Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Succesfulde ledere og selvrefleksivitet – man må som leder starte med sig selv

Af Grethe Andersen, tirsdag den 6. april 2021 kl. 13.30

Seniorlivets frihed er også frihed til at anvende sin indsigt, sine erfaringer og kompetencer med en ”Master i livet”. Uanset hvor man er ansat som leder i velfærdssamfundet serviceydelser er der noget generelt på spil.

Offentlig ledelse gør en forskel. For at kunne lede andre, må man kunne lede sig selv. Som leder må således afdække egne motiver, mission og passionen bag jobbet og sætte dem i relationen til opgaven, der hvor han er. Man har sig selv med, når man har fundet ud af, hvad der er vigtigt. I dag er det vigtigt at have en mission – ikke kun som leder, også som medarbejder. Dels en personlig mission (der skal være mening med at gå på arbejde) dels en fælles organisatorisk mission. Missionen er knyttet til nutiden, det er det der driver her og nu, hvor visioner rækker ud i fremtiden. Anerkendende ledelse handler om autenticitet; at ens handlinger er i overensstemmelse med ens sande natur og dét, der dybest set motiverer én. Det handler om at gøre det rigtige - rigtigt! Troværdighed i relation til den opgave, man er ansat til og autenticitet er vigtige nøgleord.

”Vi skal lære af vores fejl” og ”Vi skal lære af vores succeser”. At tillade fokus på succes giver samtidig retten til at glæde sig over, hvad der lykkes. Der er langt mere positiv energi i at tage afsæt i alt det, man har at være glad for, end alt det, der er gået galt. Ledere kan kun opleve succes direkte gennem medarbejdernes succes. Det væsentligste bidrag, en leder kan give til sin organisation, er at udvikle sig selv og andre, - hvad enten det gælder medarbejdere, kolleger eller egne chefer – til at kunne arbejde optimalt. Den effektive leder må spørge alle: Hvad kan jeg gøre, der vil hjælpe dig til at fungere endnu mere effektivt i dit arbejde? Succesfulde ledere har følgende fem kernekompetencer:

  • Relationel forståelse – de læser og forstår menneskelige relationer
  • Tillidsvækkende sparring – de indgyder tillid og indbyder til sparring
  • Konfronterende intervention – de er offensive og direkte i deres indgriben
  • Insisterende delegering – de insisterer vedholdende på at delegere ansvar og opgaver
  • Rodfæstet under pres – de holder fast i personlige grundværdier, også når de udfordres.

At være leder er at kunne håndtere sociale relationer. Man skal faktisk være lidt af en relationsfreak. Samtidig skal men først og fremmest anerkende sine medarbejdere. Ledere skal være vilde med, at der sker noget. Hele tiden. Der skal være gang i den. Rodfæstethed vedrører de dybtliggende personlige værdier, hvor man også kan tale om personlig etik og integritet med et fundament af grundlæggende værdier. Et andet væsentligt aspekt er vilje til og evne til ledelse. Det er en stor udfordring – og det bliver det ved med at være. Livlinen i udfordringerne løber mellem de værdier, man bygger sin organisation på, og de visioner og missioner, der driver én. Værdiskabelse for medarbejderne, integritet og samhørighed bliver vigtige begreber i hverdagen, hvor man som leder vil opleve øget fokus på personlige egenskaber og adfærd - herunder sine egne evner som coach.

Ledelse er medledelse, men ledelse er også selvledelse. Det betinger konstant udvikling af og tilegnelse af viden om det, man leder i og med – og efter. Lederen må foretage valg alene og sammen med sine medledere og medarbejdere – valg rettet mod at løse opgaven i nutid og fremtid. Det handler ikke kun om fokus på, hvad man bør gøre, men i allerhøjeste grad om hvordan. Rolle- og funktionsfordeling er ikke det vigtigste. Det vigtigste er fælles værdibaseret ledelse, hvor alle ledere er tillidsorienteret og anerkendende. Det er ubeskriveligt svært, når der ikke er samstemt værdibaseret ledelse, hvor anerkendelse med medarbejderne er fælles fokus. En problemgenererende fejlfinderkultur og en anerkendende ledelseskultur er umuligt at få til at spille sammen.

Jeg kan anbefale en afklaring af værdier, behov og motivationsfaktorer ud fra følgende spørgsmål:

Hvem er jeg som leder?

Hvorfor er jeg leder, og hvilken forskel ønsker jeg at gøre?

Hvad består min drivkraft af?

Hvad er mine værdier?

Hvad er vigtigt for mig i mit arbejdsliv?

Hvad drømmer jeg om?

Hvad motiverer mig?

Hvornår trives jeg bedst?

Hvilke talenter har jeg?

Hvad sætter gang i min ambition?

Hvilke mål sætter jeg mig?

Har jeg forbilleder/modbilleder som kompas og pejlemærker?

Hvad er mine stærke/svage sider?

Hvordan tackler jeg konflikter og modstand?

Hvordan tackler jeg pressede situationer?

Ligger mine egne værdier i forlængelse af mine ledelsesværdier?

Hvordan bringer jeg bedst muligt mine medarbejderes talenter i spil?

Hvilken tilgang skal jeg have for at gøre en forskel?

Giver konteksten mulighed for svar på ovenstående?

Konklusionen kan være, at det er på tide at finde et andet job, hvis ikke ens værdier og ambitioner matcher den aktuelle kontekst. Det er vigtigt at stoppe op og overveje ens ledelsessituation. En forudsætning for at udvikle er at vide, hvor man vil hen og hvordan. Det er et livsperspektiv og udviklingsperspektiv at være leder i offentlige organisationer, der konstant er til diskussion.

Som afslutning på bogen ”Ledelsesfilosofi” skriver Ole Fogh Kirkeby: “Den gode leder er den, der har mod til at beslutte. Der er ingen beslutninger, der kan gavne alle. Der er ingen beslutninger uden bivirkninger. Selv den mindste foranledning og forandring skaber smerte. Men lige så fri han er i beslutningens øjeblik, lige så ufri er han bagefter. For han skal altid drages til ansvar.”

Det gælder også beslutninger i relation til eget arbejdsliv.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Succesfulde ledere og selvrefleksivitet – man må som leder starte med sig selv Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger