NB – Nygård bemærker Jesper Nygård blogger om det byggede miljø, filantropien og foreningsdanmark

Kvalitet i kysternes turistbyer er vej til vækst

Af Jesper Nygård, onsdag den 15. juni 2016 kl. 09.00

Vi kender det godt. Stranden er super dejlig, men går man op i byen, er der kun én strandcafe. Her sælger de kun kedelige, dyre grillpølser og slasket slush ice. Og torvet, hvor den ensomme cafe ligger, er hverken pænt eller rart at opholde sig på.

Lige om lidt skal Danmarks kystbyer byde sæsonens turister velkommen. Men mange turister efterspørger bedre tilbud og højere kvalitet til prisen i det byggede miljø og i de servicetilbud, turisterne møder på ferien ved havet. 

Det er rigtig ærgerligt og lidt af et paradoks. For kysterne er et af vores største turismepotentialer herhjemme, og mange kystbyer har stolte historiske traditioner som populære feriedestinationer. Nogle steder går det da faktisk også ganske udmærket, selv om stranden er eneste trækplaster. 

Men hvordan kan kvaliteten i tilbud til turister løftes i de kystbyer, hvor det går mere sløjt. Så turisterne trækkes tilbage, og det smitter positivt af på byens øvrige liv, butikker og erhverv? 

Vores erfaring fra samarbejde med flere danske kystbyer og kommuner er, at det findes der desværre ikke hverken et ”quick fix” for eller en universalløsning på. 

Den gode nyhed er dog, at det kan lade sig gøre. Men det kræver, at nogle forskellige forudsætninger er til stede.

Der skal flere ting til

En helhedsorienteret indsats er en af forudsætningerne. Med det mener jeg en indsats, der bygger på stedets unikke, lokale potentialer (for eksempel en særlig natur eller et historisk bymiljø) – og som understøttes af et stærkt lokalt engagement og privat investeringslyst. De private investeringer er ikke kun med til at sikre, at ideerne overhovedet kan blive til virkelighed. De gør også indsatsen mere økonomisk bæredygtig – blandt andet fordi, der skabes ejerskab ved at investeringerne ofte er båret af lokal drivkraft. 

De positive effekter skabes netop gennem et samspil mellem disse forskellige faktorer. Og mellem lokale turisme- og udviklingsstrategier, ved at udvikle services til turister. Og ved at hæve kvaliteten i det byggede miljø. Konkret for eksempel ved at forny byens torv, så strandcafeen og iskiosken får bedre rammer. Eller ved, at der bygges en promenade fra byen og ned til vandet, og at det på den måde bliver lettere at komme ned til stranden. 

Tålmodighed er en anden forudsætning. Varig forandring skabes sjældent over en nat, men ved en langsigtet indsats. I flere af de projekter, vi har støttet langs de danske kyster, er det den målrettede, tålmodige indsats og samspillet mellem højere kvalitet i det byggede miljø og en udvikling af services, som over en årrække har medvirket til at sætte byerne tilbage på turisternes landkort. 

Unikke potentialer i nordvestjyske kystbyer

Vi har i en analyse kigget på seks byer langs den nordvestjyske kyst, som ved at trække på de unikke, lokale potentialer i kombination med de forskellige forudsætninger nævnt har formået at skabe positiv udvikling.  

I Klitmøller er det for eksempel bølgerne og de fantastiske forhold for surfere, som har gjort området berømt som Cold Hawaii og skabt positiv udvikling – både i form af flere turister, men også øget bosætning. For eksempel fungerer Hummerhuset på stranden som foreningshus for områdets surfere og en lokal biologisk forening. Og Foreningsvejen, en 400 meter lang strandpromenade i beton, giver god adgang til vandet og mulighed for blandt andet at skate eller løbe en hurtig sprint. 

Ved Svinkløv Plantage i kystbaglandet har man udnyttet det kuperede klitlandskab til at gøre området attraktivt for især mountainbiketurister med stier, spor og overnatningssteder, målrettet mountainbikere.

Og ved Thorup Strand og Slettestrand tager man udgangspunkt i stedets historiske traditioner for kystfiskeri. Konkret er der blandt andet opført et bådebyggeri og et kystkulturcenter samt et fiskepakhus – så hele værdikæden for et lokalt forankret fiskerierhverv er intakt. Det har givet turisterne noget flot og autentisk at se på og opleve. Og det har også skabt nye, lokale jobs. 

Generelt er tilbagemeldingerne fra lokale og erhvervsdrivende i de seks undersøgte kystbyer, at den helhedsorienterede og langsigtede indsats har synlige effekter. Blandt andet i form af nye aktiviteter og events i byerne, flere turister og besøgende, øget omsætning i butikkerne og mere presseomtale. Og ikke mindst er det med til at give byerne et brand og deres egen identitet og sætte dem på turist-landkortet.  

Et kæmpe potentiale

Derfor - kombineres lokale, kommunale turisme- og udviklingsstrategier, en højere kvalitet i det byggede miljø, udvikling af services til turister samt privat investeringslyst, giver det gode forudsætninger for at skabe synlig og målbar effekt af investeringer i kystbyer. 

Med andre ord: Der skal flere ting til. Det nytter ikke, at iskiosken sælger lækre vaffelis, hvis torvet man sidder på, ikke er smukt. Eller hvis bænkene ikke er gode at sidde på, mens man nyder isen. 

Omvendt skaber det heller ikke værdi og vækst, hvis torvet er pænt, men isen dødssyg – eller der slet ikke er nogen iskiosk.

Der er et kæmpe potentiale, hvis kvalitet og vækst ses og opfattes som hinandens forudsætning.

God sommer derude!

Læs mere: 

Rapport: ”Fundament for muligheder. Effekter af investeringer i kystbyers byggede miljø”, Realdania, 2016

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Kvalitet i kysternes turistbyer er vej til vækst Felter med * skal udfyldes
 

Ny rapport om turismeinvesteringer i Tyskland bakker Realdania-analyse op

Af:Jens Böhme, Sekretariatschef, Realdania - Den15.06.2016 kl. 16:24Anmeld kommentar

De vigtigste pointer fra den nye analyse af investeringerne i kystbyerne, som Realdania står bag og Jesper i sin blog refererer til, er netop blevet bakket op af en dugfrisk rapport fra Dansk Kyst- & Naturturisme med titlen ”Destinationsudvikling og turismeinvesteringer”. Peter Kvistgaard og John Hird har for Dansk Kyst- & Naturturisme undersøgt udviklingen og turismeinvesteringerne gennem de sidste 15 år i otte nordtyske destinationer. Mecklenburg-Vorpommern og Schlewig-Holstein har haft en pæn og stabil vækst i turismen siden år 2000, og er de to delstater i Tyskland, der har den største turismeintensitet, målt på antal turismeovernatninger pr. indbygger.

Læringspunkterne er i høj grad i tråd med den viden vi har fået gennem vores egen analyse af de danske kystbyers investeringer og effekterne heraf. Kvistgaard og Hird peger bl.a. på, at der er en klar sammenhæng mellem de private og offentlige investeringer, og at turismeaktørerne lægger vægt på, at det offentlige går forrest og baner vejen for de private investorer gennem en klar politik og strategi for turismeudviklingen og den fysiske planlægning. Undersøgelsen viser analogt med vores analyse i Realdania, at enkeltinvesteringer ikke gør det alene, men at det er samspillet mellem de lokale aktører og deres fælles, helhedsorienterede tilgang i destinationsudviklingen, der er en af forudsætningerne for at skabe succes. Desuden viser undersøgelsen at både destinationsudvikling og styrket samarbejde på tværs af kystbyerne har bidraget positivt til den nordtyske turismevækst. I destinationsudviklingen gælder det også, som vi ser mange eksempler på i Danmark, at de stedbundne ressourcer har været omdrejningspunkt for kystbyernes satsninger.

Set i lyset af disse helt uafhængige analyser – men som har meget enslydende konklusioner - er der noget der tyder på, at vi i Turistdanmark skal tage disse læringspunkter alvorligt, hvis vi vil udnytte de potentialer, som branchen har.

Skriv hvad du søger