Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Viljestyrke og selvkontrol

Af Grethe Andersen, onsdag den 6. marts 2019 kl. 10.43

Jeg har kastet mig over bogen ”Viljestyrke – Genopdag menneskets største styrker” af Roy F. Baumeister og John Tierny. De diskuterer strategier til at forbedre præstationerne på arbejdet og derhjemme og beskriver teknikker til forbedring af selvkontrol i tanker, følelser og impulser. Uanset hvordan man definerer succes - en lykkelig familie, gode venner, en tilfredsstillende karriere, et sundt helbred, økonomisk sikkerhed, frihed til at forfølge sine passioner - er definitionen som regel ledsaget af et par betingelser. Når psykologer isolerer de personlige egenskaber, der forudsiger positive resultater i livet, finder de altid tilbage til to menneskelige træk: Intelligens og selvkontrol. Indtil nu har forskerne stadig ikke fundet ud af, hvordan man permanent kan forbedre intelligens. Men de har opdaget, eller i det mindste genopdaget, hvordan man kan forbedre sin selvkontrol. 

Forfatterne har studeret tusindvis af mennesker i og uden for laboratorier og fandt frem til følgende budskaber i ”DU-form”: Du har en begrænset mængde viljestyrke, der bliver svækket, efterhånden som du bruger den. Du bruger af samme beholdning viljestyrke til alle typer opgaver. Du vil måske tro, at du har en beholdning selvkontrol til arbejde, en anden til at være på slankekur, en tredje til at motionere og endnu en til at være sød ved din familie. Du bruger den samme beholdning viljestyrke til at takle en times kø på vej syd for Limfjorden om morgenen, modstå kollegaens medbragte kedelig franskbrød, giftig sladder i krogene på arbejdspladsen, unødvendige bureaukratiske opgaver, surmulende teenager, og en medarbejder der igen mener, at du skal bruge godt en halv time på at høre på hans lange fortællinger. Forfatterne skriver, at det er de færreste der med egosvækkelse går hjem og sparker hunden, der går nærmere ud over ægtefællen 

Brugen af viljestyrke opdeles i fire brede kategorier: Tankekontrol, kontrollen af følelser, impulskontrol og præstationskontrol.

Tankekontrol er fx, at lære at fokusere, når motivationen er stærk. Viljestyrken kan konserveres ved ikke at søge de fuldstændige og optimale, men snarere en forudbestemt konklusion. Troende konserverer viljestyrken ved at filtrerer verden, så de matcher principper for deres tro. Andre får succes ved at bedrage sig selv eller opfinde talemåder, der parkerer udfordringen. Når lærernes tillidsrepræsentant igen kommer og siger, ”Vi er mange der mener (implicit, du er en dårlig leder for de få) ”, kan man parkere situationen med ”Det er forudsigeligt” tanken. 

Kontrollen af følelser – affektregulering – der specifikt fokuserer på følelser er en anden bred kategori. Følelsesmæssig kontrol er exceptionelt vanskeligt, fordi vi generelt ikke kan ændre vores sindsstemning ved en viljeakt. Den mest almindelige er, at erstatte det at være trist, ked af det eller utilpas med en anden følelse. Når jeg som skoleleder skulle ”prikke” overtallige dygtige lærere år efter år på grund af såkaldte ”Administrative ændringer” eller informere om en klage fra forældre til lærerens elever måtte jeg professionalisere mine triste følelser med følelsen vrede eller prøve at distrahere mig selv med andre tanker. Der er mange måder at afværge bedrøvelse og vrede på lige fra overspring, overdreven træning i fitnesscenter, at beruse sig, shoppe amok eller meditere. Det sidste er givet det bedste.

Impulskontrol er ikke det rette begreb, i og med at vi ikke kan kontrollere følelser. Den psykologiske forskning har i de seneste årtier været meget fokuseret på fremskridt i forhold til selvværd, der fejlagtigt er blevet opfattet som en forudsætning for selvkontrol. Man typisk betragte udtryk for dårlig impulskontrol som tegn på dårlig opdragelse, dårlig moral, dårlig dømmekraft, dovenskab, kortsigtet tænkning eller svag karakter. Forbedringer af impulskontrol i forhold til udvalgte indsatser kan føre til en række forbedringer, der ikke er direkte relateret til indsatsen i form af fx bedre selvdisciplin, bedre koncentration og indlæringsevne, bedre social funktion, bedre generel sundhed og bedre personlig økonomi.

Præstationskontrol, er hvor det handler om at du fokuserer din energi på den givne opgave, finder den rette balance mellem effektivitet og præcision og administrere tiden, så der er viljestyrke til at fortsætte, når du har lyst til at holde op. 

Hvis du ønsker store ændringer i sin livsstil og liv i øvrigt, er det vigtigt kun at fokusere på et projekt ad gangen. Hvis du opstiller flere end ét selvforbedringsmål, vil du gradvist blive egosvækket og drænet for energi og derved mister du også viljestyrke til at nå målene. Hver gang du prøver at følge det ene selvforbedringsmål, reducerer du din evne til at når de andre. Så en ting ag gangen. Det første skridt i selvkontrol er at opstille et klart mål. Selvkontrol er selvregulering der skal ses som meningsfuld forandring. En god coach kan hjælpe på vejen – jeg stiller gerne op. 

”Beslutningstræthed” er uundgåelig i et kompleks lederjob. For mange beslutninger svækker ens viljestyrke og en svag viljestyrke medfører dårligere beslutninger. Stress dræner også viljestyrken, hvilket formindsker ens evne til at kontrollere sine følelser. At udøve selvkontrol på ét område, synes at forbedre flere områder i livet, fordi ens viljestyrke vokser med fokus på selvkontrol. Selvkontrol viser sig også at være mest effektiv, når man bruger den til at bryde dårlige vaner og etablere gode vaner.

Jeg nyder at fordybe mig på kostvejlederuddannelse og få ny viden, ligesom det er ganske dejligt at jeg faktisk kan huske rigtig meget fra mine syv år som underviser på Jordemoderskolen i Aalborg. Jeg har en videreuddannelse inden for kost og ernæring, som jeg som ung lærer nød at formidle viden fra dels på Jordemoderskolen dels i form af bogen ”Sunde Forældre – Sunde Børn”. Jeg har en ambition om at skrive en bog "Seniorsund", som også skal handle om ny livsfase, naturen som mindfulness, relationer til børnebørn, glæden ved relationer, nysgerrighed efter ny viden og nye oplevelser samt det at have mulighed for at gøre, hvad man har lyst til. Der er mange gratis glæder, oplevelser og i den livsfase - helt ok, at være lidt selvforkælende - prioritere mere egen tid.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Viljestyrke og selvkontrol Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger