Kompetencer til velfærd Hanne Bak Lumholt blogger om ledelse, kompetenceudvikling og velfærdsreformer

Corona – den digitale transformation

Af Hanne Bak Lumholt, tirsdag den 28. april 2020 kl. 08.00

Corona kom, og fra dag til dag blev det kommunale landskab digitalt transformeret. Pludselig er vi den digitale transformation – om vi vil det eller ej. Forbavsende hurtigt har vi vænnet os til en ny virkelighed med nye arbejdsgange og nye opgaver. Et tydeligt bevis på, at den kommunale sektor er agil.

Selvom coronakrisen med et trylleslag implementerede den digitale transformation, må vi ikke glemme at få kompetencerne med. De kommunale ledere og medarbejdere skal fortsat klædes på til at løse morgendagens opgaver.

Fra mit perspektiv er og bliver en af morgendagen og fremtidens vigtigste kompetencer at være forberedt på og kunne agere i den næste pludselige forandring – den næste transformation.

Med den rette indstilling kan kriser, forandringer og transformationer være kærkomne anledninger til at tænke nyt, til at udvikle nye måder at samarbejde og løse opgaverne på og hermed modne den kommunale organisation, de kommunale ledere og medarbejdere. Dog kræver nye arbejdsgange og opgaveløsninger ofte nye kompetencer, før det er muligt at indløse idéernes fulde potentiale og merværdi.

Digitalt boost

Sikkert er det, at coronakrisen har styrket vores digitale nysgerrighed og evner. Hvem har længere styr på antallet af ugentlige onlinemøder og webinarer? I en sådan learning by doing-proces er det altafgørende, at vi tager os tid til at stoppe op og vurdere formen, kvaliteten og udbyttet.

Bliver vores beslutningsprocesser mere demokratiske – har vi alle med, eller er vi bedst til at holde møder med dem, vi kender? Bliver vi bedre til at løse vores opgaver? Hvad betyder det for samspillet og dialogen med borgerne? 

COK står parat med læringsforløb, der hjælper kommunerne med at få det fulde udbytte og merværdi ud af de mange, kreative og eksperimenterende nye måder at arbejde på, som er blevet en af coronakrisens positive ikke-intenderede konsekvenser.

Det eneste, vi med sikkerhed ved lige nu, er, at tingene ikke bliver som før. Som andre kriser tvinger coronakrisen os til at tænke, handle og løse opgave på en ny måde. Den nye virkelighed giver os samtidig mulighed for at rense ud i forældede eller uhensigtsmæssige arbejdsgange og få sat nye arbejdsformer i spil.

Erfaringer er velkomne

I COK har vi selv brugt de første uge af coronakrisen til at sikre driften af vores to store uddannelser – Kommunom og DOL ved at gå online. Sideløbende har vi lagt os i selen for at udvikle nye, digitale læringsforløb, og sidst men ikke mindst er vi i gang med at samle op på kommunernes nye behov for viden og læring.

Netop nu indhenter vi erfaringer i forhold til akutte og kommende kompetencebehov. Hvilke af dem egner sig til digitale formater? Og hvilke passer bedst i mere traditionelle former?

I processen med at indsamle værdifulde erfaringer inddrager vi gerne kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder. Tøv derfor ikke med at kontakte os. For én ting er sikkert, hvis vi står sammen og deler erfaringer, så er vi bedre forberedt på morgendagen og fremtidens forandringer.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Corona – den digitale transformation Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger