Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Skolereform kræver god ledelse

Af Grethe Andersen, mandag den 5. august 2013 kl. 10.30

Første skoledag er hovedsageligt præget af forventningsfulde elever, forældre og personale. I år har vi udsigt til et skoleår, hvor vi skal forberede os på en helt ny måde at holde skole på. 

Elevens læring må være i fokus i skoleårets afklaring af, hvilke tiltag, der skal til for at vi lever op til målene i den nye skolereform. Udfordringen bliver, at holde fokus på status og udvikling med et pædagogisk didaktisk perspektiv.

Lærerne er sandsynligvis mere optaget af, hvilke konsekvenser de nye arbejdstidsregler får for dem fra august 2014. Når indholdet og forventninger til en ny ambitiøs innovativ teamorganiseret skole er afklaret, kan vi tage fat på organiseringen og arbejde efter mål og opgaver - ikke aktiviteter og tid. Egentlig skal vi aflære meget, når vores mentale billeder af det at holde skole skal ændres. Vi skal hæve overliggeren.

Elevpræstationerne skal forbedres, afstanden mellem elever med forskellig social baggrund skal reduceres og tilliden til det offentlige skolesystem skal styrkes. Tillid får vi, når vi lykkes med fremragende undervisning. Vi skal have fokus på mål og resultater. Det er nødvendigt med effektflow og optimering. Vi skal skabe læring og læringsforløb der motiverer eleverne. Læringen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs styrkesider, interesser og måde at lære på.

Der skal være tydelige mål for al læring og den enkelte elev målsætter og evaluerer sig selv sammen med læreren eller pædagogen. Den enkelte elev skal være medproducent i egen læring og udvikling. Skoleledelsen skal forvente, understøtte, motivere og følge op på læreres og pædagogernes samarbejde i team om at forbedre deres undervisning og pædagogisk praksis med en analytisk tilgang til egen og andres praksis så vi hele tiden ser på, om det vi gør, virker i forhold til de mål der er sat for elevernes læring, og at vi sikrer en løbende feedback til eleverne. 

Ligesom forskning kan bidrage til, at vi opnår den bedst mulige undervisning.  Undervisningen skal differentieres, så alle elever lærer optimalt. Differentieringen er en diffus størrelse, og selvom den har stået i folkeskoleloven i 20 år, synes mange lærere, at det er urealistisk at undervise på den måde, og de har ikke en fælles opfattelse af, hvad det overhovedet er. Desuden har lærerne mere fokus på at stille eleverne forskellige opgaver end på, hvad den enkelte elev skal lære af opgaven.

Det handler blandt andet om, at skoleledelsen aktivt involverer sig i udviklingen af undervisningen i form af observationer, supervision af lærerne, ved at følge op på elevernes faglige progression og sikre sig, at lærerne arbejder efter undervisningsmålene. Skolerne har i dag let adgang til trivselsundersøgelser, testresultater o.l., som vi kan tage udgangspunkt i ved evaluering af skolens styrker og svagheder. Det giver et godt udgangspunkt for en systematisering af skolens arbejde og for at sætte fokus på de områder, hvor der er størst behov for at udvikle skolens undervisning og øvrige aktiviteter.

Mange internationale undersøgelser viser, at det har en selvstændig betydning for elevernes læring, hvis der stilles høje forventninger til alle elevers læring, og at skolelederen har stor indflydelse på, at det sker. Forskningen og erfaringerne fra højt præsterende skolesystemer peger på det pædagogiske ledelsesarbejde som det mest betydningsfulde for elevernes læring blandt de mange ledelsesopgaver, som påhviler skoleledere. Det kræver, at skolelederen arbejder for og understøtter samarbejdende kulturer og strukturer, hvor fokus er på oparbejdelse af relationer og samarbejde, der understøtter undervisningen.

Jeg har meget gode erfaringer med en anerkendende tilgang til ledelse, hvor vi udvikler med afsæt i alle vores succeser.  Med afsæt i, det der lykkes får vi samtidig den faglige stolthed og arbejdsglæden med i udvikling af skolen med den nye skolereform.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Skolereform kræver god ledelse Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger