Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Vi har kun os selv at møde andre mennesker med

Af Grethe Andersen, onsdag den 18. december 2013 kl. 08.00

I skolen skal man træde varsomt, der bliver mennesker til. Som leder er man forvalter af menneskeligt potentiale. Det kan ske ved at danne partnerskab på de tre niveauer:

- holdningsniveauet, ved at vise indlevelsesevne og interesse
- trospartnerskab – at tro på den enkeltes potentialer
- gensidighed

Partnerskab baseret på et fundament af lederskabsværdier er et afgørende element i medarbejderudvikling. Man må bevidst påtage sig egen og organisationens udvikling. Som leder styrer man sin egen og medarbejdernes fremtid gennem udvikling af personlige og professionelle mål. Den bedste vej til at skabe vilkår for at medarbejdernes positive udvikling, er at man selv klarer sig bedre ved at være i udvikling. Den faktor i lederskab med det største potentiale for succes, er vilje og beredvillighed til at påtage sig det personlige ansvar for den organisation, man er leder for.

Forandring er en integreret del af livet. Forandring er et centralt element i udfordringen ved lederskabet. Hvis intet nogen sinde udviklede – ændrede sig ville ledelse trods alt blive en simpel proces i at sætte procedurer i gang og iagttage dem gennem forløbet. Den store udfordring ligger i at styre eller nærmere lede forandringerne. Herunder at udvikle og bruge egne og medarbejderes potentiale, at anerkende det menneskelige potentiale som organisationens vigtigste aktiv samt at udvikle et konstant og konsekvent flow af selvmotivation. Flow er udtryk for det nærende, hvor det modsatte: stress er udtryk for det tærende.

Skolen som en lærende organisation er ifølge Peter Senge netop kendetegnet ved, at den konstant udvikler sig i forhold til både det interne og eksterne miljø, hvilket betinger et dynamisk menneskesyn, der forstår kompetence og kvalifikation, som noget der i høj grad oparbejdes og formes i den enkelte medarbejder gennem den kultur, der findes i virksomheden. Billedet af mennesket som idé- og viljestyret og som en udviklende og stadig lærende aktør er et centralt element i teorierne om Den Lærende Organisation. Forstået som forventning om innovation, proaktivitet (forstået som det at tænke med og tænke frem, at kunne forudse problemer og muligheder og aktivt handle i overensstemmelse hermed) og en forestilling om autonomi knyttet til det enkelte organisationsmedlem.  

Der er tale om et positivt menneskesyn med tro på, at medarbejderen vil agere selvstændigt, kreativt og innoverende med ønske om medansvar for udviklingen af organisationen. Mennesket som ansvarlig aktør der tager selvansvar og medansvar i forhold til de mange opgaver er kernen i teorien. Forventningerne til medarbejderen som aktør er i dag at være aktør i egen og systemets udvikling samt at udvikle handlekompetence: Fagligt, socialt og personligt

 

Faglig kompetence; relation til opgaven/faget er at:

- begribe og udvikle opgaven, værdier, visioner og mål

- høre og formulere brugernes og andre interessenters behov

- mestre faget – teoretisk og praktisk

- (be)gribe udviklingstendenser og ”oversætte” dem til eget fag og egen opgave

- identificere indsatsområder og oversætte dem til udviklingsprojekter og opgaver

 

Samarbejdsmæssig kompetence; relation til andre er at:

- skabe resultater gennem andre

- evne til åben direkte dialog og formidling

- kunne påtage sig og afgive autoritet og ledelse

- kunne balancere støtte og udfordring samt kontrol og tillid

- opstille sociale ”spilleregler”, hvor der mangler

- opdage, analysere og løse konflikter i gruppen

- kunne forhandle opgaver, arbejdsdeling, ansvar og forventninger

 

Personlig kompetence; relation til sig selv er at:

- styrke sin udviklingskondition

- kunne håndtere uro, forvirring og modsætninger

- kunne prioritere opgaver og håndtere stress

- tage ansvar for egne behov og meninger

- kunne trække erfaringer ud af dagligdagens oplevelser

- bruge følelserne som informationskilde

- tage risici, turde begå fejl og komme igen

”Der findes en visdommens vej, der er dén, der bør være let at erindre: dum dig og dum dig og dum dig igen, men mindre og mindre og mindre” (Piet Hein).

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Vi har kun os selv at møde andre mennesker med Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger