Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Skolereform med fokus på mål og opgaver

Af Grethe Andersen, onsdag den 18. september 2013 kl. 08.00

Skolereformens succes afhænger, af hvordan arbejdsvilkårene bliver strikket sammen. Jeg ønsker fortsat at være skoleleder på en skole, hvor vi har fokus på mål og opgaver. Det vil jeg gøre rigtig meget for at bevare sammen med min teamledelse og skolens medarbejdere.

Vi må gå forrest, have mod og evner at skabe den fornødne fornyelse af organisation og processer samt inspirere til, at viden – evidens om god undervisning, læring og ledelse samt vigtige evalueringer og undersøgelser – nye tanker og ideer i udvikling af den pædagogiske praksis kan blive reflekteret og afprøvet.

Med en proaktiv tilgang må vi i skolens teamledelse skabe en forebyggende understøttende indsats, dvs. skabe rammer for udvikling, initiativer og pædagogisk tænkning, der bygger på ressourcer og muligheder frem for begrænsninger.

Vi vil fortsat anvende den anerkendende tilgangsform som fundament fra elev til ledelsesniveau – dvs. som en kultur, hvor ledelse sker i et nærværende, udviklingsorienteret samspil med medarbejderne. Det er centralt for mig og min medledelse fortsat at skabe strategisk, værdi- og dialogbaseret rammer, der giver arbejdsglæde, er motiverende og bidrager til, at den enkelte medarbejder udvikler sig kontinuerligt.

Samarbejdet må bygge på gensidig respekt, plads til forskellighed, og at det gerne må være sjovt. Mine erfaringer er, at det er muligt at udvikle en anerkendende kultur præget af:

 • Enhver tør udtrykke sig om det, vedkommende har lært. Selv om andre er uenige kommer der ikke nedsættende bemærkninger.
 • Der findes en udbredt opfattelse af, at noget altid kan gøres bedre.
 • Det er tilladt at fejle – andre gør også brug af erfaringerne.
 • Der opmuntres til åbenhed i debatterne (opmuntringsledelse).
 • Man går til rette vedkomne.
 • Det er tilladt at være begejstret og stolt.
 • Vi dyrker succeserne.
 • Ledelsestilen er innovativ – der er i høj grad plads til nytænkning.
 • Der er kort vej fra idé til handling.
 • Arbejdsmiljøet – klimaet bliver bedre og bedre – ifølge alle ansatte.
 • Møder giver mening – de er effektive.
 • Skoleintra anvendes til effektivisering.
 • Forældre er velinformerede af deres børns team.
 • Forældre ses som ressource og medspiller.
 • Fortsatte forandringer forventes og modtages positivt.
 • Medarbejdernes stress-niveau er sundt og håndterbart.
 • Konflikter er grundvilkår – de skal blot håndteres godt.
 • Team, der fremkommer innovative og mønsterbrydende forslag til problemløsning, får positiv feedback.
 • Ledelsen fungerer som en velfungerende teamledelse – rollemodel.
 • Vi værdsætter forskellighed.
 • Vi står ikke i vejen for hinandens udvikling.

Lederne skal fungere som konsulent/coach, men også være dem, der sætter målene og leder beslutningsprocesserne, som skal føre til målene ved at mestre en hensigtsmæssig organisationsplan, opgavefordeling og ved at kunne intervenere i processen uden at overtage ejerskab og ansvaret for opgaveløsningen (yde hjælp til selvhjælp).

Besøg rundt på skolen skal opleves som motiverende frem for kontrollerende. Der er blandt medarbejderne et udbredt ønske om at kunne modtage akut faglig og personlig supervision og sparring, når der opstår behov herfor. Men som leder skal man ikke gå og vente på de akutte behov – man når langt længere med strategisk forebyggelse ved at bidrage professionelt til kvalitetsudvikling af praksis.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Skolereform med fokus på mål og opgaver Felter med * skal udfyldes
 

Pladen fuld!

Af:Niels Chr. Sauer - Den18.09.2013 kl. 12:37Anmeld kommentar

Bingo - Grethe Andersen har vundet en halv gris.

Skriv hvad du søger