NB – Nygård bemærker Jesper Nygård blogger om det byggede miljø, filantropien og foreningsdanmark

Der skal gang i hovedgaden i yderområderne

Af Jesper Nygård, torsdag den 21. december 2017 kl. 08.00

I alle egne af Danmark er der byer, der er mere afgørende for udviklingen af den samlede egn end andre. Det kan være fordi, de har en særlig historisk betydning, unikke potentialer i form af kultur eller bygningsarv, eller fordi det er her butiks- eller foreningslivet er mest levende. Det behøver ikke altid kun at være de allerstørste byer, der har dette potentiale.

Det gælder også i yderområderne, hvor mange kommuner har fået øje på mulighederne i at styrke en eller flere hovedbyer som dynamoer for en positiv udvikling for et større område. Her er bymidterne og hovedgaderne helt centrale, men de er samtidig presset af samfundsudviklingen, f.eks. af nye handelsmønstre. Og en bymidte tømt for handel og andre aktiviteter kan ikke drive en udvikling – hverken for sig selv eller for et større område.

Derfor har Realdania igangsat en ny indsats, hvor vi sammen med en række kommuner sætter fokus på hovedbyernes betydning og deres udvikling fremover. En hovedby definerer vi i denne sammenhæng som dén eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større område. En levende by som kan være samlingspunkt for fællesskaber, økonomisk aktivitet, skabe identitet og sammenhængskraft for hele egnen – og dermed være med til at fastholde – og måske endda – tiltrække borgere.

Helt konkret har vi i Realdania afsat 73 mio. kr. til at støtte en række kommuner i yderområderne med at udvikle netop deres hovedbyer. Et særligt fokus vil være byernes bymidte eller hovedgade som samlingspunkt for byen og området. Vores forventning til de udvalgte projekter er, at de arbejder med deres bymidter med udgangspunkt i det, som er unikt for lige præcis deres by og område. De fysiske projekter skal være strategisk forankret – og helst vise nye modeller for samarbejde mellem flere forskellige lokale aktører.

Vi ved fra en aktuel detailhandelsanalyse foretaget af Institut for Center-Planlægning (ICP), at hovedbyerne en række steder kan blive udfordret af nye handelscentre i udkanten af byerne, ændrede indkøbsvaner og stigende e-handel. Alt sammen noget, der kan betyde mindre handel i bymidten. Hvis man ikke har en plan for, hvad der så i stedet skal skabe liv og aktivitet, kan resultatet blive en trist og tom bykerne, og dermed måske også en hovedby, der mister sin attraktion og sin funktion som driver for en udvikling af lokalområdet. Derfor er vores opfordring til kommunerne at forsøge at indtænke evt. tomme lejemål og overskydende kvadratmeter i bymidten i arbejdet for at få mere liv, aktivitet og værdi i bymidten.

Der findes ikke én løsning, der passer til alle hovedbyer og bymidter, al den stund, at de er vidt forskellige og har forskellige udfordringer og forskellige kvaliteter – og dermed muligheder. Men ved at arbejde med en række kommuner om samme udfordring, er vores mål at afdække en stribe mulige løsninger og beskrive konkrete eksempler. På den måde kan andre kommuner blive inspireret til at finde de rigtige svar for netop deres hovedbyer. 

I første omgang inviterede vi i sidste halvdel af 2017 de 56 LAG-kommuner til at tilkendegive deres interesse i et samarbejde om hovedbyerne og en udvikling deres bymidter. 30 kommuner har reageret positivt, og vi afventer i øjeblikket, at en række af kommunerne sender os en uddybende ansøgning og projektbeskrivelse. Til foråret vil en stribe kommuner så få støtte til enten strategiske planer eller fysiske realiseringsprojekter, der skal styrke bymidten. I løbet af det kommende år vil vi gentage invitationen i en ny runde i 2018 – her vil fokus være på at støtte konkrete fysiske realiseringsprojekter.

Den aktuelle indsats, ’Hovedbyer på forkant’, ligger i forlængelse af den tidligere kampagne ’På Forkant’, hvor Realdania sammen med Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening bistod 25 yderkommuner med langsigtede, strategiske udviklingsplaner. Her var der flere af kommunerne, der arbejdede med strategiske planer for at styrke nogle af deres centrale byer gennem øget aktivitet og tilbud i bymidterne. Vi har derfor allerede en idé om, hvad kommunerne kan arbejde med. 

I Odsherred valgte man som en del af den strategiske plan at lade det lokale teater rykke ind i et tidligere supermarked, og i Frederikshavn er en af visionerne at skabe et levende ungemiljø midt i byen med mange uddannelsesinstitutioner og ungdomsboliger placeret tæt på hinanden. 

Jeg glæder mig til, at vi sammen med en række kommuner kan udvikle en række strategiske, realistiske tilgange og eksempler på, hvordan bymidterne kan styrkes – så hovedbyerne kan fungere som en motor for fælles udvikling og sammenhængskraft på hele egnen. Som filantropisk forening kan vi støtte med en fokuseret indsats, men det er ude i byerne, det hårde arbejde med at finde løsninger nu skal finde sted. Det er en opgave, der ikke bare ligger hos politikerne, men også hos erhvervslivet, foreningslivet, borgerne og de mange lokale ildsjæle. Jeg er overbevist om, at vi i løbet af de kommende år vil blive præsenteret for en række spændende løsningsforslag, der kan tjene både som lokale løsninger og som inspiration for andre. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Der skal gang i hovedgaden i yderområderne Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger