NB – Nygård bemærker Jesper Nygård blogger om det byggede miljø, filantropien og foreningsdanmark

Har du været i skole i sommerferien?

Af Jesper Nygård, tirsdag den 16. august 2016 kl. 07.00

”Du må ikke løbe på gangene!”

Vi kan næsten alle sammen huske lærernes formaninger, når vi som børn ikke kunne dy os for at tage enten gangen eller trappen i højt tempo.

Der er ikke noget at sige til, at børn også i dag bryder forbuddet mod at løbe. En lang gang inviterer simpelthen til det. Og hvorfor skal de egentlig ikke have lov? Vi ved, det er meget vigtigt, at børn rører sig. Vi ved også, at alt for mange børn er for lidt fysisk aktive. Det kræver selvfølgelig, at gangene er indrettet, så det er hensigtsmæssigt, at børn løber på dem. 

I det hele taget er det vigtigt, at vores skoler er indrettet, så de motiverer børn til at bevæge sig. 

Skoler i mange kommuner har taget den udfordring op. I forbindelse med to kampagner, DRØN på skolegården og Skole+, som Realdania sammen med en række samarbejdspartnere satte i gang, bød flere end 100 skoler fra over 50 kommuner fra hele landet ind med visioner for deres skoler. Selvom der kun var mulighed for at støtte nogle udvalgte projekter økonomisk, har kampagnerne allerede været med til at sætte mange initiativer i gang. 

De foreløbige undersøgelser tyder heldigvis på, at op imod halvdelen af skolerne har fundet midler andre steder fra til helt eller delvist at sætte de udarbejdede projekter i gang, også selvom de altså ikke blev udvalgt og fik støtte fra de to nævnte kampagner. Og de skoler, der er udvalgt, oplever, at andre skoler og kommuner kontakter dem for at høre om deres erfaringer.

Og det er netop pointen. Kampagnerne skal inspirere langt ud over de relativt få skoler, der bliver valgt og får direkte økonomisk støtte. De udvalgte projekter skal fungere som et inspirations- og videnskatalog, som andre kan drage nytte af. Det er helt centralt for Realdanias arbejde, at de projekter, vi støtter, kan fungere som eksempler, der kan inspirere andre til nye måder at tænke og arbejde på. I det konkrete tilfælde håber jeg, det også kan være til inspiration i forhold til skolereformens krav om mere leg og bevægelse i undervisningen.

Erfaringerne fra skoleprojekterne indgår desuden i et forskningsprojekt, der undersøger, hvordan man fremmer børns sundhed og lyst til bevægelse. Det gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Syddansk Universitet. 

Et af de konkrete projekter findes i Aarhus. På Søndermarksskolen arbejdes der blandt meget andet med at omdanne skolens mange og lange gangarealer til en bevægelsessti med forskellige aktivitetszoner, der også kan bruges uden for skoletid.  

Et andet er i Vanløse. Her er en helt almindelig villavej, der lå mellem to skoler, forvandlet til et åbent skolegårdsmiljø og lokalt mødested. Det er nu et sted, hvor alle fra de to skoler – og andre fra lokalområdet – kan lege, løbe, spille bold, skate eller lave parkour. Det kan de også gøre uden for skoletid. 

Visionen er, at skolerne skal indrettes, så de både opfordrer børn til bevægelse, og at de skal være åbne for alle, der bor i området. I mange kommuner bliver skolerne også brugt af foreninger til idræt, aftenundervisning eller møder. Og flere steder er der potentiale til at udnytte de eksisterende rammer endnu bedre. 

Det samfundsmæssige udbytte af mere bevægelse er til af få øje på. En undersøgelse fra WHO viser, at kun hver tiende pige og hver femte dreng mellem 11 og 15 år er fysisk aktive i en time om dagen, sådan som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det har betydning for det enkelte barns sundhed og evne til at lære. 

Derfor er der mange åbenlyse fordele ved de to skolekampagner. Jeg er dog også blevet opmærksom på, at nogle naboer kan opleve gener i form af mere støj. Det skal vi have respekt for. Derfor er det ofte en god ide at inddrage de mennesker, der bor ved siden af skolerne, i processen. Men overordnet er jeg ikke i tvivl om, at det er meget positivt at bruge allerede eksisterende skoler på flere og bedre måder.

For hvorfor skal skolegården ikke være det lokale mødested, hvor børn og voksne hænger ud efter skoletid, i weekenderne – og i sommerferien? Så vil det give endnu mere mening at indrette de fysiske rammer, så børn får lyst til at bevæge sig. Det vil også være et sted, hvor de mindre fysisk aktive børn får lyst til at gå hen og måske blive ”lokket til” at bevæge sig. 

Mange skoler har stået tomme i den sommerferie, der nu er slut. Til næste år kunne det være positivt, hvis en del af børnenes ferie foregår på skolens område.

Læs mere her: 

www.skole-plus.dk – et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Danmarks Idrætsforbund og Realdania

www.drøn.dk – et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Lokale og Anlægsfonden og Realdania

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Har du været i skole i sommerferien? Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger