NB – Nygård bemærker Jesper Nygård blogger om det byggede miljø, filantropien og foreningsdanmark

Kickstart af bofællesskaber skal øge ældres livskvalitet

Af Jesper Nygård, onsdag den 19. april 2017 kl. 07.00

Når jeg bliver gammel….

…så vil jeg sidde på en bar, der hvor havet slår ind over molen – og dele rødvin med memoirer – med de andre gamle i solen. 

Sådan synger Peter A.G. Nielsen i tredje vers i den velkendte Gnags-sang. Og han har fat i noget, den gode sang-poet. Nemlig hvor vigtigt det er med nærhed og relationer, når vi bliver ældre – så vi undgår at blive ensomme og blive ramt af en række følgevirkninger af ensomhed. 

Ensomhed blandt ældre er et voksende samfundsproblem i takt med, at vi bliver flere og flere ældre. En undersøgelse fra SFI viser, at 104.000 danskere over 65 år føler sig ufrivilligt ensomme. Samtidig ved vi, at ældre, der bor sammen oplever stærkere naborelationer og højere livskvalitet.

I samarbejde med analysefirmaet Methods har vi undersøgt, om der er en sammenhæng mellem boligformen seniorbofællesskab og livskvalitet hos ældre. Undersøgelsen viser helt entydigt, at det er tilfældet. Over 90 procent er helt eller delvis enig i, at det har givet dem øget livskvalitet i alderdommen at flytte i seniorbofællesskab. 

Derfor har Realdania igangsat initiativet ’Rum og fællesskaber for ældre’, hvor en af indsatserne er at arbejde på at kickstarte byggeriet af seniorbofællesskaber. Sammen med både private parter som f.eks. pensionsselskaber og med den almene boligsektor ønsker vi at udvikle nye modeller for bofællesskaber for seniorer. Bofællesskaber, der udnytter fællesarealerne på nye og innovative måder, og hvor der er plads til en mangfoldighed af ældre. 

Vi tror nemlig på, at det byggede miljø – rammerne for, hvordan vi bor – kan være en effektiv motor i forhold til at løse forskellige samfundsproblemer. I det her tilfælde at bidrage til at nedbringe ensomheden blandt ældre i fremtiden. 

I forbindelse med forberedelsen af indsatsen har vi foretaget et grundigt analysearbejde dels i forhold til ensomhed blandt ældre og sammenhængen med boform og dels af markedet for seniorbofællesskaber. Vi har desuden været i dialog med en række interesseorganisationer på ældreområdet. 

Gavner både borgere og kommuner

Kommunerne har en helt indlysende interesse i, at borgerne får et godt og trygt seniorliv med øget livskvalitet. Og med en voksende andel af ældre – i 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år – kan en kickstart af byggeriet af seniorbofællesskaber også have positive effekter på den kommunale økonomi i form af lavere serviceudgifter til ældre. 

I forbindelse med Realdanias analysearbejde, bad vi Rambøll Management i samspil med fem case-kommuner om at belyse sammenhængen mellem ældres boformer og de kommunale udgifter. 

Analysen viser at ældre har meget individuelle behov, men at der – alt andet lige – er tre primære forhold, der kan skabe kommunale besparelser: Dels en produktivitetsstigning for omsorgspersonalet, fordi beboerne bor nær hinanden, dels en reduktion i behovet for hjemmehjælp, når naboerne i fællesskaberne hjælper hinanden, og endelig en indretning af boligerne, der gør beboerne mere selvhjulpne.

Der er altså mange gode grunde til, at kommuner rundt om i landet bør bakke op om byggeriet af flere seniorbofællesskaber.

Og vores undersøgelser viser da også, at mange ældre godt kunne tænke sig at bo på denne måde. Der står 8.000 på venteliste til de 7.000 boliger, der findes rundt om i landet. Og 80.000 danskere udtrykker ifølge SFI ønske om at flytte i seniorbofællesskab inden for en kortere årrække. Samtidig har markedet i en årrække næsten været gået i stå. Vi har forsøgt at finde årsagen til dette, men har ikke kunnet finde nogen entydig forklaring. 

Samtidig kan vi se, at der er behov for at udvikle nye modeller for bofællesskaber, som er tilgængelige for ældre med forskelligt indtægtsniveau. Det kan f.eks. være mindre boliger til en lavere pris, men hvor man så til gengæld har adgang til nogle moderne innovative fællesarealer.

Eksempler til efterfølgelse

Vi håber, at de eksempler på bofællesskaber, som vi udvikler i samarbejde med vores partnere, kan sætte gang i en ny bølge af denne type fællesskaber. Hvis vi sammen med flere pensionsselskaber kan udvikle byggerier, der både er gode at bo i og giver et fornuftigt afkast til pensionskassens medlemmer, har vi en tro på, at både de og andre vælger at bygge tilsvarende byggerier andre steder i landet. Og på samme måde tror vi, at gode eksempler udviklet sammen med almene boligforeninger kan inspirere andre til at følge efter.

Vi har indgået den første partnerskabsaftale om udviklingen af et seniorbofællesskab med PKA og FB-gruppen, som er i gang med at udvikle en helt ny bydel på det gamle grønttorv i København. Løbende regner vi med, at der kommer nye partnerskaber til inden for både den private og den almene boligsektor.

Realdanias samlede indsats ’Rum og fællesskaber for ældre’ omfatter ud over konkrete samarbejder om seniorbofællesskaber med private og almene parter, også et eget eksempelbyggeri, som opføres af Realdania By & Byg i et yderområde. 

Endelig vil vi via Bolius – Boligejernes Videnscenter, som Realdania har sat i verden, igangsætte en oplysningskampagne. Den skal sætte fokus på at få den yngre gruppe af seniorerne til at overveje deres boform i tide. 

Som skrevet, så hænger bofællesskaberne i dag ikke på træerne. Og selv om Realdania, sammen med andre parter får held til at kickstarte markedet, vil det ikke løse efterspørgslen med et snuptag. Det kan altså tage nogle år, før der bliver en ledig bolig i et bofællesskab. Dertil kommer, at det er vigtigt, at man tage beslutningen i tide – mens man stadig er frisk og rørig. 

For nogle vil det være relevant at overveje det allerede i 50’erne, for andre lidt senere. Peter A. G. var tidligt ude – han var bare i slutningen af 30’erne, da han skrev stroferne om at sidde på baren og nyde udsigten i fællesskab med de andre gamle i solen.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Kickstart af bofællesskaber skal øge ældres livskvalitet Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger