Kompetencer til velfærd Hanne Bak Lumholt blogger om ledelse, kompetenceudvikling og velfærdsreformer

Nye, kommunale ledere har en svær begyndelse

Af Hanne Bak Lumholt, torsdag den 7. november 2019 kl. 10.30

Blogindlæg til Danske Kommuner af Hanne Bak Lumholt, direktør i COK og Christina Nüssler, chefkonsulent i COK

Nye, kommunale ledere har en svær begyndelseDen første ledelsesuge er slut, men fokus på mening med ledelse og debatten om offentlig ledelse fortsætter. Fra Ledelseskommissionen ved vi, at det tager tid at finde sig til rette i lederrollen. Enhver organisation bør derfor også tage sit medansvar for, at nye ledere kommer godt ombord. 

Fra COKs arbejde med nye ledere ved vi, at mange ”førstegangsledere” føler et begrænset handle- og mulighedsrum. De går ofte med livrem og seler for ikke at træde ved siden af. 

På den store klinge viser det sig ved, at mange nye ledere undlader at sætte retning og skabe en fælles vision for deres team. På den lille klinge viser den manglende lederidentitet sig ved, at nye ledere er mindre villige til at uddelegere. En adfærd der kan have negativ indflydelse på kvaliteten i opgaveløsningen og for trivslen blandt medarbejderne. Fra et organisatorisk perspektiv koster rekruttering af nye ledere både penge og ressourcer, men en mangelfuld onboarding-proces koster endnu mere, både økonomisk og menneskeligt.

At arbejde systematisk med den nye leders onboarding-proces betaler sig for organisationen. Processen indebærer, at den nye leder begynder at adoptere organisationens værdier, at positionere sig i forhold til de andre ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere og at udvikle sine ledelsesfaglige kompetencer. 

Fra COK-forløbet ”Ny i Ledelse” ved vi, at mange nye ledere føler sig usikre og spørgsmål som; Vil medarbejderne acceptere mig? Passer jeg ind i lederteamet? Har jeg nok at byde ind med fagligt og personligt? Vil jeg leve op til forventningerne? – fylder tankerne.

Ledelse kræver, at man er villig til at arbejde med sig selv. At konfrontere sin egen personlige, eksistentielle karakter. Der er ingen hurtige genveje for den gode leder. Man må og skal kende sig selv, vide hvad man står for, og vide hvor man vil hen. Troværdighed handler ikke om aldrig at tage fejl, men at efterstræbe at gøre det, man siger. Man skal have viljen til at lykkes sammen med andre og dermed også i mange henseender slippe den direkte resultatskabende opgaveløsning. 

Som ny kommunal leder finder man hurtigt ud af, at det ikke er den formelle titel, der skaber ledelsesrum. Det gør til gengæld tilstedeværelse, engagement og ikke mindst handlinger. Organisatorisk legitimitet er en social forhandlet position, hvor den nye leder selv må være tydelig og synlig. Som ny leder må man insistere på at være i løbende dialog med sin nærmeste leder, sådan at I sammen bliver tydelige på, hvilke forventninger organisationen har til dig. Hvad bliver du målt på? Og hvilken konkret adfærd forventer organisationen af dig i forhold til kommunens ledelsesgrundlag og værdisæt? Samtidig må den nye leder have løbende dialoger med sine medarbejdere, hvor I laver en gensidig forventningsafstemning om faglighed, delegation, kvalitet, service og den enkeltes ansvar i opgaveløsningen. Dialogerne forudsætter, at den nye leder er åben for feedback på sin ledelsesstil, sine faglige dispositioner og prioriteringer, men også bevidst om sine ledelsesmæssige værdier og holdninger. 

Ledelse er en fagdisciplin. Og som ny leder skal man have fokus på netop den ledelsesfaglige udvikling. Man skal styrke sin bevidsthed som leder og sin ledelsesfaglige værktøjskasse, så man udvikler en stærk ledelsesfaglig dømmekraft.

I COK har vi mange års erfaring med at understøtte nye ledere med at lykkes; gennem individuelle afklaringsforløb, kurser for helt nye ledere og formel kompetencegivende lederuddannelser.Temaet med at få nye ledere godt ombord er også et tilbagevendende tema i COKs advisory boards. Med afsæt i Ledelseskommissionens anbefalinger udarbejdede vi i 2018 syv gode råd til, hvordan kommunerne og organisationen kan understøtte nye ledere med at lykkes.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Nye, kommunale ledere har en svær begyndelse Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger