Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Tænd læringslyset i elevernes øjne

Af Grethe Andersen, onsdag den 25. marts 2015 kl. 13.00

Vesterkærets Skole skal udvikles til et markant pædagogisk fyrtårn med en klar pædagogisk profil og en daglig pædagogisk praksis, som er opmærksomhedsvækkende i kraft at være nyskabende, udfordrende og som skaber gode resultater i forhold til børnenes læring og trivsel.

Det er en fantastisk opgave for os alle på Vesterkærets Skole at opleve, at der er ambitiøse forventninger til os. De første refleksioner, drøftelser og beskrivelser har været fokuseret på fyrtårnets lys, hvad skal lysstrålerne rumme? Hvad er vi kendt for, hvad vil vi være kendt for? Som pædagogisk leder får jeg meget viden om skolens historie, praksis, traditioner og kultur.

Der er ikke to skoler der er ens, så det er forbundet med daglige nye fortællinger, oplevelser og refleksioner. Refleksioner, der har flyttet mit fokus fra, hvad det Pædagogiske Fyrtårn skal sende af lys til omverden til fokus på hvordan vi tænder læringslyset i alle elevers øjne. Alle elever skal blive så dygtige som muligt, ligesom vi skal bidrage til et læringsmiljø præget af trivsel.

Den enkelte elevs motivation for og glæde ved at lære er central. Lærere og pædagoger er meget motiveret for nytænkning og udvikling af skolens praksis. Det er en fornøjelse at samarbejde om nye veje med skolereformen. Møder er anvendt til afklaring af, hvordan vi organiserer os og skaber rammer for skoleuger præget af fleksibilitet, varieret undervisning og høj grad af holddannelse.

Vi er klar til at planlægge et nyt skoleår, hvor vi i høj grad underviser årgange sammen, med meget bedre vilkår for holddannelse og undervisningsdifferentiering. Samtidig med vi tænker skolereformens elementer ind på nye måder, har vi fokus på bedre vilkår for at mødes lærere og pædagoger. Fælles forberedelse og efterbehandling af undervisningsforløb med udgangspunkt i læringsmål er en forudsætning for bedre resultater.

Jo bedre samarbejdet er mellem det pædagogiske personale på skolen, jo højere er elevernes faglige resultater – når fokus er på elevernes læringsmuligheder. Samarbejdet har endvidere positiv sammenhæng med personale-trivsel. Vi har ligeledes fokus på bedre muligheder for samlet forberedelsestid til team og til den enkelte. Nye arbejdstidsregler fordrer også god værdibaseret ledelse i et praksisfællesskab, hvor alle forventes at yde til den fortsatte udvikling af en god arbejdsplads med fælles fokus på kerneydelsen.

Ledelse er imidlertid ikke alene en position, man er ansat til. Ledelse, medledelse og selvledelse er vores tids bud på, hvordan vi skaber en attraktiv arbejdsplads præget af kreativitet, gå på mod og engagement. Vesterkærets Skole er præget af høj grad af differentieret ledelse. I afdelingerne klarer man eksempelvis vikardækning. Næste skridt er fleksible skemaer, der ligeledes planlægges i afdelingerne.

Vi er meget inspireret af skolebesøg på Hals og Sulsted skole. Hals skole har særdeles gode erfaringer med årgangsteam. Der er mere arbejdsro, eleverne trives med flere kammerater, og der er meget fokus på den enkelte elevs læring. Det pædagogisk personale samarbejder, underviser og forbereder sig i de rum, hvor eleverne undervises. I Sulsted blev vi meget inspireret af en struktur i udskolingen med en ugentlig tonet dag præget af varieret undervisning. Alle skoler har gjort erfaringer med den nye skolereform og nye arbejdsvilkår for lærere og pædagoger.

Vi kan lære meget af kolleger fra andre skoler, ligesom vi har vores at bidrage med, når vi videndeler skoler imellem. Det er opgaven, der skal være i fokus. I skoleledelsen skal vi ligeledes sikre fokus på lærernes og pædagogernes kompetencer og færdigheder, der har størst betydning for elevernes læring. Som led i skoleårets planlægning beskriver den enkelte lærer og pædagog sin kompetenceprofil. Linjefagskompetencer og pædagogiske spidskompetencer skal i spil.

Vi ved fra forskning, at skoleledelse har betydning for, hvordan den enkelte skole arbejder fagligt, pædagogisk og kollegialt, og for hvordan skolen fungerer i forhold til omverdenen. Ligesom det er muligt fx at finde karakteristika for hvilke former for ledelse, der sikre effektivitet, gode resultater og en attraktiv arbejdsplads. Skolernes betydning for elevernes faglige niveau hænger naturligvis først og fremmest sammen med den undervisning, der udføres i skolen.

Vil man opnå god undervisning er det væsentligt, hvilke mål der er opstillet for undervisningen, hvilke metoder der anvendes, hvordan lærerkompetencerne er, hvordan teamet af lærere og pædagoger samarbejde om undervisning, elevplaner, feedback elev – lærer/pædagog og hvordan forældrene inddrages. Jeg er meget optaget af, hvordan vi som skole skaber læringsmuligheder for alle elever – og hvordan vi dagligt ser læringslyset i elevernes øjne.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Tænd læringslyset i elevernes øjne Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger