NB – Nygård bemærker Jesper Nygård blogger om det byggede miljø, filantropien og foreningsdanmark

Byggeaktiviteten falder - sæt debatten i perspektiv

Af Jesper Nygård, tirsdag den 9. september 2014 kl. 08.00

Debatten om byggeaktiviteten herhjemme er for tiden præget af en opfattelse af, at vi står midt i et opsving. Der tales bl.a. om flaskehalsproblemer, stigende pres på byggefirmaerne og stigende priser til følge. Det underlige og bekymrende er, at denne opfattelse står i skærende kontrast til virkeligheden.

BVC og nyt magasin om ”Det byggede Danmark”

Boligøkonomisk Videncenter (BVC), som er etableret af Realdania, har siden 2009 indsamlet data om boligmarkedet for at sætte fokus på boligøkonomiske problemstillinger, kvalificere den boligøkonomiske debat og formidle information om boligmarkedets udvikling til offentligheden. Du kan se meget mere om BVC’s arbejde på deres hjemmeside - www.bvc.dk.

BVC har bl.a. netop offentliggjort et storstilet og meget relevant analyseprojekt, der har til formål at kortlægge det menneskeskabte Danmark i tal. Projektets resultater præsenteres i magasinet ”Det byggede Danmark – omfang, opbygning, værdi”. Analysen dækker byggeri og anlæg i bred forstand og gennemgår med tal, illustrationer, grafik og fotos hvor stor værdi vores byggeri har for os – som samfund og som individer. Denne rapport er gratis og kan rekvireres eller downloades via dette link: http://www.bvc.dk/faglige-udgivelser/Pages/Det-byggede-Danmark.aspx

Byggeriet i stå

Og det fører mig tilbage til byggeaktiviteten. For Boligøkonomisk Videncenter har set isoleret på tallene for byggeaktivitet de senere år, og de taler deres eget helt tydelige sprog: I første halvdel af 2006 blev der påbegyndt byggeri på over 6.800.000 m2. Siden er den samlede aktivitet frem til i dag faldet markant. I 1. halvår i år var den samlede påbegyndte byggeaktivitet nede på 1.200.000 m2. Tallet dækker over alle typer af påbegyndt nybyggeri – offentligt byggeri, erhvervsbyggeri og boligbyggeri. Tallene for 1. halvår af 2014 er foreløbige.

Stiller man endvidere skarpt på den aktuelle tale om flaskehalse bliver der især fokuseret på en formodet høj offentlig byggeaktivitet. Men også her er virkeligheden, at aktiviteten er faldende. Den vil dog stige igen, fordi der er større hospitalsbyggerier på vej – men det ændrer ikke ved, at myten om det voldsomt stigende offentlige byggeri ikke holder stik i perioden. 

Få store projekter vægter ikke nok

At der opstår denne divergens mellem opfattelse og virkelighed skyldes ikke mindst, at erhvervsfolk og politikere – godt hjulpet på vej af medierne – har en tendens til at tale et økonomisk opsving op. Desuden skaber få, men til gengæld store og synlige byggeprojekter, særligt i hovedstadsområdet, et billede af, at der er fuldt blus på byggeriet. Men selv helt store projekter vægter ikke tungt i forhold til det samlede byggeri, fordi de er delt ud over en længere årrække. Således tæller f.eks. Femern-projektet kun med tre procent i den samlede, årlige bygge- og anlægsproduktion. 

Perspektiv og viden

For at give boligmarked og bygge- og anlægssektor de bedst mulige vilkår og rammebetingelser – og for at blive i stand til at se forskel på påstande og virkelighed – er det vigtigt at se tingene i et realistisk perspektiv – Ikke kun nu og her, men også historisk. set. Det har nemlig stor betydning, når vi fremover skal planlægge nyt byggeri, gøre miljømæssige tiltag og iværksætte renoveringsprojekter. Men det kræver en indsigt og viden om vores bygningsmasse og dens betydning – boligøkonomisk såvel som samfundsmæssigt og socialt. Og i Realdania er vi rigtig glade for at gøre det muligt for Boligøkonomisk Videncenter at gøre os alle bare lidt klogere på denne og mange andre bygge- og boligøkonomiske problemstillinger.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Byggeaktiviteten falder - sæt debatten i perspektiv Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger