Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Skoleudvikling med en ny skolereform

Af Grethe Andersen, tirsdag den 10. december 2013 kl. 08.00

I en professionel opgaveorienteret kultur er tilgangen at fokusere, strukturere og indholdsbestemme. Skoleledelsens opgave er at sætte rammen for, hvad der er politisk besluttet, og dermed ikke til diskussion – og hvor skolens aktører kan bidrage til udvikling med forbedring for øje. 

Den særlige form for demokratiske kultur, der gennem tid er blevet en del af skolens grundlag har betydning. En forståelse, der desværre kan have tendens til ”retten til at sige nej”. Demokrati betyder ikke at alle skal styre alle, eller enhver kan gøre, som han/hun selv vil, eller at flertallet altid har ret, men at den enkelte får frihed til at påtage sig et ansvar for de fælles opgaver. Frisætning og selvbestemmelse gør i dag med et mere dynamisk menneskesyn, at den enkelte ikke kan lægge ansvaret fra sig ved at finde undskyldninger og forklaringer udenfor sig selv, der retfærdiggør handlinger eller mangel på samme. 

Tænk systematisk og stort. En udviklingsvision, der gennemgribende sigter mod hele skolens liv, har større effekt end et afgrænset delprojekt. Enhver betydende reform i komplekse systemer må danne nye strukturer og nye muligheder i hele organisationen. (reformens overordnede mål som ledestjerner)

- Ledelsen skal inspirere eller aktivt støtte aktiviteter, som fremmer opfyldelse deraf
- Ledelsen skal have tillid til, at medarbejderne kan påtage sig ansvar, og skal derfor uddelegere opgaver til beslutning og udførelse hos medarbejderne. Inspirere og inddrage så mange som muligt i arbejdet. Kun organisationsudvikling baseret på et vedvarende engagement har effekt.
- Eleverne skal inddrages mest muligt på alle niveauer.
- Ledelsen skal acceptere forskellige medarbejdertyper, men samtidig stille krav til de medarbejdere, der ikke formår at leve op til aktuelle forventninger. Tag Udgangspunkt må være, at den pædagogiske medarbejder selv er i en læreproces – en udviklingsproces, der ikke tager sigte på at udvikle medarbejderne, falder til jorden. Kapacitetsopbygning, kompetenceudvikling, intern aktionslæring, kollegers/lederens supervision/coaching og gensidig træning i en kollegial professionel atmosfære understøtter elevens læring.
- Styring af skolen må aldrig blive et mål i sig selv, men skal altid være en støtte for skolens opgave.

Skolens interne aktører er alle centrum i såvel fælles som egen forandring af tilgange og praksis. De bestemmer graden af succes. De kan blokere for iværksættelse af udviklingsprojekter, afspore dem eller bringe dem til effektivt liv. For at skoler skal kunne fordre deres kvalitet effektivt, er det nødvendigt, at de selv spiller en aktiv og kreativ rolle. Innovative idéer kan få succes, hvis de opfylder kriterierne: engagement, systematisk opbygning af lokale kapaciteter og netværk i en konstruktion, der matcher.

Som leder er det vigtigt at være bevidst om dobbeltheden i udviklingen og de antagelser, der kan ligge bag. Succeskriterier og faldgruber ligger relativt tæt op af hinanden. Det er ikke muligt at tænke enten eller, men derimod vigtigt at tænke både og. Erkendelse af omstillingsbehov, klare målsætninger, kapacitet til at gennemføre, intern markedsføring, veldefinerede aktiviteter, projekt- og procesledelse, implementering i drift og evaluering skal fortsættes i cirklen med erkendelse af nye udviklingsbehov, klare målsætninger m.v. En såkaldt skolebaseret udvikling på skolens egne præmisser med eget personale uden assistance vil ikke synliggøre skolens blinde plet. Med en skolefokuseret tilgang kan man tage højde for den risiko ved at arbejde ud fra et fremadrettet perspektiv med tilknyttede eksterne eksperter, der er i stand til at perspektivere og kvalificere udviklingsprocessen. Ligesom det kan være hensigtsmæssigt at etablere netværk med andre skoler, der arbejder med tilsvarende udviklingsarbejde.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Skoleudvikling med en ny skolereform Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger