Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Velkommen til vigtige beslutninger

Af Grethe Andersen, torsdag den 18. november 2021 kl. 14.30

Jeg har stemt anderledes i år. Efter al den turbulens med skjult kommunikation, kampe om mink mis match og forløb med million dyre undersøgelser, har jeg søgt mennesker, jeg oplever er troværdige og ordentlige. Jeg tror ikke jeg er den eneste, der har tænkt sådan.

Vi er som mennesker en del af verden. I og med sproget er vi som mennesker altid på forhånd indvævet i inter subjektive strukturer. Det gælder også politikere og embedsmænd, som meget gerne fortsat må tage deres ansvar alvorligt og stå ved såvel fejl som successer.  Kommunikation er en mellemmenneskelig relation. Ledelse er også kommunikation – i høj grad. Der kan vi på trods af forskelligheden i det værdipluralistiske postmoderne finde fælles afsæt. Det er kun gennem dialogen at argumentet giver gyldighed. Konsensus er at nå til enighed på grundlag af det bedste argument og for mange høj grad af etik.

Etik er en vision om det gode liv for og med andre – om det at håndtere sig selv om omgås andre. Når jeg har læst valgoplæg, har jeg konstateret etiske begrundelser. At være sammen om noget er straks mere forpligtende end det blot at være sammen. I det at være sammen om ligger en forpligtelse til medansvarligt at indgå positivt og konstruktivt i fællesskabet til glæde for andre - og én selv.  Nu er der brug for byråd, der anerkender, at de er enige om, hvad derer uenige om, og så alligevel finder fælles fodslag, så danskernes skattepenge kan blive brugt etisk klogt.

Etik er knyttet til brug af sproget. Da jeg underviste i ledelse i diplomuddannelse, var jeg blandt mange optaget af Habermas, der skelner mellem fire forskellige typer ytringer, hvortil svarer fire forskellige former for gyldighed: Sproget – det skal være forståeligt. Naturen – i dag med fokus på klima og bæredygtighed skal vægtes på det sande. Mennesket bliver først og fremmest vurderet etisk ud fra troværdighed. Så når vi kan følge mediernes beskrivelse og fokus på manglende troværdighed, reagerer vi. I stemmeboksen er man ikke en del af flokken. Der er man sig selv, og skal kun stå til ansvar for sig selv. Måske er det derfor, mange først beslutter sig i stemmeboksen.

Når fokus er på samfundet som helhed, har vi fokus på det rigtige i vores demokrati. Samfundssind og vacciner bliver knyttet sammen som det rigtige i en stærk tillid til sundhedsvæsenets eksperter.

Det kommunikative fællesskab kan karakteriseres ved at gå ind i de forskellige ytringers hensigt. Ytringer vedrørende sprogets forståelse drejer sig om at etablere gensidig forståelse, ytringer vedrørende naturen drejer sig om delt viden og fokus på handlinger, ytringer vedrørende mennesket handler om gensidig tillid, og ytringer om samfundet handler om rimelige normer.

Der er en grundlæggende ret til kritik for alle i det kommunikative fællesskab. Ikke som det at tage afstand, men som det at være optaget af samme sag. Etikken er knyttet til gyldighedskravene.  Man bør ikke manipulere med sproget, man må ikke tale mod bedre vidende, ens hensigter skal formuleres uden modsætning mellem fremførte grunde og interessebestemte motiver, og man bør handle i overensstemmelse med medmenneskelige normer. Viden er dybt knyttet til en selv, mens væren er knyttet til samspillet med omgivelserne, til ærlighed, ordentlighed og åbenhed. Troværdig og pålidelig er personlige egenskaber, der skaber tillid og kontakt.

Vores nyvalgte eller genvalgte kommunale politikkere må nødvendigvis leve sig ind i og tage beslutninger i nutidige behov, men også i hvilket fremtidsperspektiv, der driver de nye generationer. Demokratiets ansvarlige overlever ikke i kraft af resultater på kort sigt, men som medie for diskussioner af den fremtid, der bæres af forestillingen om børn og unges muligheder på sigt. Det er dem, der skal drive velfærdssamfundet lige om lidt. Flyt fokus fra den store ældrebyrde til fokus på seniorstyrke. Der er masser af ressourcer, kompetencer og gråt guld. Langt de fleste har god økonomi og kan selv betale for hjælp. Hav fokus på hjælp til selvhjælp, lokalsamfundenes ressourcer og prioriter langsigtede løsninger som vores børn og unge en dag vil være stolte af.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Velkommen til vigtige beslutninger Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger