NB – Nygård bemærker Jesper Nygård blogger om det byggede miljø, filantropien og foreningsdanmark

Fremtidens byer – en lokal og global udfordring

Af Jesper Nygård, onsdag den 25. februar 2015 kl. 08.00

Tendensen er klar – både her i Danmark og ude i verden: Vi er helt vilde med at bo i byerne. Flere og flere mennesker flytter til de større byer, og fremskrivningen siger, at mere end 9 ud af 10 indbyggere vil bo i byerne i 2050. Det udfordrer yderområderne på en række punkter, som i øjeblikket diskuteres flittigt i bl.a. de danske medier.

Den markante bevægelse fra land til by medfører dog mindst lige så store udfordringer for fremtidens byer – og dermed for alle os, der deltager aktivt i arbejdet med at skabe gode byer for vores børn og børnebørn. 

I Realdania arbejder vi for livskvalitet gennem det byggede miljø, og derfor er udviklingen af fremtidens bæredygtige byer et centralt fokusområde for Realdania. Vi arbejder bl.a. tæt sammen med kommuner og andre myndigheder, ildsjæle, virksomheder og andre relevante partnere om at bidrage til at løse byudviklingens fremtidige udfordringer. I forhold til at skabe gode byer for fremtiden, er der en række ting, som er vigtige at lægge vægt på i planlægningen. 

Jeg nævner her de tre, som jeg synes er vigtigst: Livskvalitet, vækst og klima.

Livskvalitet

Vellykket byudvikling skal have fokus på trivslen og livskvaliteten hos de mennesker, der bor og arbejder i byen. Der skal være grønne områder til afslapning og rekreation. Der skal være steder, hvor vi kan mødes på tværs af erhvervs-, kultur- og uddannelsesmiljøer. Og der skal være områder, hvor både børn og voksne kan lege, cykle og bevæge sig. 

Dette kan nogle gange se ud til at stå i modsætning til behovet for at bygge tættere i byerne med henblik på at få plads til nye boliger til de mange kommende byboer, til erhverv, uddannelsesinstitutioner og meget andet. Men så meget desto mere vigtigt er det at tænke i gode offentlige rum og løsninger, der giver lys og luft, grønne oaser, udsyn og rummelighed. 

Byens sociale bæredygtighed handler også om at sikre, at byområder består af blandede befolkningsgrupper, så sociale problemstillinger ikke koncentreres i isolerede og udsatte boligområder. Der skal være plads til alle samfundsgrupper, og vi skal have boliger, som er til at betale for også sygeplejersken, folkeskolelæren og politimanden. Gode byer er for alle, og det kræver en bevidst prioritering at sikre en sådan mangfoldighed.

Vækst

Danmark bliver ofte fremhævet internationalt som foregangsland, når det gælder høj livskvalitet. Men Danmark er samtidig et af de OECD-lande, hvor væksten pr. indbygger siden midten af 1990’erne har været lavest. De store danske byer klarer sig bedre, men de store byer rundt om Danmark i Tyskland, Sverige og Norge klarer sig en hel del bedre. Og forudsætningen for vækst både i byerne og i yderområderne er, at de store danske byer styrker konkurrenceevnen – også i forhold til de konkurrenterne i det nære udland. 

Det er i de store byer, erhvervslivet udvikler sig, vidensmiljøerne opstår og iværksætteriet starter. De store byer driver i høj grad væksten – og samtidig driver væksten byen. Den symbiose skal byerne holde sig for øje – ikke mindst når der kommer flere og flere byboere. For den sociale sammenhængskraft og mulighederne for at skabe gode rammer med stor livskvalitet hænger naturligt sammen med økonomisk vækst.

Klima

Klimaforandringerne kræver en indsats af os alle sammen, men byerne spiller her en særlig stor rolle, fordi så mange mennesker og så meget aktivitet er samlet her. Det gælder både i forhold til at forebygge yderligere klimapåvirkninger og at tilpasse sig de nye klimaforhold. Det er vigtigt, at byerne udnytter muligheden for at bidrage aktivt til reduktion af CO2. De står for langt størstedelen af udledningen og kan derfor gøre en kæmpe forskel ved at satse på bæredygtige strategier for bl.a. infrastruktur, affaldshåndtering og belysning. 

Samtidig skal byerne sikre sig mod de ændringer, som allerede er i gang, f.eks. større mængder af regnvand, havvandsstigning og mere ekstreme vejrsituationer med storm og blæst. Byerne skal kort sagt blive mere klimarobuste – og gerne på den smarte måde, hvor man slår flere fluer med ét smæk i et forsøg på at skabe mindst dobbelt værdi. I Realdania arbejder vi på at udvikle løsninger, som ikke bare er klimatilpasning, men som også bidrager med andre værdier til byen. Det kunne f.eks. være, at man både sikrer, at regnvandet løber de rigtige steder hen – og samtidig bliver brugt æstetisk, rekreativt, erhvervsmæssigt og/eller socialt. 

Globalt samarbejde

Klimaudfordringerne er lokale, nationale og globale. Og derfor er vi også nødt til at løfte blikket fra de hjemlige forhold engang imellem. Den lokale og den globale indsats hænger uløseligt sammen. 

Realdania indgår, sammen med amerikanske Bloomberg Philanthropies og britiske The Children’s Investment Fund Foundation – som er to af verdens mest ambitiøse filantropiske organisationer – i et partnerskab med C40-netværket. Det er et netværk af 70 af verdens største og mest innovative byer, og blandt de sidstnævnte er København. Byerne udveksler viden og erfaringer om klimasikring på tværs af landegrænser. Fra 2014 og tre år frem vil C40 modtage knap 200 millioner kroner i støtte fra de 3 filantropiske foreninger/fonde til det grundlæggende arbejde med at mindske CO2-udledningen og imødegå klimaforandringerne.

Realdania ønsker på denne måde at være med til at skabe en mere bæredygtig udvikling og sikre, at den viden, der udvikles og formidles i C40-netværket, også kommer det danske samfund og de danske byer til gavn. For bæredygtighed og livskvalitet er på mange måde to sider af samme sag. Og klimaudfordringerne skal angribes både lokalt og globalt, og alle steder i verden spiller byerne en hovedrolle i det arbejde.

Læs mere om Realdanias engagement i C40:
http://realdania.dk/filantropiske-programmer/samlet-projektliste/c40

Læs rapporten ”2050 - Der bli’r et yndigt land”, som beskriver scenarier for Danmarks grønne fremtid, bl.a. udviklingen i byerne og på landet:

http://www.realdania.dk/nyheder/seneste-nyt/nyheder-uden-projekt-2012/rapport2050_270312

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Fremtidens byer – en lokal og global udfordring Felter med * skal udfyldes
 

din mor

Af:ulla, Redbarnet - Den12.10.2016 kl. 09:38Anmeld kommentar

spurgt

Skriv hvad du søger