NB – Nygård bemærker Jesper Nygård blogger om det byggede miljø, filantropien og foreningsdanmark

Frivillighed for alle

Af Jesper Nygård, torsdag den 16. april 2015 kl. 08.00

Om morgenen kan jeg sidde med ansøgninger fra ildsjæle, der har taget sagen i egen hånd og nu ønsker hjælp og støtte til at skabe nyt liv i det nedlagte, lokale mejeri eller i den gamle købmandsgård. Og om eftermiddagen er et af mødelokalerne her i Realdania booket til et møde mellem en lang række foreninger og interesseorganisationer, der prøver at finde fælles løsninger på en bæredygtig udviklingen i det åbne land. Blandt andre Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening og DGI.

Det frivillige Danmark fornægter sig ikke. Det blomstrer derimod, og det er et privilegium at opleve det så ofte og så tæt på, som vi gør i Realdania.

De frivillige og hele civilsamfundet har nok altid eksistereret. Men deres betydning for vores samfund og for engagementet, iderigdommen og sammenhængskraften er vokset helt kolossalt i de seneste år.

Man kan sige, at frivillige skaber livskvalitet to gange: De påtager sig opgaver og projekter, som ellers aldrig ville gro og blomstre. Og samtidig skaber de med deres initiativrigdom og engagement vigtige sociale fællesskaber og netværk, som rækker langt ud over det enkelte initiativ eller projekt. I Realdania har vi tradition for samarbejder og partnerskaber med mange forskellige slags frivillige. Det har vi haft gennem alle de år, vi har arbejdet med filantropi. Og erfaringen viser os, at det at være frivillig også er en indgang til at være en aktiv del af samfundet for nogle af dem, som nemt kommer til at stå udenfor.

Det er alle typer mennesker, der er frivillige. Heldigvis. Det er både mennesker med tilknytning til arbejdsmarkedet og mennesker uden for arbejdsmarkedet. Det er mennesker med lav og med høj indkomst. Men alle er optaget af at give en hånd med og at gøre noget for nogen eller noget.

Den pointe, tror jeg også, er vigtig for kommunerne. Når de bakker op om byens ildsjæle med finansiering og faciliteter, har de jo samtidig en mulighed for at involvere mange. Herunder også borgere, der på forskellige måder er marginaliserede. Enten fordi de er langtidssygemeldte, uden arbejde eller på anden måde af omstændighederne er placeret på kanten eller uden for fællesskabet. 

Kommunerne arbejder hårdt for at skabe gode forhold for frivilligt arbejde. Og derigennem kan de gøre en vigtigt indsats for at aktivere nye grupper. Det er nemlig vigtigt at opleve, at man er værdsat, og at der er nogen, der regner med en. 

Men også som frivillig kan man have dage, hvor man ikke altid har resurser til at bidrage med særlig meget. Den ene dag kan man være den, der virkelig tager fat. Næste dag har man måske brug for, at nogle andre tager over. Det kræver fleksibilitet i de projekter, som inddrager de frivillige. Som formanden for Frivilligrådet, Vibe Klarup Voetmann, har sagt det: ”Det kan være, at man den ene dag magter at lave kaffe, mens man ikke kan næste dag. Det er vigtigt, at man kan skifte mellem at være bruger og frivillig.”

Ifølge den frivillighedsundersøgelse, som SFI udkom med sidste år, er der tendens til, at veluddannede, resursestærke mennesker udgør en voksende del af de frivillige. Det er der slet ikke noget galt i. Tværtimod. Men vi skal være opmærksomme på at tilrettelægge rammerne på en måde, der inkluderer alle dem, der ønsker at bidrage. 

Derved bliver det frivillige arbejde i sandhed fællesskabsskabende og giver livskvalitet for den enkelte og os alle sammen.

Og dermed bidrager det til at gøre vores samfund og den enkeltes livskvalitet en lille smule bedre. Hele tiden.

Fokus på frivillighed i Realdanias Årsmagasin 2015

Læs mere om frivillighed i Realdanias årsmagasin 2015, der netop er udkommet. Ud over interview med Frivilligrådets Vibe Klarup Voetmann er der også interviews med blandt andre Folketingets formand Mogens Lykketoft og næstformand og Berthel Haarder samt Realdanias bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack. 

Download magasinet her: http://issuu.com/realdania.dk/docs/realdania___rsmagasin_2015

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Frivillighed for alle Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger