Skaksens analyser Jan Rose Skaksen blogger om den nyeste viden om, hvordan vi får en bedre og mere effektiv offentlig sektor

Højere produktivitet i det offentlige kræver nye løsninger

Af Jan Rose Skaksen, torsdag den 27. marts 2014 kl. 08.00

Produktivitetskommissionen kommer med sin slutrapport i næste uge. Her vil der naturligvis være en række konkrete anbefalinger til, hvordan man kan øge produktiviteten i den offentlige sektor, men kommissionen har allerede publiceret to rapporter om den offentlige sektor.

Den første: Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor blev publiceret i september, mens den anden: Offentlig-privat samarbejde blev publiceret i februar.

Et meget overordnet budskab fra de to rapporter er, at højere produktivitet kræver, at man i de offentlige institutioner gør tingene anderledes og bedre end man plejer. Det gælder fx i forhold til organisering, ledelse, motivation og offentlig-privat samarbejde. 

Vilkårene for at realisere produktivitetsgevinster er umiddelbart vanskeligere i den offentlige sektor end i den private sektor. I store dele af den private sektor er der således en udpræget grad af konkurrence, og hvis ikke en virksomhed hele tiden udvikler sig, og gør det mindst lige så godt som sine konkurrenter, så må virksomheden forlade markedet. Dvs. de produktivitetsfremmende forandringer kommer i en vis forstand af sig selv ved, at de mest effektive overlever og vokser.

Det samme pres for forandringer er der ikke i det meste af den offentlige sektor. En måde, hvorpå man kan skabe lidt af den samme dynamik, som findes i den private, er ved at konkurrenceudsætte flere af de opgaver, der løses i den offentlige sektor. Det er baggrunden for, at produktivitetskommissionen anbefaler, at flere opgaver i den offentlige sektor bør sendes i udbud.

Mere overordnet peger de to rapporter i det mindste på, hvad der kunne være to bærende principper i forhold til at få højere produktivitet i den offentlige sektor. For det første en systematisk læring af de gode eksempler, og for det andet en øget fleksibilitet for offentlige institutioner til at løse en opgave på en ny og bedre måde.

Det første princip betyder, at opgaveløsningerne i kommunale, regionale – og for så vidt, at det er muligt også statslige institutioner – regelmæssigt og systematisk bør sammenlignes gennem benchmarking-analyser for at kortlægge, hvor opgaverne løses bedst og mest effektivt.

Disse kortlægninger bør følges op af mere dybdegående kvalitative studier, der beskriver, hvad det så er mere konkret, de mest effektive institutioner gør anderledes end andre. Princippet betyder også, at nye initiativer bør evalueres systematisk og ensartet. Som eksempel kunne nævnes hverdagsrehabilitering, hvor der findes mange forskellige kommunale modeller. Men de er ikke evalueret på en ensartet måde, der giver mulighed for at udpege den eller de bedste modeller.

Det andet princip drejer sig om, at offentlige institutioner bør have mulighed for og tilskyndelse til at udfordre den gængse måde at frembringe en offentlig serviceydelse på. Det kræver, at de i højere grad end i dag får frihed til selv at beslutte, hvordan en opgave løses, og at de belønnes for at løse en opgave bedre. Det afgørende bør fx være, hvorvidt et jobcenter får ledige i beskæftigelse – og i mindre grad, hvordan de gør det.

De to principper kan umiddelbart virke indbyrdes modstridende, men det er på ingen måde tilfældet. Det første princip går på, at hvis nogle institutioner har fundet en smartere måde at løse en opgave på end andre, så bør de mindst produktive institutioner tage ved lære af dette. KORA udarbejdede således en rapport for produktivitetskommissionen, der viste at produktivitetsgevinsten ved at kommuner lærer af hinanden kan være op imod 10 procent. Det andet princip går på, at kendte metoder hele tiden skal udfordres for at gøre det endnu bedre. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Højere produktivitet i det offentlige kræver nye løsninger Felter med * skal udfyldes
 

Vi skal have flere "Second Movers"

Af:Steen Schønemann, Selvstændig konsulent - Den27.03.2014 kl. 10:59Anmeld kommentar

Som kommentar vil jeg blot referere til et møde i går i FORUM for fremtidens offentlige ledelse & styring, hvor vi skulle komme med gode råd til Pia Gjellerups arbejde med Center for Offentlig Innovation. Der var på mødet enighed om at der er meget at hente i at gøre det andre har gjort godt. Det skal være mere i orden at tage ved lære af andre - uden at begå begynderfejlene. Derfor skal det være i orden at være "Second Mover" på en række initiativer til indretning af en mere effektiv offentlig sektor. Endvidere er det på tide at få dæmpet den dynamik der opstår når politikere laver love og regler, som resultat af opståede enkeltsager, der kommer i pressens søgelys. Disse regler hæmmer nytænkningen i varetagelse af opgaverne og er dermed hæmmende for effektivitetsudviklingen.

Skriv hvad du søger