Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Vi kan lære af Fredrikstad kommune

Af Grethe Andersen, onsdag den 25. september 2013 kl. 08.00

Skoleledelserne i Aalborg SV har været på studietur i Fredrikstad. Vores fælles fokus var omsætning af skolereformen til ny god skolepraksis, der forbedrer skolernes resultater. Vi havde fokus på indholdet og samarbejde såvel mellem skole og forvaltning som internt om gode faglige resultater.

Skolerne var nye, meget store og helt anderledes indrettet. På vej til broderlandet besøgte vi Nordstjerneskolen i Frederikshavn, hvor tre skoler er samlet i en helt ny skole. Vi hørte i Fredrikstad om skolers vej fra latinskole til elevfabrik med lange gange og klasselokaler, der i dag er læringsmiljøer med god plads.

Der har været en grundig fremtidssikret vurdering af om det kan betale sig at renovere og forny gamle skoler kontra at bygge helt nyt. Her er flere gamle mindre og mellemstore skoler også samlet i nye større fagligt stærke læringsmiljøer, hvor der også er konstant fokus på god trivsel.

Bredt set var skolerne, vi så, indrettet med mange andre rum end klasselokaler. Rummene gav mulighed for instruktion for store og små grupper af elever, gruppearbejder, individuelle fordybelser og kreative værksteder. Lærerne have ligeså gode muligheder for samarbejde i team samt forberedelse og efterbehandling af undervisningen.

Lærerne var hos deres elever i nærområdet hele dagen. Ligesom arbejdspladser var en del af området. Det gør det nemt at gå til og fra. Skolebod med sund og lækkert mad og inspirerende læringsmiljøer ude og inde var også en del af oplevelsen. Som en rektor sagde: ”Det er ikke bygningen der skaber skolen, men bygningen giver muligheder og skolen udfordrer mig og mine medarbejdere pædagogisk”.

Jeg har med skolerådet besøgt Ontario i Canada. Det jeg så i Fredrikstad var netop, hvad der bar det canadiske skolesystem. Skoleforvaltningen bestod af 7 ansatte, hvis opgave var at servicere skolerne.

En pædagogisk konsulent analyserede skolens resultater med rektor og den øvrige ledergruppe. Også som afsæt for skolebaseret kompetenceudvikling. Støttesystemet smittede af ind i skolen, hvor ledelsen konstant havde øje for elevernes resultater og støttede lærerteam i at nå optimale effekter af god undervisning. I nogle tilfælde, brugte man forskere til at hjælpe med at analysere skolens pædagogiske dokumentation.

Norge er i det hele taget godt med på forskningsområdet med ”Vurdering for læring” LP-skoler og forskning om god ledelse og skoleudvikling. Skoleåret opstartes med fælles læringsfokus for alle lærere og ledere i kommunen. Forskning præsenteres, så alle får ny viden som afsæt for skoleåret. Det gjorde vi også mange år i Aalborg, det var godt givet ud.

Nationale prøver, kortlægningsprøver, årskarakterer og eksamenskarakterer analyseres såvel for skoler, klasser og elever. Netop nu kan jeg på min skole gøre det samme i forhold til årskarakterer og afgangsprøvekarakterer i 9. årgang, er der konsistens – er vi for skrappe eller flinke i skolens karaktergivning?

Karakterer er ikke et pædagogisk middel, der skal anvendes som straf eller belønning, men en standpunktsvurdering, der viser, hvad eleven faktisk kan præstere. Vi skal samme vej i Danmark med skolereformen, vi skal turede at forholde os til de områder, hvor der er plads til forbedringer.

Norske skoler er præget af klare retningslinjer i Oplæringsloven og med forskrifter, der skal følges. Elever i Norge har også en ”arbejdsmiljølov” som skal sikres. Vi lyttede samtidig til stor respekt for ledelsens ansvarlighed. Har en skole brug for ekstra ressourcer fx ved elever med særlige behov, som kræver ekstra indsats, så flytter man ressourcer fra skoler med overskud.

Den skole, der leverer overskud, får det tilbage i det følgende budgetår. Det var også interessant at opleve, at bygninger, vedligehold, skolemøbler, tekniske opgaver mv. ikke skulle findes af skolens samlede budget. Timer, der tildeles skolerne anvendes til elevens læring. Nordmændene har flere penge at gøre med, men det var tydeligvis med en fornuftig ansvarlig tilgang.

Som i Ontario, havde det også været nødvendigt at se på lærere og lederes kvalifikationer og kompetencer, hvilket betød, at der måtte ske udskiftning, men først, når alle støttemuligheder var udtømte. Jeg kan anbefale studie tur til Fredrikstad – der er god læring og inspiration for alle, der har ansvar for en god skole.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Vi kan lære af Fredrikstad kommune Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger