NB – Nygård bemærker Jesper Nygård blogger om det byggede miljø, filantropien og foreningsdanmark

Et bygget Danmark for alle

Af Jesper Nygård, onsdag den 19. august 2015 kl. 08.00

​Vidste du, at en gennemsnitlig dansk kvinde tilbringer 71 procent af sin tid inden døre? At hver femte bolig i Danmark er en almen bolig? Eller at antallet af boliger uden bad og centralvarme i 1981 var 87.000 – og at det i 2010 var faldet til ca. 2.500 boliger?

Selv om jeg har brugt meget af mit voksne liv på at arbejde med byggeri og boliger, så blev jeg alligevel overasket af de mange tankevækkende, morsomme, berigende og relevante historier i magasinet ”Det byggede Danmark II”.

Magasinet er udgivet af Boligøkonomisk Videncenter, der er oprettet af Realdania for at bidrage til den boligøkonomiske diskussion og viden med en part, der er faglig, upartisk og neutral. Boligøkonomisk Videncenter udgiver en række analyser, nyhedsbreve m.v. Magasinet ”Det byggede Danmark II” er et forsøg på at beskrive de fysiske rammer for vores liv og hverdag på en ny og anderledes måde.

Her møder vi de mennesker, der bygger husene, og dem, der bor i dem. Vi får historien om det byggede miljøs udvikling, om byfornyelsen, den almene sektor, boligboblen og forskellen på at være ejer og lejer. Alt sammen fortalt på den mest levende og inspirerende måde. Små historier og nedslag, der tilsammen skaber billedet af det byggede Danmark. Det er både underholdende og til at blive rigtig klog af – og en god modvægt til de hurtige historier om boligmarkedet, vi næsten dagligt får serveret af medierne.

I dagspressen kan man nogle gange få indtryk af, at det står meget skidt til med særligt boligområdet i Danmark – med truslen om en ny boligboble, manglende billige boliger i de større byer og med yderområder, der i stigende grad står øde og forladte hen.  

Jo, der er udfordringer, som vi skal tage os af. Men lad mig slå fast, at det byggede Danmark helt grundlæggende har det godt. Boligkvaliteten er i top, når vi sammenligner os med andre europæiske lande – bl.a. på grund af byfornyelsesindsatsen og fordi vi som samfund over de sidste 100 år har investeret i 560.000 almene boliger. Og selv om priser og huslejer i f.eks. København er blevet højere, så ligger de stadig langt under f.eks. priserne i Stockholm eller storbyer i England og USA. 

Når det så er slået fast, så skal vi selvfølgelig hele tiden have øje for de udfordringer, der er i det byggede miljø. Vi skal se på, hvordan vi sikrer, at der i de større byer er plads og boligmuligheder til mennesker fra alle samfundslag. Og at der i det hele taget er boliger nok til de mange mennesker, der hver dag flytter til byerne. Det er en udfordring, som kommuner, arkitekter og byplanlæggere må tage op. Hvordan bygger og planlægger vi, så vi får en mangfoldighed af boliger – i størrelse og pris – så vi stadig har byer, der kan rumme os alle.

Og hvad gør vi i de yderområder, hvor boligpriserne falder og mange har problemer med at få solgt deres hus – bl.a. fordi det for køberne bliver sværere og sværere at optage lån. Ligesom byfornyelsen var en oprydning i det byggede miljø i byerne, kommer vi næppe uden om samme manøvre i yderområderne. Forudsætningen for den igangværende urbanisering var en ordentlig boligkvalitet, som bl.a. byfornyelsen har medvirket til. Og vi skal jo huske, at de mange års byfornyelse og oprydning i byerne jo var betalt af alle skatteydere – også dem i landdistrikterne – og nu har disse områder så behov for en lignende håndsrækning. Vel at mærke en håndsrækning i en størrelsesorden, der kan gøre en forskel. Præcis som den byfornyelse, der har løftet de danske byer og herunder København til en storby i international klasse.

Oprydningen i landdistrikterne er ikke nogen uproblematisk øvelse. Det kræver et realistisk blik på, hvilke områder – og bygninger – der er levedygtige, og hvilke der ikke er. Det er ikke nødvendigvis beslutninger og synspunkter, der er nemme at tage eller bære som borgmester eller folketingspolitiker. Men de er nødvendige, hvis vi skal løse boligproblemerne i Danmarks yderste områder. Og det er ikke noget, kommunerne i disse områder kan eller skal løse alene. Det byggede Danmark skal fortsat hænge sammen fra Skagen til Gedser – det har vi alle sammen et ansvar for.

Du kan downloade ”Det byggede Danmark” her

Og du kan læse andre af Boligøkonomisk Videncenters publikationer her

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Et bygget Danmark for alle Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger