Birchs verden Jens Christian Birch bloggede om kommunal ledelse, økonomi og velfærdsservice

Jens Christian Birch

Fri agent, debatør, netværker og rådgiver

Jens Christian Birch kaldte sig ”fri agent” og debattør, netværker og rådgiver inden for området: ledelse, kommuner og velfærdsstat. Han var desuden aktiv i bestyrelsesarbejde på det kulturelle og det socialøkonomiske område.

Jens Christian Birch om sig selv: Jeg har igennem hele mit arbejdsliv været optaget af ledelse og styring af kommunerne som velfærdssamfundets væsentlige operatør. Jeg er særligt optaget af samspillet med den politiske ledelse og borgerne, og ikke mindst en indsats for at forbedre og udvikle ledelsesopgaven på alle niveauer, som er kernen i den fortsatte udvikling af kommunernes velfærdsopgaver.

Som et centralt led i denne interesse har jeg været aktiv med foredrag, debatindlæg og artikler om disse emner.

Jeg har i 10 år været medlem af hovedbestyrelsen i KOMDIR (Kommunaldirektørforeningen i Danmark), heraf 4 år som formand, og har i denne egenskab deltaget i den offentlige debat opm ledelse, styring og velfærdsstatens tilstand og udvikling. Jeg deltog som sagkyndigt medlem i daværende regerings forberedelse af kvalitetsreformen.

Er medlem af en række bestyrelser med tilknytning til ledelsesopgaven, f.eks. Forum for Offentlig Topledelse, Advisory Board for Master of Public Management på Syddansk Universitet og er censor bl.a. på CBS.

Sidder desuden i bestyrelsen for Omboldt og i Advisory Board for den sociale virksomhed Specialisterne

Jeg har en lang kommunal karriere som chef bag mig. Efter afsluttet uddannelse i statskundskab (cand.scient.pol.) fra Århus Universitet i 1977 arbejdede jeg i 5 år dels som konsulent dels som stabsmedarbejder i KL's direktionssekretariat.

Derefter var jeg i 4 år vicekommunaldirektør i Gladsaxe, efterfulgt af 6 år som kommunaldirektør i Rødovre kommune.

En afstikker på 7 år ind i det private erhvervsliv som adm. direktør i Forenede Gruppeliv A/S blev afløst af 6 år i Greve kommune som kommunaldirektør og sidst 7 år som kommunaldirektør i Næstved kommune

Mine indlæg...

Fremtiden kommer alligevel!
30-05-2014 12:30:00

Alt for sjældent gør virksomheder, kommuner, eller organisationer sig systematiske ledelsesmæssige overvejelser over, hv...

De ubrugelige seniorer – hvorfor?
14-05-2014 09:00:00

Mange undersøgelser viser, at det kniber med ligestillingen for seniorer over 60 år, men der findes også en stor skjult ...

Regeringen gør, hvad den kan!
30-04-2014 08:00:00

Økonomi- og indenrigsministeren reagerer relativt positivt på KOMDIRs utraditionelle og meget direkte kritik forleden af...

Virkeligheden strammer til
11-04-2014 08:30:00

Alle landets folkeskoler oplever i denne tid, op til skoleårets planlægning, at meget nyt skal være færdigt ret snart me...

Nu sker der noget
28-03-2014 09:00:00

Med aftalen om en væsentlig styrkelse af de kommunale vederlag til de menige folkevalgte har vi omsider og efter kommuna...

KLs udfordringer – hvad venter i en ny valgperiode?
14-03-2014 11:00:00

I den kommende uge mødes en stor del af det nyvalgte Kommunedanmark til det årlige Topmøde i Aalborghallen, hvor dansker...

Nu skal der leveres
28-02-2014 09:30:00

Vi er lige nu vidne til et betydeligt paradigmeskift i den måde stat og kommuner i fremtiden vil implementere store refo...

Politik og pølser. Når politik bliver til underholdning
21-02-2014 09:00:00

Bismarcks berømte citat: ”Jo mindre befolkningen ved om, hvordan man laver pølser og politik, jo bedre sover de”  h...

Kan vi så få ro i klassen!
07-02-2014 08:00:00

Her i 200-året for undervisningspligtens indførelse er det bemærkelsesværdigt så meget spørgsmålet om arbejdsro i klasse...

Tillid og styring – får vi en reform?
29-01-2014 09:00:00

Regeringen har indgået en “mini-trepartsaftale” med en række organisationer på det offentlige arbejdsmarked om syv princ...

De bedste gør os alle bedre
17-01-2014 08:00:00

Midt i håndboldrusen og begejstringen over at være i vinderposition, skal vi ikke glemme hvorfor: Ubetinget satsning på ...

Styrket kommunestyre sætter de nyvalgte byråd på hårdt arbejde
20-12-2013 08:00:00

Efter kommunevalget står de nyvalgte byråd overfor tre store udfordringer: skrøbelige budgetter, en omfattende og dristi...

Det indholdsløse spil om magten
13-12-2013 09:30:00

Vi har i de seneste uger siden kommunevalget været vidne til politiske magtkampe – i kommunerne og senest i Folketinget ...

Retskrav på velfærdsydelser – en god ide?
06-12-2013 08:30:00

Vi var i forrige uge i forbindelse med finanslovsforhandlingerne vidne til et meget principielt politisk slagsmål om, hv...

Stor sejr for det kommunale demokrati, men…
26-11-2013 08:30:00

..nu er det op til de nyvalgte at kvittere for vælgernes tillid og respektere deres stemmeafgivning. Mod alle forventni...

Når magten deles
12-11-2013 08:00:00

Det er første gang, vi forud for et kommunevalg har haft en så intensiv debat om rammerne og etikken for de folkevalgtes...

Forbedringer på vej – men fortsat bekymring for det lokale demokratis tilstand
01-11-2013 08:00:00

Den kommunale valgkamp er snart inde i opløbssvinget her 18 dage før sandhedens øjeblik for de opstillede kandidater. De...

Ombejlede, interessante og forventningsramte ledere
25-10-2013 08:30:00

Lige nu forbereder alle landets godt 1300 skoler og 3800 skoleledere sig på Danmarkshistoriens største reform af den dan...

Genial investering
11-10-2013 09:00:00

Med A.P. Møller fondens donation på 1 mia. kr. til folkeskoleområdet kan i hvert fald to kendsgerninger slås fast: Det v...

Lægmandsstyret gør danskerne lykkelige
04-10-2013 08:30:00

Danmark har en lang folkelig tradition for i dagligdagen at være styret af lægmænd og -kvinder – i de kommunale råd, i m...

Nøglefærdig eller medbygger?
27-09-2013 09:00:00

I takt med strammere offentlig økonomi og borgernes fortsatte stigende forventninger til velfærdsservicen, aktualiseres ...

Borgmester Nielsen væltet på byrådsmødet i aftes….
20-09-2013 08:00:00

Borgmester Nielsen i Kattegat Kommune kom i aftes i mindretal ved afstemningen om den nye kommuneplan. Da sagen var prin...

… men bliver det gennemført?
13-09-2013 08:00:00

Afskaf regeltyranniet, giv større handlefrihed til lederne, hold dem ansvarlige for resultaterne og for god ledelse, aft...

Er bekymringen for det lokale demokrati et valgtema?
06-09-2013 08:00:00

Forårets bekymring for den tilsyneladende svigtende folkelige opbakning til det lokale demokrati præger den kommunale ve...

Velfærdsstatens fremtid – debatten er i gang
30-08-2013 08:35:00

”På vej mod et benhårdt socialistisk diktatur”, ”Fremtidens samfundsmodel”, ”Konkurrencestat er ny velfærdsstat”, stærke...

Noget for ingenting – eller noget for noget?
23-08-2013 09:30:00

KLs nyhedsbrev Momentum kom tidligere på ugen med nogle overraskende resultater fra en undersøgelse af danskernes indsti...

Det er nu vi får brug for ledertalenterne
21-06-2013 08:00:00

Folkeskoleforligt er på plads, lærernes tjenestetidsaftale væk, undervisning omdefineres til læring, flere og andre unde...

Den attraktive politiske arbejdsplads er en lokalpolitisk nødvendighed
12-06-2013 14:00:00

Det er efterhånden tydeligt for enhver i den kommunale verden, at det i de senere år er blevet mere krævende at være fol...

Skolereformen – nu kommer vi til det svære
07-06-2013 11:30:00

Godt for landet og ikke mindst for børnene, at der snart er skabt et fælles grundlag for fremtidens skolevæsen – med et ...

Kommunekassen har ingen skuffer
31-05-2013 11:00:00

Når man hører lærere og forældre kræve, at de sparede penge fra skolekonflikten tilhører dem, får man det indtryk, at de...

Vælgerne stemmer, når der er noget at stemme om
24-05-2013 07:30:00

Debatten om kommunernes fremtid og identitet er i fuld gang – det er godt for kommunestyret og for opbakningen til vore ...

Den svære vindersag
17-05-2013 08:45:00

De fleste borgere har i kontakten med det offentlige oplevet at blive kostet rundt til forskellige kontorer, at der ikke...

Når vi selv er forhindringen
10-05-2013 09:30:00

Odsherreds Efterskole har udviklet en unik metode til læring og udvikling af kreativitet hos unge mennesker. Singapores...

Folkestyret vandt
02-05-2013 08:00:00

Når man ser tilbage på de forløbne fire uger siden starten på lærerkonflikten, sidder man med oplevelsen af et voldsomt ...

Nu kommer akademiet for politisk lederskab….
19-04-2013 09:00:00

…hvis ellers KL og COK læser de nuværende strømninger rigtigt. Det høres markant  i debatten om kommunernes fremtid...

Kan demokrati måles?
12-04-2013 09:30:00

Kommunevalget nærmer sig – om godt syv måneder er kommune Danmark, ja hele nationen på den anden ende. I modsætning til ...

Det nødvendige velfærdslederskab
22-03-2013 08:36:00

De seneste tal fra Momentum om den forventede valgdeltagelse i kommunevalget på 61% for hele befolkningen og kun en tred...

Hvad bliver valgkampens hovedtemaer?
15-03-2013 08:00:00

Den kommunale valgkamp er skudt tidligt i gang her et halvt år før kommunevalget den 19. november. Det er der tre grunde...

Visionære eller hjemmefødninge?
08-03-2013 08:00:00

Forleden kunne man høre en forarget journalist i radioavisen spørge folketingets formand Mogens Lykketoft, om det ikke v...

Manden med kosten
01-03-2013 08:00:00

Kontanthjælpsreform, reduceret SU, Özlems fattigdomsgrænse, dovne Robert, sammenstød mellem lavtlønnede og offentlige yd...

Det sku' vær' så skidt – men så er det faktisk – godt?
22-02-2013 09:03:00

Skal man tro de store dagblade, så er det den rene elendighed i dagens Danmark. Økonomisk krise, løftebrud, urime...

Frustration og nytænkning i det politiske arbejde
15-02-2013 09:30:00

Vi ser i disse måneder tidligt i kommunevalgåret en voksende debat blandt kommunalpolitikerne om deres frustration over,...

Kunden er konge – og borgeren klager
08-02-2013 09:30:00

Er det problematisk, at et stigende antal borgere tilsyneladende klager over kommunernes beslutninger – og uden probleme...

Store politikere – stor politik
01-02-2013 06:57:00

Verden har fostret mange stor politikere, som skabte historie med store beslutninger, der rakte langt ind i fremtiden. H...

Tillid og bedrageri
25-01-2013 09:00:00

De seneste ugers meget sete og debatterede udsendelser om social bedrageri, har sat sindene i kog i VelfærdsDanmark. Er...

Succes på Borgen og på Rådhuset – fem gode råd til lokalpolitikeren
18-01-2013 09:30:00

”Forholdet mellem politikerne og vælgerne er havnet i en dyb krise”, kan man læse på bagsiden af en ny bog fra redaktør ...

Fyr borgmesteren?
11-01-2013 07:30:00

Den seneste tid har vi set en offentlig debat om nogle borgmestres embedsførelse med forslag om  at gøre det muligt...

2012 – vi så det stille paradigmeskift
14-12-2012 08:30:00

Året går på hæld – hvad bragte det os? Ser man igennem al krisesnak, oppustede skandaler, heksejagt og præsidentvalg, vi...

Lærernes unikke favoritposition
07-12-2012 08:30:00

Kan man som profession ønske sig mere? 65 % af befolkningen vil have mere af det, man allerede får – undervisning a...

Politiker empowerment
30-11-2012 09:00:00

Hvis kommunerne og deres folkevalgte ledelse i fremtiden skal bevare deres legitimitet som folkets lokale repræsentanter...

Den danske model i sol og blæst
23-11-2012 09:22:00

Det er interessant at følge den offentlige debat om den danske model i disse dage ovenpå SAS-forliget. Både modellens fo...

Nyt blod til byrådene?
16-11-2012 07:30:00

Med et år til næste kommunalvalg den 19. november 2013 er partierne i kommunerne så småt ved at varme op til at sætte ho...

Det kommunale menukort
09-11-2012 09:30:00

De seneste 10-15 års debat om udviklingen af den kommunale velfærdsservice har i høj grad handlet om, hvor stor friheden...

Det lokale demokrati – hvorfor?
02-11-2012 08:17:00

Når man lytter til den evindelige kritik af kommunernes utilstrækkelige indsats på det ene og det andet område, dårlig u...

Nyt socialtilsyn – diagnosen rigtig – løsningen forkert
26-10-2012 08:00:00

Regeringen har fremlagt sit forslag til nyt tilsyn for socialt udsatte, handicapområdet og børneområdet. Diagnosen er no...

Når bossen forlader verdens bedste job
12-10-2012 08:30:00

Der foregår i disse år et stort generationsskifte på topposterne over alt i den offentlige sektor – i særdeleshed i komm...

Bedre psykisk arbejdsmiljø – husk nu tillidsreformen!
31-08-2012 07:30:00

Et godt arbejdsmiljø har altid været forudsætningen for trivsel, høj produktion, omsorg og faglig udvikling. Det var det...

Tag til Ukraine
22-06-2012 09:30:00

Når man læser aviser og ser TV i disse tider, får man nærmest indtrykket, at vi har en offentlig sektor domineret af ska...

Socialøkonomiske virksomheder – en ny andelsbevægelse?
08-06-2012 08:06:00

Siden begyndelsen af 80’erne har vi talt om forskelle og ligheder mellem offentlig og privat drift af vores velfærdsserv...

Ledelse af talenter – Malkometoden
29-05-2012 10:45:00

Det er en velkendt og demografisk betinget kendsgerning, at omkring halvdelen af alle offentlige ledere bliver pensioner...

Whistleblowerordninger – frihedskamp – eller bureaukratiseret mistillid?
11-05-2012 10:25:00

Der kører for tiden i offentligheden en debat om indførelse af ”whistleblowerordninger” i den offentlige sektor, hvor de...

Sæt pris på det, du sætter pris på
27-04-2012 10:07:00

Krisebevidstheden er tydelig, når det handler om vores private økonomi. Vi sætter forbruget ned og venter med at skifte ...

Lad os købe forenkling og afbureaukratisering hos staten
20-04-2012 08:30:00

Den uendelige debat om forenkling og afbureaukratisering dukker jævnligt op i nye udgaver, senest i regeringsgrundlaget....

”World’s best”
30-03-2012 09:03:00

Det er gennem de seneste par årtier blevet moderne, at alt skal måles op på verdensniveau, også samfund og velfærdsydels...

Fag-faglig faglighed – eller faglighed med økonomisk ansvarlighed
23-03-2012 09:23:00

Nej, det er ikke fordi, jeg stammer på tangenterne. Det er begreber fra den indforståede kamp om, hvem der bestemmer væs...

Det forvandlede KL
15-03-2012 09:34:00

Landets største forsamlingshus, Aalborghallen, danner i disse dage rammen om KommuneDanmarks årlige møde. 1.500 kommunal...

Det er farligt at leve
09-03-2012 09:12:00

Skal man tro mediernes stærke fokus på alle de risici, der omgiver os – terror, sygdomme, pandemier, naturkatastrofer op...

Zlatan og Knud
24-02-2012 10:29:00

Det optager de fleste, hvorfor nogle mennesker bliver store personligheder, historiske koryfæer, verdensberømte sportsst...

Facebook and all that jazz
17-02-2012 08:15:00

Vi har fået et nyt begreb, som i hidtil uset omfang præger vores dagligdag: De sociale medier. På verdensplan er ca. 84...

Fremtidens ledere som fremtidens helte
03-02-2012 09:00:00

Den økonomiske krise – som også velfærdssamfundets krise – stiller helt nye krav til godt lederskab – også i den offentl...

Innovation – buzzword eller nytænkning?
27-01-2012 10:02:00

Søren Kierkegaard sagde så klogt: ”Alle vil udvikling, men ingen vil forandring”. Det gælder også i den offentlige sekto...

Kunde eller borger?
23-01-2012 09:40:00

Borgeren er medlem af fællesskabet - kunden af markedet. Efter et par årtier med New Public Management som den offe...

Ingen har råd til at spilde en god krise
13-01-2012 10:04:00

Vi er så småt ved at vænne os til, at der er økonomisk krise. Det betyder, at vi bliver en lille smule mindre velhavende...

Forkæl virksomhederne
06-01-2012 12:48:00

Vi er alle ramt af den økonomiske krise - unge og gamle, private og offentligt ansatte, ledere og ansatte - alle er...

Julegaveønske og nytårsforsæt: Mere høflighed
19-12-2011 08:01:00

Danskerne har i deres selvforståelse traditionelt oplevet sig selv som det lille venlige og hjælpsomme folkefærd i lille...

Evaluering af kommunalreformen – gør det nu grundigt
09-12-2011 11:30:00

Regeringen skriver i sit regeringsgrundlag, at den vil foretage en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbej...

Kommunale ledere scorer
25-11-2011 09:30:00

Det seneste årtis dyrkning af den private sektors fortræffelige lederskab fik en brat opvågning og et skud for boven, da...

Vis samfundssind
18-11-2011 10:24:00

I den private sektor taler man i stigende grad om CSR – Corporate Social Responsibility, når man gør en ekstraordinær in...

Den gode historie
10-11-2011 15:37:00

Det er en stor lyst i den kommunale verden til at fortælle den gode historie, først og fremmest fordi der er så mange go...

Dyrt at være fattig
04-11-2011 08:00:00

I krisetider skal man investere og ikke kun spare. Det gælder især når der ikke er penge nok til at forny, forandre og l...

Intro
03-11-2011 15:00:00

Jeg har kaldt min blog:” Birchs verden” som udtryk for, at jeg med baggrund i mit professionelle liv og erfaring vil giv...

Skriv hvad du søger