NB – Nygård bemærker Jesper Nygård blogger om det byggede miljø, filantropien og foreningsdanmark

Byggeriet vil løfte samfundsansvar i flok

Af Jesper Nygård, onsdag den 19. november 2014 kl. 10.30

Samfundsansvar, socialt ansvar, CSR. Alt sammen betegnelser for det, man på helt almindelig dansk kan kalde ”ordentlig opførsel” for virksomheder og organisationer.

Uanset, hvad vi kalder det, så arbejder stort set alle større organisationer i dag meget bevidst med at få deres kerneforretning – lige meget hvad den er – til at gå hånd i hånd med en ansvarlig opførsel i forhold til det omgivne samfund. For samfundsansvar handler lige præcis om, at vi tager stilling til vores egen rolle i samfundet og den måde, vi påvirker omgivelserne på. 

Med en årlig omsætning på 200 mia. kr. og 150.000 ansatte påvirker byggebranchen samfundet i væsentlig grad. Byggeriet har en helt indlysende betydning for samfundsøkonomien, miljøet og de mange mennesker, der hver dag går på arbejde i branchen. Som Pippi Langstrømpes princip lyder: ”Når man er meget stærk, skal man også være sød”. 

Den holdning har rigtig mange i byggebranchen heldigvis også. Det er nu lykkedes at samle en stor del af branchen omkring et helt nyt charter og foreningen: Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. I foreningen samles byggeriet om seks overordnede principper for samfundsansvar, og så skal foreningen registrere, videreudvikle og dele de gode og konkrete løsninger. 

Byggebranchen er på dette område udfordret af, at ”holdet” ofte skifter fra byggesag til byggesag, og det kan være svært at skabe en fælles, samlet og kontinuerlig måde at arbejde med samfundsansvar på. Denne udfordring håber jeg, at det nye charter og videndelingen i den nye forening kan være med til at løse.

Blandt byggeriets parter er der stor interesse for foreningen. I skrivende stund har 43 medlemmer – f.eks. entreprenører, almene boligorganisationer, bygherrer, rådgivervirksomheder og kommuner – meldt sig under fanerne. Og der kommer hele tiden nye medlemmer til. Kommunerne København, Aarhus, Odense, Kolding og Rudersdal var blandt de stiftende medlemmer, og jeg kan kun opfordre alle andre kommuner til at følge trop.

Det er Bygherreforeningen og Realdania, der har taget initiativet til det fælles fundament bestående af seks principper. Chartret er blevet til i tæt dialog med mange parter – herunder ikke mindst Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder. 

Stort set samtidig med byggebranchens initiativ offentliggjorde regeringen sin byggepolitiske strategi. Strategien fokuserer ud over større konkurrence og vækst også på områder som social dumping, arbejdsmiljø og større bæredygtighed. Alt sammen noget, som går fint i hånd med principperne i charteret.

For blot at tage et eksempel: Bæredygtighed. Den danske bygningsmasse står for 30-40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark, og godt 30 procent af den samlede mængde affald kommer fra byggeriet. Det er afgørende, at alle gode kræfter samles om at gøre byggebranchen mere ressource- og miljøbevidst.

I Realdania er arbejdet med klima og bæredygtighed i byerne en væsentlig del af vores strategi i de kommende år. Under initiativet ”Klimatilpasning i byerne” arbejder vi med at skabe byer, der kan klare et klima, hvor det regner mere og hvor havene stiger. Samtidig har vi i vores bygge- og renoveringsprojekter fokus på bæredygtighed. At vi får løst klimaudfordringen i byerne er helt afgørende for både vækst og velfærd i fremtiden. 

Opbakningen til den nye forening og charteret viser sammen med udspillet fra regeringen, at der er en vilje til at løfte i flok, når det gælder om at sikre et endnu bedre samfundsansvar i byggeriet.

Fakta

Principperne i charteret:

  • Vi vurderer systematisk, om charterets principper overholdes, i de projekter, som vi er involverede i 
  • Vi vurderer samarbejdspartneres og leverandørers håndtering af samfundsansvar
  • Vi indgår i dialog med samarbejdspartnere og interessenter
  • Vi arbejder for bæredygtige løsninger
  • Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold
  • Vi udviser uafhængighed og antikorrupt praksis

Læs mere om Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar her: http://byggerietssamfundsansvar.dk/

 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Byggeriet vil løfte samfundsansvar i flok Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger