Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Velkommen til ny lederkollega

Af Grethe Andersen, mandag den 23. april 2018 kl. 11.00

Jeg har igennem tiden budt nye lederkolleger velkommen enten på egen arbejdsplads, hvor jeg var skoleleder eller på andre skoler. Skolelederlivet er som et eventyr med udfordringer, trolde og hekse og hjælpere. H.C. Andersen sagde, ”At rejse er at leve”. At lede er at lære – at lære er at leve – på skolelivets eventyrrejse. Du vil som hovedpersonen i dit nye eventyr møde forhindringer på din vej, ligesom du må have øje for de hjælpere, som eventyret også giver dig. Nyd det, når det går godt. Den tid der går godt, kommer ikke skidt tilbage.

Det er godt at have nogle gode redskaber ved hånden, når man påbegynder sit livs ledereventyr. Gammelpot havde en vadsæk, der sjovt nok indeholdt alt hvad han aktuelt havde brug for. Du kan få brug for et termometer. Metaforisk kan man tale om klimaet, temperaturen og tolerancetærskel. De fleste forventer reelt, at det er lederen, der regulerer temperaturen. Som ved en anden kombinationsvandhane hvor der er varmt og kold vand, der skal tilpasses den badende – eller de badende, er lederens opgave at nedkøle eller skrue temperaturen op. 

Det er noget af en kunst at være ”Temperaturregulator”. Den ene nyder at have godt med brænde på i brændeovnen den anden sidder i badebukser og sveder eller laver gennemtræk. Der er ingen tvivl om, at du som ny leder skal fyre godt op i kuldkedlen i lokomotivet. Du skal jo positionere dig som leder med engagement og beslutninger og den berømte finger i jorden.Som nyansat er arbejdsglæden stor, netop fordi man efter en ansøgningsrunde gennem en samtale har fået mulighed for at vise sine kvalifikationer og kompetencer – og mærker efterfølgende en anerkendelse af kvalifikationerne, når man bliver udvalgt til jobbet. Så følger oftest en prøveperiode for ens ansættelse, og når så den endelige kontrakt underskrives, er der igen en anerkendelse af, at man kan varetage opgaven. Herefter glider anerkendelsen ofte ud og overtages af en selvfølgelig forventning til, at man varetager sin opgave. 

Der er såmænd ikke de store forskelle på at være lærer og skoleleder. Lærerens rolle har ifølge Ziehe tre vigtige funktioner: at være rejseleder, at beskytte læringsmiljøet og stifte førglæde. Læreren skal være nærværende i undervisningen, turde at være sig selv og udfordre eleverne, der hvor de er. Læreren skal give eleverne lyst til at lære ved at blive involveret fagligt og socialt samt at opleve skolen som et sted, hvor der bliver stillet de rette krav og forventninger og hvor skolen anerkender de kompetencer, som eleven har. Den dialektiske relationsteori beskæftiger sig med den gensidige afhængighed i relationen barn – voksen med anerkendelse og ligeværd som vigtige faktorer. Anerkendelsen styrker barnets selvbevidsthed og selvstændighed, mens ligeværd er forudsætninger for at relationen ikke bliver ”låst”, men derimod udviklende for begge parter og dermed en gensidig udviklingsproces. Samtidig er undervisningen klart defineret af et magtrum med en asymmetrisk relation mellem lærer og elev. Lærer – elev – relationen skal være bygget op omkring lærerens merviden. Tillid opbygges ved at klargøre mål og motiver for eleven.

Den troværdige lærer kan sit stof og kan engagere eleverne. Den gode lærer formår såvel faglig fordybelse, det pædagogiske og det personlige perspektiv. At beherske det personlige perspektiv kræver evne til selvrefleksion og selvevaluering. Læreren må kunne arbejde socialpædagogisk dvs. med elevernes relations arbejde på både det personlige, det sociale og det samfundsmæssige niveau. Det sker ved at stille klare forventninger og krav. Samtidig skal læreren skabe vilkår for, at den enkelte kan udvikle sig i sin retning ud fra egen forforståelse og egenverden, hvor skolens opgave er at møde eleverne med de forskelligheder, som de hver især besidder. Det er en forudsætning for at give alle elever de rette udfordringer.

Forudsætningen for at lede andre er, at man kan lede sig selv. Følelsesmæssig intelligens på arbejdspladsen kan beskrives som interpersonel intelligens, eller mere simpelt som sociale færdigheder, fx kendskab til egne følelser, selvmotivering, styre egne følelser og håndtere relationer. Du skal være god til at holde fokus, være nærværende, tilstede og autentisk Der skal trækkes mange vogne uden at nogle ryger af i svinget. Du skal have respekt for at tingene tager en vis tid og vi alle udvikler os i det tempo der passer til os Så et bakspejl kan også være godt at have med i vadsækken.

Du kan også få brug for en krystalkugle eller noget kaffegrums. Fremtiden udvikles af dem der ser den. ”Jeg interesserer mig meget for fremtiden, for det er dér, jeg skal tilbringe resten af mit liv” sagde Mark Twain. Lederne skal kunne tage de andres perspektiver, men øv også medarbejderne i at se noget fra et ledelsesperspektiv.Det er sjovest at være på forkant med udviklingen. Der er ikke noget bedre end at kunne sige – det er vi da i gang med – fordi vi selv kan se meningen med det! Det er altså sjovere at være med til at sætte dagsordenen set i forhold til at være en handskedukke eller Pinocchio, hvor andre hiver i snorene.

Du får brug for dit mod og din risikovillighed. Som afslutning på bogen ”Ledelsesfilosofi” skriver Ole Fogh Kirkeby: “Den gode leder er den, der har mod til at beslutte.  Der er ingen beslutninger, der kan gavne alle. Der er ingen beslutninger uden bivirkninger. Selv den mindste foranledning og forandring skaber smerte. Men lige så fri han er i beslutningens øjeblik, lige så ufri er han bagefter. For han skal altid drages til ansvar.”

Vær forberedt på utaknemmelighed - taknemmelighed er nemlig ikke medfødt.

Uretfærdig kritik er ofte forklædt ros

Det er svært at gøre en gris til en galophest (citat fra en dygtig medleder)

Slå din paraply op, så kritikkens regndråber ikke løber ned ad din hals.

Hvil, før du bliver træt.

Lær at slappe af ved arbejdet - og husk, at ingen nogensinde er død af mangel på søvn.

Ros dig selv – så er du da sikker på at få anerkendelse 

Lær af det, der kan læres af

Vælg dine kampe med omhu – ”godt jeg ikke er inde i hans hoved”

Se det positive i det negative – og det sjove i det kedelige. 

Tænk i relationer og positioner, skift bevidst perspektiv

Prioriter dialog – giv tid og rum til refleksion

Stil spørgsmål frem for at give svar

Se uenigheder og forskelle som muligheder og gør aktiv brug af disse

Indtag en neutral og nysgerrig position, når du støder på andres sandheder

Styrk eget refleksions- og kompetenceudviklingsrum

Skab løsninger der er brugbare og nyttige frem for rigtige

Se andres anderledes synspunkter som en invitation til fælles udforskning og læring

Vær opmærksom på at alle mennesker har deres eget værdisæt og prøv at skabe nogle fælles til daglig brug i organisationen

Fokuser på resurser og muligheder i stedet for på problemer og begrænsninger

Aha oplevelserne kommer ofte i pauserne og fordybelsen

Problemer skal løses på niveauet under hvilke de opstår

Selvtillid er nøglen til at maksimere potentialet, derfor er en række succeser nødvendige.

"Det man kan drømme, kan man gøre"   Walt Disney

Det bliver hard fun – velkommen i ledereventyret – være obs. på hjælperne 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Velkommen til ny lederkollega Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger