Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Undervisning for alle

Af Grethe Andersen, onsdag den 7. maj 2014 kl. 08.00

Jeg har med stor interesse læst et nyt magasin fra Danmarks Evalueringsinstitut om undervisning for alle. Magasinet inspirerer til god praksis og formidler aktuel og relevant viden. Temaet i EVAs første magasin til grundskolen er: Forskellige børn – lige muligheder?  

Magasinet sætter fokus på, hvordan vi i undervisningen kan møde alle elevers behov. I magasinet har EVA samlet en vifte af de vigtigste aktuelle pointer – når det handler om at møde alle de behov, der findes i én klasse i dag – i en kort og anvendelig form. At inkludere alle elever og give dem lige muligheder for deltagelse og udbytte er en stor og krævende opgave for alle lærere, og det er svært at skulle præstere god og varieret undervisning tilpasset hver elev i en travl hverdag.

EVA har gennemgået udvalgt forskning i god og motiverende undervisning, og fem elementer går igen:

  • Skab et trygt og positivt læringsmiljø,
  • Sæt mål for elevernes læring
  • Skab muligheder for feedback i undervisningen
  • Inddrag eleverne
  • Varier undervisningen

På Vester Mariendal skole vil vi anvende de fem grundsten til teamets fortsatte udvikling af skolens undervisning og vi tilføjer yderligere to: Skole-hjem-samarbejdet og teamets professionelle samarbejde. Lærere og pædagoger – det pædagogiske personale skal sammen planlægge undervisningen, så fagtimer og understøttende undervisning bliver af den bedste kvalitet – med fokus på alle elevers læring. Det skal ske gennem høje forventninger, med tydelige mål, gode strategier og metoder i undervisningen. 

Inspireret af hjerneforskeren Kjeld Fredens er elevens læring forbundet med faglig tilegnelse og karakterdannelse. Skolen skal støtte alle elever i at udvikle tænkeevnen, dømmekraft, viljestyrkelse, vedholdenhed og robusthed (synonymt med sundhed) og social kompetence. Keld Fredens siger, at jo mere ondt det gør, desto mere lærer man og forskellen på succes og fiasko består ikke i styrke eller viden men Vilje! De fire vigtigste ”næringsstoffer” i god læring er: Respekt, opmuntring, gensidig tillid og emotionel støtte.

Skolelederne skal gå fra at lede på tid til at lede på kvalitet. Fra at lede en profession til at lede tværfaglig professionalisme. Og fra at lede enkeltpersoner til at lede team. Samtidig skal ledelsen skabe motivation for opgaven og forstå at kommunikere forandringerne både internt og eksternt. Formidling af viden og inspiration til udvikling af ebdre praksis er en skoleledelses-opgave. EVAs nye magasin udkommer med god timing. 

http://www.eva.dk/grundskole/magasinet-undervisning/alle-magasiner/undervisning-for-alle

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Undervisning for alle Felter med * skal udfyldes
 

Tænkeevnen... En information....

Af:flemming Bruhn... forfatter... www.tankenaturensvirkelighed.dk, Aktiv management - Den25.04.2016 kl. 20:55Anmeld kommentar

Pudsigt at begrebet stadig forbliver "jomfrueligt" i en så videns hungrende verden som vi lever i... Det er i den grad uforståeligt, at Folkeskolen endnu ikke har fået øjnene op for begrebet og dets muligheder. Ikke mindst som videns grundlag men så sandelig også som en kærkommende mulighed for, at være adfærdsdannende på den "gode måde.

TÆNKEEVNEN..

Af:flemming bruhn, forfatter/foredragsholder - Den11.05.2015 kl. 17:52Anmeld kommentar

Jeg har med stor interesse bemærket, at min interesse for begrebet "TÆNKEEVNEN" og det resultat der er kommet ud af den forskning, har vakt lidt interesse i Folkeskolen... Dette skriv for blot at gøre opmærksom på den mulighed jeg tilbyder skolevæsenet, nemlig at komme ud i klasserne og holde foredrag, stadig eksisterer..
De venligste hilsner
Flemming Bruhn 3110 1054
www.flemming-bruhn.dk
www.tankenaturensvirkelighed.dk

Skriv hvad du søger