NB – Nygård bemærker Jesper Nygård blogger om det byggede miljø, filantropien og foreningsdanmark

Få det bedste ud af ildsjælene

Af Jesper Nygård, onsdag den 18. november 2015 kl. 08.00

I Realdania er vi ikke bare glade for ildsjæle. Sandheden er, at mange af Realdanias projekter er direkte afhængige af lokale ildsjæle.

Ildsjælen er den borger, der ikke vil sidde med hænderne i skødet og vente på, at eksempelvis den nedlagte biograf bliver lavet om til et nyt, lokalt mødested, men tager sagen i egen hånd. Ildsjælen brænder for en sag og er drevet af glæden ved at tage fat. Det kan være, når bygningsarven skal have en kærlig hånd, eller når der skal skabes udvikling og nyt liv i bykvarterets eller i landsbyens gamle bygninger. 

Realdania har gennem en del år støttet ildsjæle. Helt aktuelt har vi i september skudt gang i en ny ansøgningsrunde til kampagnen ”Underværker – bygningsarvens ildsjæle”. 92 ildsjæleprojekter er indtil videre blevet bakket op med i alt 38 mio. kr. Blandt andet herfra har vi fået nogle erfaringer, som jeg tror, kommunerne rundt om i landet vil finde interessante. 

Og kommunerne er jo ildsjælenes vigtigste samarbejdspartner.

Hvilke erfaringer har vi så gjort os? Ja, først og fremmest har vi lært, at ildsjælenes betydning for lokalsamfundet ikke kan overvurderes. 

De skaber store effekter ofte med få midler, og når ildsjæle med vilje og kraft kaster sig over et projekt, skaber det lokalt engagement og en høj grad af forankring. Man kan sige, at de skaber livskvalitet to gange. Ildsjælenes engagement gavner nemlig ikke blot gennem det konkrete projekt, men også – som ringe i vandet – samfundet omkring det. De lokale borgere, erhvervslivet og i det hele taget fællesskabet.

Noget andet, vi har lært, er, at der i samarbejdet med ildsjæle, selvfølgelig også er faldgruber, som man skal være opmærksom på og anerkende. Her skal jeg blot fremhæve tre. 

Først og fremmest er det vigtigt at kunne se værdien i, at ildsjæle og frivillige ikke altid passer ind i de eksisterende kasser og rammer. Hvis de gjorde det, var de næppe blevet ildsjæle. 

Og så skal man huske, at ildsjæle og frivillige ikke bare er gratis arbejdskraft. Man skal give noget igen. Helst et tilsvarende engagement og gode vilkår og rammer for det frivillige arbejde.

Ligesom det er vigtigt at erkende, at ildsjæles engagement er baseret på en gensidig tillid mellem dem, der støtter, og dem, der udfører. Det er en gensidig tillid, som man skal passe på ikke at bryde.

En selvstændig pointe i vores evalueringer handler om kommunernes meget vigtige rolle. I Realdania har vi mulighed for at lave punktvise nedslag, hvor vi i kortere og længere perioder stiller ressourcer til rådighed. Det er vores oplevelse, at det fungerer rigtig godt, men vores rolle er i sagens natur midlertidig. 

Så ildsjælenes vigtigste samarbejdspartnere er kommunerne. 

Rigtig mange steder forløber samarbejdet til stor glæde og gavn for begge parter. Og bedst er det, hvor kommunerne gør ildsjælene til et strategisk indsatsområde for byens liv og udvikling.

Den strategiske indsats kan f.eks. bestå i at give ildsjælene tydelige indgange til, hvem de skal henvende sig til i kommunerne. For en ildsjæl kan det være svært at se, hvor ’døren’ er, hvor man kan gå ind og sige: ”hej, jeg har en god idé til et projekt”. Det kan skyldes, at projekterne tit går på tværs af bl.a. kultur-, social- og teknik-forvaltningerne.

Det er typisk meget personafhængigt, hvor ansvaret ligger i den enkelte kommune. Det er ofte en ”intern ildsjæl”, f.eks. en udviklingskonsulent, der båret af egen lyst og interesse er blevet ”den, der er den”. Og det er optimalt med en dedikeret person – kommunens egen ildsjæl. Det er bare vigtigt, at de øvrige medarbejdere ved, hvem det er, og kan vise ildsjælene udefra videre til vedkommende.

Denne ”Døren ind”, tror jeg, mange kommuner vil kunne få meget ud af at synliggøre. 

I Realdania er vores erfaring, at ildsjælene er rigtig glade for at få sparring. Så længe de får plads til at skabe noget på egen hånd. 

Vi og kommunerne udfylder en vigtig rolle, når vi bidrager med støtte eller rådgiver om støttemuligheder. Og når vi hjælper med at skabe overblik i startfasen af et projekt. Men ildsjælenes frihed skal vi værne om. Det har været en af de meget vigtige erfaringer fra vores kampagne ”Underværker – bygningsarvens ildsjæle”. Her er det altovervejende ildsjælene selv, der driver projekterne – og det gør de med stor succes. 

I Realdania glæder vi os til at gennemføre mange flere ildsjælekampagner fremover, med kommunerne som tætte samarbejdspartnere. I øjeblikket arbejder eksempelvis vi med at brede ildsjæleaktiviterne ud – for hvordan kan vi i højere grad få fat i f.eks. de sociale ildsjæle eller ildsjælene i de innovative byggevirksomheder?

For ildsjælene er vigtigere, end mange måske lige går og tror. I Realdania tror vi på – og mener også at vi efterhånden har erfaringen til at sige det – at de er afgørende for samfundet og fællesskabet. De er en vigtig del af sammenhængskraften, og de er et vigtigt tandhjul, når det handler om at løse problemer på tværs af sektoren m.v. 

Det er derfor vigtigt at engagere så mange mennesker som muligt i udviklingen af lige netop deres lokalområde. Ildsjælene er derude – vi skal hele tiden blive bedre til at understøtte og dyrke deres engagement og skaberkraft.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Få det bedste ud af ildsjælene Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger