Ledelse som styrer Jan Henriksen blogger om ledelse, styring og læring

Lyt dig frem til den nye syntese du gerne vil se i din organisation

Af Jan Henriksen, mandag den 29. april 2019 kl. 09.30

Enhver offentlig leder, der vil vise, at de er med på noderne, formår at flette mindst en reference til ny syntese ind i den faglige samtale. Det er nærmest helt rituelt, at når den kollegiale samtale handler om kompleksiteten i jobbet, så er svaret ”Ny Syntese”, uden hensyn til spørgsmålet i øvrigt. Over de seneste to år, er Ny Syntese gået fra at være en model, der beskriver de arenaer hvori skal lykkes som ledere, til at være et begreb der indholdsmæssigt forklarer kompleksitet. Denne tendens tjener ikke den flotte forsknings formål, snarere tværtimod.  Vi er i fuld gang med at gøre en enkel refleksionsmodel til en simpel forklaringsmodel.

Jeg vil derfor opfordre til, at vi genbesøger modellen med et andet perspektiv – handlingens perspektiv. En af mine teoretiske helte, Humberto Maturana, udfordrede vores forståelse af os selv og vores kobling til omverdenen. Vi er, ifølge Maturana selvrefererende og kan i kraft af vores biologi ikke være andet. Han genformulerede derfor vores art fra at være human beings, til at være human doings. Hans pointe er,  at det er i kraft at vores aktive forholden os til verden, at vi kan danne nye billeder. Mit postulat er, at vi som offentlige ledere får en langt mere korrekt forståelse af Ny Syntese, hvis vi betragter den som en refleksiv model. En model, som vi kan bruge til at skabe nye billeder af vores omverden med det formål at træffe ægte forandrende beslutninger.  Hvis vores billeder af omverdenen for alvor skal forandres, og vi skal håndtere den kompleksitet som Ny Syntese beskriver, så kræver det en lyttende tilgang. Gode ledere, er dem, der i kraft af deres lytning  formår både at sige deres mening og sætte en retning. Ledelsesopgaven består jo netop i, at lytte til hvordan kvaliteten og værdien i udviklingsprocesserne opstår eller forsvinder. Så lyt dig frem, til den nye syntese, som du gerne vil se i din organisation.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Lyt dig frem til den nye syntese du gerne vil se i din organisation Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger