Birchs verden Jens Christian Birch bloggede om kommunal ledelse, økonomi og velfærdsservice

Kunde eller borger?

Af Jens Christian Birch , mandag den 23. januar 2012 kl. 09.40

Borgeren er medlem af fællesskabet - kunden af markedet. Efter et par årtier med New Public Management som den offentlige sektors ideologiske inspiration, med udgangspunkt  i den private sektors og markedets logik, blæser der svage nye vinde.

Markedsgørelsen har betydet, at borgerne bliver betragtet som kunder i den offentlige butik. Man efterspørger velfærdsservice og med stadig større krav til velfærdsstaten om at få ydelser indenfor de store velfærdssektorer, sundhed, daginstitutioner, undervisning, ældrepleje – rækken og forventningerne er endeløse. Leveres den ikke til tiden eller er den ikke fuldkommen, er der ingen grænser for forargelsen i presse og offentlighed.

Kontraktpolitikken ansporede nærmest borgerne til at opføre sig som kunder, især når ydelsen blev givet som en rettighed. Når regeringen lovede noget, holdt den det.

Markedsgørelsen er dog ikke fuldkommen, der er ingen ægte markedspris - kun en politisk bestemt pris på ydelsen - og i mange tilfælde gratis.

Der er ingen konkurrenter og markedet er uigennemsigtigt, fordi produktionsprisen ikke kendes. Det er ikke så mærkeligt, at forventningspresset og den individuelle efterspørgsel efter velfærd er langt foran den service, der kan tilbydes.

Nu blæser der svage nye vinde. Det lokale fællesskab er så småt på vej tilbage med den økonomisk krise som bærende drivkraft. Kravet om fornyelse og innovation af de eksisterende ydelser er en parallel tendens.

Civilsamfundet og den frivillige indsats er i stærk vækst. Ikke mindst midaldrende og ældre ildsjæle gør en stor frivillig indsats. Det gælder også i stigende grad unge mennesker.

På Mandag Morgens store konference: ”Velfærdens innovationsdag 2012” i sidste uge introducerede man som et godt eksemplel på nytænkning projektet ”Den aktive borger” – hvordan udvikler vi en fælles forståelse, hvad der skal til for at flere borgere bliver mere aktive i skabelsen af egen og andres velfærd?

Det er perspektivrigt og nødvendigt i en økonomisk krisetid, hvor velfærdssamfundet må nytænkes og genfødes, især i en situation, hvor det er ved at bryde sammen og afgå ved døden i sin nuværende form.

Vi kan ikke længere betale for det, og på lidt længere sigt ikke bemande det. Tænk blot på, at skal vi have samme antal offentligt ansatte som i dag, skal 3/4 af hver ungdomsårgang i 2025 tage en velfærdsuddannelse for at regioner og kommuner kan producere velfærdsservice. Nej – vel?

Den økonomiske krise løses kun med befolkningens aktive medvirken. Det er den der skal betale, og forstå, hvorfor den skal betale, og den skal vide, hvad det koster at fremstille velfærdsservice.

Nytænkning og innovation er afgørende. Vi må nødvendigvis indrette fremtidens velfærdssamfund billigere, bedre og anderledes med et langt større folkeligt ansvar for både det store og det lille fællesskab.

Det gør vi ikke som krævende kunder, men som ansvarlige borgere. Vi kunne eksempelvis i kommunerne hjælpe til med den økonomiske ansvarlighed ved på hvert enkelt ydelse at fortælle borgerne, hvad den koster.

Det danske velfærdssamfund og de folkelige kræfter vil forhåbentlig gøre det samme, som man gjorde i slutningen af 1800-tallet efter katastrofen i 1864. Genopfinde sig selv fra bunden – ikke fra toppen. Vi bør alle være aktive parter i denne transformation.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Kunde eller borger? Felter med * skal udfyldes
 
Jens Christian Birch

Jens Christian Birch

Fri agent

Jens Christian Birch bloggede om kommunal ledelse, økonomi og udviklingen af den kommunale velfærdsservice, sådan som den præsenteres i både den kommunale verden og på nationalt plan af regering og folketing

Skriv hvad du søger