Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Senior Styrke

Af Grethe Andersen, torsdag den 3. september 2020 kl. 12.00

Gruppen af danske seniorer er stor og præget af stor mangfoldighed. Vi udgør en stærk ressource – så glem alt om ældrebyrde, og få fokus på senior- og ældrestyrke. Vi har den tid, den viden, modenhed og den visdom, der skal til for at fortsat at tage plads og rum i det omgivende samfund. Samfundet står over for mange udfordringer, mange spørgsmål og problemer af verdensomfattende art, der kræver vores opmærksomhed, engagement og handlinger.

Når vi har nået seniorlivets fase, har vi, uanset hvordan vi har levet livet, taget en ”Master i livet”. Livet igennem er vi omgivet af forventninger til os, som de fleste af os gør vores bedste for at opfylde – uden altid at tjekke, om disse forventninger nu også var helt i overensstemmelse med det liv, vi inderst inde ønskede. Det har været og er stadig et stærkt identitetsarbejde som en proces. Jeg har ledet rigtig mange mennesker igennem tiden – nu er opgaven at være kaptajn i mit eget liv og som selvledende senior finde melodien.

Igennem livet har der været en klar fornemmelse af, hvad vil det sige at gå i skole, blive ung, gå i ungdomsuddannelse, vælge uddannelse og job. Hver livsfase var forbundet med en ny overgang til en ny livsfase, hvor der var indbygget forventninger, kultur, hvad gør vi her, hvad gør vi ikke her, sprog, begreber, principper, politikker, narrativer – fortællinger om det gode, rigtige og det forventede.  Livet er også fyldt med livtag – store og små. Det tror jeg alle oplever. Måden de håndteres på kan være forskellige.

Seniorlivets forhåbentlige lange fase er som alle andre livsfaser uforudsigelige. Men den er noget mere uforudsigelig end de tidligere. Der er ingen klare forventninger og man går ind i en gruppe af seniorer, hvor ens mor også kan være en del af gruppen. Årene har måske ovenikøbet givet større klarsyn, og faktisk er det bare med at holde hjerne og krop i gang. Hjerneforskningen er med os, når det handler om at øge mental power og robusthed. Det kræver viljestyrke og energi at gå nye veje og tillade sig at følge sine egne idéer, drømme og interesser.

Pensionistlivet er ikke bare rosenrødt. Jeg kan tænker dobbelt. Det er temmelig opreklameret og kan føles som en aldersmæssig tomrum og samtidig en ny livsfase, som kan være helt fantastisk og ganske dejlig. Det kræver energi og overskud at skulle lave et nyt livsdesign og iscenesætte en ny meningsfuld hverdag. Livet skal have ny værdi og mening – eller også skal det bare leves uden alle de mål og planer. Det sidste er svært for mig. Jeg har jo set mig selv som nyttedyr og producent, der skal udrette noget og fare rundt hele tiden i et liv delt op i hverdage, weekender og ferie. Mit præstationsniveau har været enormt højt, mine ambitioner og perfektionisme ligeså. Jeg har stillet ekstrem høje krav til mig selv – og faktisk også mine omgivelser. På den ene side er arbejdsåget taget af mine skuldre, på den anden side savner jeg det liv.

Det meste af mit arbejdsliv har jeg haft det sådan, at jeg faktisk både gav og fik energi af at gå på arbejde og være en del af alle de spændende netværk og muligheder, arbejdslivet gav mig. Jeg kom hjem til privatlivet; ægtemanden og børn med energi. I familielivet - kærlighedslivet fik og gav jeg også energi. Nærmest som to cyklusser, der hang sammen. Seniorlivet kræver, at jeg skaber nye cyklusser for mig selv, som jeg trives med. Meget gerne med en snert af den altruisme, som jeg følte som lærer og skoleleder. Jeg blev lærer i en tid, hvor det føltes som et kald mere end et lønarbejde. Det var fantastisk at have et lærerjob, hvor opgaven var så stor som at danne demokratiske mennesker, og arbejde med at give eleverne glæden ved at lære, få kundskaber, færdigheder og udvikle kompetencer samt modet på at knokle med det, der var svært. Tænk sig, jeg fik penge for det.

Fra en meget lang livsfase opdelt i arbejdslivet (der fyldte mest), fritidslivet, familielivet og restitutionslivet er livet pludselig seniorlivet. Nu har jeg pludselig et liv, hvor jeg har fantastisk mange muligheder for at gøre præcist, som jeg selv har lyst til. En ting er sikkert, livet kan ikke kontrolleres. Så når nu erkendelsen er, at livet ikke kan kontrolleres, kan livet måske blive mere let og måske endda mere bekymringsløst. Livet er nuet – her og nu – med nye muligheder for at bevare og forny. Jeg har pludselig rigtig meget ”mig-tid”. Jeg kan tænke hver dag, denne dag kommer aldrig igen. Nogle mener at vi skaber med vores tanker og fortællinger. Så jeg tænker, at det er bare med at nyde relationer, det jeg kan og har mulighed for og gribe mulighederne – og tackle begrænsningerne. Jeg elsker at udvide min horisont og prøve noget nyt, men jeg elsker også det kendte, trygheden og komfortzonen. Jeg synes det er sjovt at læse om og blive inspireret af viden om sundhed og udvikle nye kompetencer udi vegetariske retter Jeg er bevidst om de to dynamikker, der på den ene side skaber ro og balance og på den anden side inspiration og nytænkning.

Jeg arbejder med et manuskript, som gerne en dag skal blive til en bog. Samtidig forpligter jeg mig selv på at gøre hvad jeg skriver, ligesom jeg skriver, det jeg gør. Det er en sjov dialektik. Netværk har generelt betydet meget med gode relationer. Jeg er blevet inviteret ind i nye netværk og fået muligheden for at holde foredrag igen. Det var fantastisk. Min rejse ind i seniorlivets – det tredje livs fase – er uomtvisteligt påvirket af min bagage – min rygsæk med mange skønne smukke lette sten og få men meget tunge mørke sten, heraf en enkelt spids, der gnaver af og til. Alle de mennesker, jeg har lært at kende i livet, har båret på rygsække med glæde og sorg. Jeg kender ikke nogen, der er gået ramt forbi. Jeg har coachet og støttet andre med stress eller andre udfordringer. Det er dejligt fortsat at gøre en forskel, der gør en forskel for andre mennesker. Det er der rigtig mange andre seniorer, der også har ressourcer til og meget gerne vil.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Senior Styrke Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger