Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Skueværdier, artefakter og grundlæggende antagelser

Af Grethe Andersen, fredag den 29. september 2017 kl. 14.00

Artefakterne er de synlige processer – det man oplever og ser på skolen eks. teknologi, kunst – synlige og hørbare adfærdsmønstre. Artefakter omfatter gruppens synlige univers - kendetegn der er lette og observere og tyde. Det betyder at man som observatør kan beskrive hvad man ser - vel at mærke med særlig fokus på egne mentale billeder og forforståelse. Der kan være flere artefakter på spil, hvis der er tale om en meget stor kompleks skole. 

Skueværdierne er det politisk korrekte, der viser skolens ansigt ud ad til i form af hvordan tingene burde være. De foreskriver hvordan noget skal tackles (hvad vi siger; men ikke hvad vi gør). Skueværdier er værdier, der ikke er baseret på tidligere læring og erfaringer. Skueværdierne er udtryk for enkeltpersoners opfattelser, der bliver fremherskende og kan påvirke en gruppe til bestemte handlinger og strategier. Det er værdier, der optræder i forbindelse med nye situationer, og det afspejler antagelser, der ikke erfaringsmæssig er baggrund for i gruppen. Skueværdierne bliver også udtryk for, hvad folk vil sige i forskellige situationer, men disse er ikke altid i overensstemmelse med, hvad de gør – hvilket de kan blive. 

De grundlæggende antagelser – viser den reelle bagvedliggende holdning. En indforstået tavs viden i organisationen om den menneskelige natur, menneskelig virksomhed, menneskelige relationer og om virkelighed og sandhed. Grundlæggende antagelser er “implicitte antagelser, som rent faktisk styrer adfærden, og som fortæller gruppemedlemmerne, hvordan de skal opfatte, tænke på og følelsesmæssigt forholde sig til ting”. Udvikling af disse kræver en vedvarende målrettet og bevidst indsats.

Artefakter, skueværdier og grundlæggende antagelser kan anvendes til at få forskellige billeder af den skole, man er leder på, når man ønsker at fremme det positive, energigivende og der hvor den enkelte lykkes med sit virke – alene eller i teamet. Det er vanskeligt at ændre en kultur. Bedst som man oplever en samstemt god kultur, kan udefra kommende politikker, rammer og reformer gøre, at man føler sig slået hjem i ludo. Som Sisyfos må man igen i gang med at skubbe kampstenen op ad bjerget med irriterende småsten, der gnaver i skoene. 

Anerkendende ledelse er centralt og det er afgørende at man formår at fokusere på medarbejdernes gode sider, frem for på det som de er mindre gode til – også når det er svært og man som leder oplever aleneheden, manglende åbenhed og giftig snak i krogene.  Ledere, der arbejder anerkendende, skal have en tro på at det er processen i arbejdet der fører til læring og at inddragelse af medarbejderne derfor er et ”must” i det anerkendende ledelsesarbejde.

Når man ønsker at lave gennemgribende forandringer, så anerkendelse og respekt kommer i centrum, må man gribe ind i alle lag af organisationen, i strukturerne, i prioriteringerne af tid, i måden MED udvalget arbejder på, eller nærmere ikke arbejder på, i samværsformerne og samtaleformen etc., da det er måden man er sammen på, som er det centrale. Man kan sagtens finde en manual om anerkendende ledelse og bruge den, men i virkeligheden handler det om at man som leder har lyst og vilje til at lede sin arbejdsplads på en anden måde – og kulturen er villige til at tage medansvar.

Det er vigtigt man starter med sig selv og sin ledelse og opstiller visioner for hvor man vil hen – og eksempelvis opstiller mål for hvor arbejdspladsen skal være om et år. Visionen skal tage sit udgangspunkt i ”hvad vi er værdsat for” blandt vores primære interessenter og vi skal give os selv lov til ”at være begejstret over det vi er gode til”. Som leder af en forandringsproces, der gerne vil ændre stivnede mønstre gennem en ny anerkendende og værdsættende tilgang, må man være indstillet på en frustrationsproces i starten, hvor nogle fortsat arbejder på at ”finde syndebukke” og på at skabe en dårlig karma. I denne fase er det ekstra vigtigt at gøre klart hvad der er til diskussion med de aktuelle politiske forpligtelser og rammer for at drive skole, da det er vigtigt med et tæt samarbejde om hvordan visionen føres ud i livet. Man skal være præcis på hvem der gør hvad hvornår.

Lykkes det at vende kulturen på skolen, skal man nyde det så længe det varer. Man bevæger sig på et knivsæg som skoleleder. Den ene dag kan man opleve respekt, anerkendelse fra sine medarbejdere – den næste er man dømt ude.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Skueværdier, artefakter og grundlæggende antagelser Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger