Kompetencer til velfærd Hanne Bak Lumholt blogger om ledelse, kompetenceudvikling og velfærdsreformer

Hanne Bak Lumholt

Direktør i COK

Hele min karriere har jeg arbejdet med det danske kommunestyre – fra centralt hold på Slotsholmen over landets tredjestørste kommune til KL.

Som direktør i COK – kommunernes forening og center for viden og læring – er jeg optaget af den kommunale velfærdsudvikling.

COKs vigtigste opgave er at understøtte kommunestyrets drift og udvikling gennem aktiviteter for politikere, ledere og medarbejdere, der fører til ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer i den enkelte kommune og på tværs af kommunegrænser.

Hanne Bak Lumholt er 49 år og uddannet cand.polit. 

Hun begyndte sit arbejdsliv som studentermedhjælp i det daværende Indenrigsministeriums Økonomiske Afdeling. Her blev hun efterfølgende ansat som fuldmægtig i 1991, hvor hun arbejdede med de økonomiske aftaler mellem stat og den kommunale sektor. 

I 1995 begyndte hun som vicekontorchef i KL´s økonomiske sekretariat., hvor arbejdsopgaven – de økonomiske forhandlinger mellem stat og kommune – var den samme, men nu med modsat fortegn. 

I 2002 tog Hanne Bak Lumholt ud i det kommunale landskab og blev kontorchef for Ledelsessekretariatet i Odense Kommunes Borgmesterforvaltning. Her fik hun et indgående kendskab til driften og maskinrummet i en af landets største kommuner.  

I 2005 vendte Hanne Bak Lumholt tilbage som kontorchef for Børne- og Kulturkontoret i KL, og i januar 2013 blev hun afdelingschef og leder af KLs Folkeskolereformsekretariat. 

Mine indlæg...

Corona – den digitale transformation
28-04-2020 08:00:00

Corona kom, og fra dag til dag blev det kommunale landskab digitalt transformeret. Pludselig er vi den digitale transfor...

Nye, kommunale ledere har en svær begyndelse
07-11-2019 10:30:00

Blogindlæg til Danske Kommuner af Hanne Bak Lumholt, direktør i COK og Christina Nüssler, chefkonsulent i COK Nye, komm...

Digitalisering og professionsfaglighed
27-05-2019 09:00:00

Medarbejderne og ledernes digitale kompetencer er et afgørende element for at fastholde den kommunale succes med digital...

176 nyuddannede kommunomer
19-12-2018 09:50:00

De seneste års teknologiske udvikling har vist, at såvel den kommunale som den regionale administration er nogle af de o...

Ældreplejen kræver oprustning
06-11-2018 09:50:00

Medarbejderne er omdrejningspunktet i det nære sundhedsvæsen og en vigtig del af løsningen på en af fremtidens store udf...

Folkemødedebat: Hvordan oplever børn, forældre og ansatte god ledelse i børnehaven?
12-06-2018 14:00:00

På årets Folkemøde inviterer COK til debat om god ledelse i landets børnehaver og daginstitutioner. Med afsæt i Ledelses...

Et stærkt kommunalpolitisk fællesskab
13-03-2018 09:00:00

Årets Kommunalpolitiske Topmøde er veloverstået. Topmødet satte blandt andet fokus på kommunalpolitisk lederskab i en ko...

Tillykke med valget
28-11-2017 08:00:00

Til årsskiftet træder I som medlemmer af landets 98 kommunalbestyrelser ind i det traditionsrige, men også foranderlige,...

Frivillighed – en vigtig vej til bedre velfærd
30-08-2017 09:08:00

Landsbyklynger med fokus på vækst, fællessang på plejecenteret eller mentorer der hjælper udsatte børn tilbage på sporet...

Fremtidens skolelederuddannelse – mere praksisnær og større fagligt fokus
01-06-2017 07:00:00

I sidste uge blev det meldt ud, at regeringen og KL barsler med en ny skolelederuddannelse, der både retter sig mod komm...

Borgerinddragelse forudsætter nye kompetencer
23-03-2017 09:00:00

Over hele landet er kommunerne i gang med at gentænke de centrale velfærdsområder og velfærdsløsninger. Temaet var også ...

Kommunalt kompetenceberedskab
20-01-2017 07:00:00

Radikale forandringer, et begrænset økonomisk råderum og prioriteret velfærd er virkeligheden i landets 98 kommuner og f...

Nye løsninger forudsætter nye kompetencer
07-11-2016 10:30:00

Forandringer er et grundvilkår i den kommunale sektor. Ditto er behovet for nye kompetencer, ny viden og efteruddannelse...

Styrk faglig ledelse som disciplin
30-09-2016 07:00:00

I disse år ruller reformer og store omstillinger ind over ethvert kommunalt velfærdsområde. Et faktum som skaber nye kom...

Skriv hvad du søger