Skaksens analyser Jan Rose Skaksen blogger om den nyeste viden om, hvordan vi får en bedre og mere effektiv offentlig sektor

Jan Rose Skaksen

Direktør i KORA

Jan Rose Skaksen står i spidsen for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. KORAs mål er at levere ny viden, der bidrager til bedre kvalitet og ressourceudnyttelse i den offentlige sektor. Jan Rose Skaksen skriver i sin blog om nogle af de centrale udfordringer, som kommunerne står overfor, og han giver med basis i den nyeste viden bud på, hvordan de kommunale udfordringer kan løses

Jan Rose Skaksen er ph.d. og professor i økonomi. Han har været økonomisk vismand i årene 2003-2008, og er nuværende medlem af Produktivitetskommissionen. Før han blev direktør for KORA, har han bl.a. været ansat som professor på CBS, Copenhagen Business School, samt som professor og institutleder på Syddansk Universitet. Desuden er han forfatter til en stribe bøger, publikationer og artikler om økonomisk politik.

Jan Rose Skaksen tiltrådte som direktør for KORA i efteråret 2012. KORA blev skabt i 2012 efter en fusion mellem AKF, KREVI og DSI.   KORA beskæftiger sig bl.a. med de centrale kommunale serviceområder: børn og unge, folkeskole, socialområdet, beskæftigelse, ældrepleje og den nære sundhedsindsats. Desuden har KORA fokus på overordnede og tværgående problemstillinger som fx produktivitet, udvikling af velfærdsteknologiske løsninger, samarbejde mellem det offentlige og private, afbureaukratisering og meget mere. Læs mere om KORA på www.kora.dk

Mine indlæg...

Højere produktivitet i det offentlige kræver nye løsninger
27-03-2014 08:00:00

Produktivitetskommissionen kommer med sin slutrapport i næste uge. Her vil der naturligvis være en række konkrete anbefa...

Kvalitet i offentlige serviceydelser – ved vi, hvad det er?
04-02-2014 08:00:00

Den stramme styring af de offentlige udgifter har sikret, at velfærdsstaten med de nuværende serviceniveauer er finansie...

Offentligt-privat samarbejde på socialområdet kan blive bedre
24-09-2013 09:00:00

Regeringen har netop fremlagt en 2020-plan for socialområdet, hvor de har fokus på at forbedre indsatsen over for samfun...

Vi skal lære af de gode eksempler
21-06-2013 09:00:00

Hvordan får vi en offentlig sektor, der leverer endnu bedre service end i dag? Det er et af de vigtige spørgsmål, som Pr...

Brugerinddragelse: En vej til en bedre offentlig sektor
23-05-2013 08:00:00

Det offentlige skal levere en så god service som muligt, og denne service skal helst blive endnu bedre i fremtiden. Men ...

Skriv hvad du søger