Kompetencer til velfærd Hanne Bak Lumholt blogger om ledelse, kompetenceudvikling og velfærdsreformer

Ældreplejen kræver oprustning

Af Hanne Bak Lumholt, tirsdag den 6. november 2018 kl. 09.50

Medarbejderne er omdrejningspunktet i det nære sundhedsvæsen og en vigtig del af løsningen på en af fremtidens store udfordringer.

For at medarbejderne i den kommunale ældrepleje skal kunne forstå, navigere i og løfte den stigende kompleksitet i plejeopgaverne, er det af afgørende betydning, at kommunerne understøtter personalet med faglig efteruddannelse og personlig udvikling. 

Nye tiltag styrker det nære sundhedsvæsen

Netop nu bliver rigtig mange gode initiativer søsat, sådan at det nære sundhedsvæsen kan komme sikkert i havn.

I juni besluttede KL, Danske Regioner og regeringen sig for at kortlægge udfordringerne med at rekruttere sosu’er og sygeplejersker til ældreplejen. Kortlægningen vil naturligvis vise demografiske forskelle, men mon ikke også konklusionen bliver, at der i fremtiden vil mangle medarbejdere i ældreplejen – og ikke mindst medarbejdere med flere og andre kompetencer?

Sundhedsstyrelsen har desuden etableret et nyt nationalt videnscenter for værdig ældrepleje, og der er oprettet uddannelser som specialuddannelse i kommunal sygepleje og en kandidatuddannelse i avanceret klinisk sygepleje. Alle tiltag der har til hensigt at imødekomme de mange udfordringer i ældreplejen.

Kompleksitet i ældreplejen

VIVE-Rapporten ”Kompleksitet i den kommunale sygepleje” har fokus på, hvad det betyder, når kompleksiteten i pleje og behandling er større end tidligere. 

Rapporten præciserer, at den øgede kompleksitet i det nære sundhedsvæsen hænger sammen med sygeplejerskernes oplevelse af øgning, ændring, glidning og overdragelse af opgaverne.
Konklusionen er, at det ikke alene er den medicinske kompleksitet, der er udfordringen. Det er snarere et samspil mellem medicinsk, social og organisatorisk kompleksitet, som udgør den samlede udfordring i det nære sundhedsvæsen.

De medvirkende sygeplejersker i rapporten peger på, at de har brug for kompetencer inden for det sociale såvel som organisatoriske område.

Glem ikke sosu’erne

Men når sygeplejersker oplever kompleksiteten som kompleks, hvad så med sosu’erne som ofte er endnu tættere på borgerne, og som udgør en endnu større faggruppe?

Hvis kommunerne skal opnå det rette udbytte af sygeplejersker med specialuddannelser, bliver kommunerne nødt til at se på, hvordan alle faggrupper inden for ældreplejen bliver bedre til at lære sammen, med og af hinanden. Derfor er det altafgørende, at alle faggrupper i ældreplejen bliver bedre til at forstå, hvordan de kan navigere og handle i den virkelighed, som allerede kendetegner det nære sundhedsvæsen i dag og i endnu højere grad i fremtiden.

Sammenhængende kompetenceudvikling til alle medarbejdere i ældreplejen er nødvendigt, hvis kommunerne vil sikre en god ældrepleje såvel som dygtige medarbejdere. En sidegevinst ved sammenhængende kompetenceudvikling vil desuden være, at ældreplejen bliver et mere attraktivt arbejdsområde, der har lettere ved at rekruttere medarbejdere og dermed løfte opgaven.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Ældreplejen kræver oprustning Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger