Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Skole Hjem samarbejde - Skotland

Af Grethe Andersen, fredag den 11. november 2016 kl. 11.30

Jeg deltager netop nu i en konference i Skotland RA4AL (Raising The Achiement of All Learners In Inclusive Education), hvor skolen (Calderglen Highschool) i høj grad har fokus på forbedring af skole – hjem samarbejdet, ligesom der er fokus på hvordan et andet mere holistisk elevperspektiv kan være med afsæt i, hvordan vi kan opbygge kernekompetencer på tværs af fagene samt hvordan støtter vi elevernes udvikling af fleksibelt Growth Mindset, selvkontrol, læringsdisciplin og vedholdenhed.

Samarbejde barn/elev forældre og skolens lærere/pædagoger er ligeledes et nødvendigt tema. Spørgsmålet er, hvordan kan vi ændre tankegang hos forældrene, så de er mere ambitiøse for deres børn. Vi ved, at det er læringsvirksomt med et godt samarbejde mellem skole og forældre, der kan give fælles forventninger om elevens læringsmål og situation i forhold til disse. Kommunikation mellem forældre og skole på et tidligt tidspunkt, når der ikke er harmoni i de fælles forventninger til undervisningen, er et godt udgangspunkt for at finde løsninger på eventuelle problemer. 

Et emne i samarbejde mellem forældre og skole kan være, at skolen rådgiver forældre i, hvordan forældrene kan iværksætte aktiviteter i hjemmet, der træner de faglige færdigheder. Træningen i hjemmet skal naturligvis være afstemt med, hvad eleven kan magte. Det skal også være en opgave, som forældrene kan løfte. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at undervisning foregår i skolen, mens træning også kan foregå hjemme. Dialogen om en sådan rådgivning giver en god brobygning mellem skole og hjem. 

Søren Winters og kollegers forskning (SFI – Det Danske Nationale Forskningscenter for Velfærd) viser, at skolelederes og læreres høje forventninger til elevernes faglige præstationer forøger disse, og særligt meget for elever med svag socioøkonomisk baggrund. En del af denne effekt af skolelederes høje forventninger virker indirekte gennem lærerne, men noget ser ud til, at der også er en indirekte effekt fra skolelederen til eleverne direkte og måske gennem deres forældre. Foreløbige resultater tyder på, at skoleledere kan påvirke lærernes forventninger til eleverne ved dels at selv at give udtryk for høje forventninger, dels give udtryk for tillid til lærerne. Denne tillid styrker lærernes faglige selvtillid (self-efficacy), som igen styrker deres forventninger. Det er formentlig kombinationen af høje lederforventninger og høj tillid, der virker.

Som et enkelt element heri, har de i deres forskning fokus på kønsmatch mellem lærer og elev. Det viser sig - især Ida Gran Andersens forskning, at mandlige lærere styrker drenges læring, mens kvindelige lærere styrker pigers. Forklaringerne er bl.a. at mandlige lærere i højere grad bruger mere traditionelle lærerstyrede undervisningsformer, som drenge i særlig grad nyder godt af, mens kvindelige lærere i højere grad bruger elevcentrerede undervisningsformer, som piger i højere grad nyder godt af. 

Det er vigtig viden i og med at vi i skolerne – også de danske oplever, at drenge generelt ikke performer så godt som pigerne. Det kan give god mening at undervise årgange med såvel mandlige som kvindelige lærere/pædagoger i de fagprofessionelle team i og med, at udfordringen set med denne viden er, at kvinder dominerer skolen. Eleverne kan ligeledes opdeles i drenge/pige grupper, ligesom kvindelige lærere bør tilskyndes til at anvende en mere struktureret tilgang til undervisningen, der matcher drengenes behov.

Også international forskningen viser, at det er vigtigt, at der i undervisningen er positive forventninger til den enkelte elevs læring. Det er desuden vigtigt med læringsmål i undervisningen, som eleven kan nå og opnår, således at eleven ikke hele tiden oplever at være bagud i forhold til forventningerne og dermed mister motivationen og med risiko for udvikling af undgåelsesadfærd i arbejdet med faget. Oplevelse af tydelig og synlig progression i læringen og hjælp til læringsstrategier er vigtig for alle elever.

Skoleledelsesstrategien bør kombinere høje faglige forventninger til eleverne med høj tillid til lærerne. Det er sandsynligvis en kombination af høje Manager-forventninger og høj tillid, der fungerer. Et andet vigtigt spørgsmål er: Kan skoleledelsens ambitioner ligeledes påvirke forældreambitioner og troen på at skolen kan bidrage til at alle elever lærer så meget som muligt?

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Skole Hjem samarbejde - Skotland Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger