NB – Nygård bemærker Jesper Nygård blogger om det byggede miljø, filantropien og foreningsdanmark

Lad de kommunale anlægsinvesteringer og klimaindsatsen gå hånd i hånd

Af Jesper Nygård, mandag den 27. april 2020 kl. 09.30

Med en offentlig og privat sektor, der er sat på vågeblus, med et sundhedsvæsen, der løber stærkere end nogensinde før, med ledighedstal der stiger dag for dag og en samfundsøkonomi, der hiver efter vejret, er COVID-19-krisen i den grad en realitet. Den har sat hverdagen, som vi kender den, på standby – uden en klar udløbsdato.

Men COVID-19-krisen er også en anledning til at tænke langsigtet og til at træffe flere rigtige valg i forhold til håndtering af en anden væsentlig og vedvarende samfundsudfordring, nemlig klimakrisen.

Med aftalen om kommunernes fritagelse fra anlægsloftet er landets kommunalbestyrelser lige nu i fuld gang med at gennemgå og fremrykke anlægsinvesteringer, som vil sende milliarder af kroner ud og arbejde. Det er investeringer, der får stor betydning i forhold til at kickstarte dansk økonomi, og som vil være et vigtigt bidrag til, at medarbejdere i byggebranchen ikke mister deres job.

Det er en helt unik mulighed – ikke kun for samfundsøkonomien og beskæftigelsen, men i den grad også for den grønne omstilling.

Derfor sætter vi nu i Realdania en pulje på 115 mio. kroner i spil, som skal bygge ovenpå de mange store anlægsinvesteringer, der nu sættes i gang – både i kommuner, stat og i den almene boligsektor. Midlerne er del af en større samlet indsats på 175 mio. kr.

De 115 mio. kr. skal være med til at sikre, at der i et i forvejen stramt anlægsbudget, og i en tid, hvor det skal gå hurtigt, alligevel bliver luft til at udvikle og vælge de bæredygtige løsninger. Så vi ikke kun bygger os ud af COVID-19-krisen, men også et godt stykke ud af klimakrisen, og dermed ind i fremtiden.

Som landets samlet set største bygningsejer og offentlige bygherre går kommunerne allerede i front, når det kommer til at drive en udvikling i retning af byggeri og anlæg med et lavere CO2-aftryk og større bæredygtighed. I de mange samarbejder, Realdania har med landets kommuner – herunder DK2020 – oplever jeg et stort engagement i klimaindsatser og fokus på bæredygtigt byggeri. Og jeg oplever, at kommunerne som bygherre stiller større krav om løsninger med lavt CO2-aftryk. Både i byggeprocessen, i materialevalget og i affaldshåndteringen.

Målet med Realdanias indsats er derfor at give kommuner – og andre offentlige bygherre – relevant inspiration, værktøjer og konkret hjælp til at skrue endnu mere op for bæredygtighed, klimaindsats og implementeringen af verdensmålene i de anlægsprojekter, der nu sættes i gang landet over.

For selvom offentlige anlægsmilliarder snart begynder at rulle, står kommunerne jo ikke med uanede midler, når den lokale skole skal have skiftet tag, eller når den nye idrætshal skal tegnes og bygges. Mange kommuner vil stadig skulle operere inden for et stramt anlægsbudget med benhårde prioriteringer til følge. Og samtidig skal det gå hurtigt, fordi behovet for at få gang i vækst og arbejdspladser er akut.

Derfor en klar opfordring til kommunerne herfra om at benytte sig af den ekstra luft og mulighed for udvikling og kvalificering, som vores bidrag kan give, til fortsat at tænke klimaet ind i byggeriet. Der er brug for, at vi bygger bedre – med fokus på både økonomisk værdiskabelse og klimamæssige fremskridt. Og det er en fælles opgave for de forskellige bygherrer, der skal i gang, for den samlede byggesektor og for os fra civilsamfundet at sikre, at det sker. 

I forarbejdet til indsatsen har vi kigget nærmere på FN-tilgangen Building Back Better. Her er fokus på, at udviklingen og genopbygningen efter fx en naturkatastrofe sker på en ny, mere holistisk og mere holdbar måde.

I vores tilfælde har katastrofen en noget andet karakter. COVID-19 indebærer ikke ødelagte huse og byer i ruiner. Til gengæld efterlader den et samfund i økonomisk knæ og tusindvis af danskere uden mulighed for at forsørge sig selv. 

En stor del af løsningen på krisen er at bygge os ud af den – men også at bygge bedre. Tværsektor-samarbejde er en afgørende faktor, hvis det skal kunne lykkes.

Det kræver tillid til og respekt for hinandens rammebetingelser, cirkulær tænkning og viljen til at bruge lidt ekstra tid for, at løsningerne i det lange løb bliver grønnere. Det kan føles som en investering, vi ikke har råd til nu – men på længere sigt har vi ikke råd til at lade være.

Tænk, hvis vi om 5 år kan kigge til tilbage på en virkelighed, hvor vi på ryggen af COVID-19-krisen fik løst både udfordringerne med vækst og velstand og samtidig fik lagt skinnerne til en ambitiøs og bæredygtig indsats, som bidrager til at løse klimaudfordringerne og implementere verdensmålene.

For byggeriet spiller en nøglerolle i forhold til at nå de ambitiøse klimamål, vi har sat os i Danmark. Og nu er der et åbent vindue til at tænke de to ting sammen og lade anlægsinvesteringer og klimaindsatsen gå hånd i hånd. Lad os bygge bedre – sammen.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Lad de kommunale anlægsinvesteringer og klimaindsatsen gå hånd i hånd Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger