfaldne bygninger, uudnyttede tomter og et fastlåst boligmarked.

KL’s interaktive Danmarkskort over andelen af borgere, som er bosat i kommunernes landdistrikter, giver et klart billede af denne udvikling. På landsplan er der rundt regnet 160.000 såkaldt tiloversblevne boliger, og langt størstedelen heraf findes i kommunernes yderområder. På Lolland er liggetiden for et hus til salg i gennemsnit 600 dage. Samtidig flytter der årligt mellem 500 og 600 borgere fra området. 

En omstilling af landsbyer og landdistrikter - herunder en omprioritering af offentlige aktiviteter - er nødvendig og uundgåelig. Hvad enten det sker af frivillig eller ufrivillig vej, finder der nemlig allerede en høj grad af afvikling sted i landdistrikterne. 

Indbyggertallet falder, aldringen slår stærkt igennem, og der skal kæmpes om hver eneste arbejdsplads. Kommunerne omlægger derfor den offentlige service, lukker skoler og nedlægger offentlige transportmuligheder. Det er naturligvis uundgåeligt, at kommuner med vigende indbyggertal må handle og træffe beslutninger. Også dem der gør ondt. Netop derfor er der al mulig grund til at hente inspiration hos de, der handler proaktivt frem for på bagkant.

Det har de gjort i Vestervig. Sammen med Thisted kommune har de lokale borgere løftet det fysiske miljø og forvandlet en landsby under afvikling til et levende lokalsamfund med masser af muligheder, der alle tager udgangspunkt i stedets miljømæssige og kulturelle potentialer. Man har opkøbt forfaldne og forladte huse revet ned eller renoveret og anlagt rekreative områder med det resultat, at der nu rent faktisk kommer nye borgere til Vestervig. Løsningen i Vestervig er dog langt fra den eneste mulige – og ikke alle landsbyer kan eller skal nødvendigvis bevares.

I Realdania tror vi på, at stærke partnerskaber og netværk - som det i Vestervig - er vejen frem til større kvalitet for det levede liv i byerne såvel som i yderområderne. Og vi har mange års erfaring med at understøtte udvikling og forandring gennem lokale initiativer.

Der er mange måder at komme videre på. Vi stiller gerne op til en dialog.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Landkommuner har meget at se frem til Felter med * skal udfyldes
 

Mere erhverv i landdistrikterne

Af:Hans poulsen, kontorartikler.nu - Den19.12.2014 kl. 13:26Anmeld kommentar

Jeg mener vi bør udbygge erhvervs mulighederne i landdistrikterne. Hvis der var jobs i disse områder, så var der også folk til at købe husene, og skabe det liv som der mangler. Jeg ved godt at der er mange argumenter på hvorfor det ikke er lønligt at drive erhverv i landdistrikterne. Men det gælder bar om at finde de ting der sagtens kan lægge her. Eksempelvis driver vi http://www.kontorartikler.nu/ fra et landdistrikts område. Her er masse af billige kvadrat meter, og på den måde kan vi bedre konkurrere med andre webshops, og webshops i udlandet for den sags skyld. Danskerne køber for 24 milliarder på udenlandske webshops hvert år. Tænk hvis vi kunne holde nogen af de penge i vores landdistrikter istedet. Vi skal bare have fundet frem til de erhvervsgrupper der kunne have fordel af at lægge i udkants danmark, og få det gjort mere attraktiv for dem at lægge i landdistrikterne.

by og land har brug for hinanden

Af:Karen Sommer Møller, BolivVejle - Den15.07.2014 kl. 13:31Anmeld kommentar

Ja proaktivt og bevidstgørelse om egne ressourcer. Jeg har arbejdet med kvarterløft og udvikling af udsatte boligområder i 15 år. Og opvokset på landet - på den yderste vestkyst har jeg ofte tænkt på, at det vi søger at opbygge i de udsatte boligområder findes allerede på landet. Men det er ikke synligt for dem der bare kører igennem og konstaterer at her ikke sker en pind. Det bør kunne synliggøres bedre for dem selv og omverdenen. Til gengæld kunne man godt (kærligt) udfordre selvtilfredsheden. By og land har brug for hinanden

Skriv hvad du søger