Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Selvfølgelig skal skolelederen lede!

Af Grethe Andersen, torsdag den 18. april 2013 kl. 12.00

Selvfølgelig skal skolelederen lede og fordele arbejdet på skolen. At lede en skole er en kompleks opgave. Skoleledelse har betydning for, hvordan den enkelte skole arbejder fagligt, pædagogisk og kollegialt, og for hvordan skolen fungerer i forhold til omverdenen.

Ligesom det er muligt fx. at finde karakteristika for hvilke former for ledelse af professionsfællesskaber, der sikrer effektivitet, gode resultater og en attraktiv arbejdsplads.

En attraktiv arbejdsplads er også præget af en fællesskabsetik med positiv konkurrenceånd og socialt sammenhold præget af evnen til at lytte til hinanden og give hinanden konstruktiv kritik.

Moderne ledelse bygger på netop involvering, motivation, engagement og uddelegeret ansvar – stor grad af selvledelse gennem selvstyrende team, hvor professionalisme, selvstændighed og medansvar er nøgleord.

Skoleledelsen skal markere ledelse med ambitiøse kvalitative mål samtidig med at vi understøtter gode processer med dialog. Engagerede medarbejdere er ikke nødvendigvis tilfredse medarbejdere. Ligesom dygtige ledere ikke nødvendigvis er populære ledere. Det er et arbejdsanliggende at gå på arbejde, hvor vi må respektere og værdsætte hinanden.

Min grundholdning til ledelse er, at ledelse er at skabe vilkår. Vi skal som ledere være opmærksomme på, at vi er der for vores medarbejdere, så de kan gøre deres bedste, når de ”er der for børnene/eleverne/borgerne”.

Blot et par eksempler fra min skole:
I overbygningen udvikler lærerne nye veje, hvor elever har 34 lektioner om ugen og vælger linjer efter præference, på mellemtrin møder eleverne ind om eftermiddagen til ekstra kursustimer, så de kan få styr på fx at dividere - andre elever beder om, at måtte være med, der sker rigtig meget på skolen, som en del af udvikling af undervisningen.

Intet ævl og bævl om tid, det er elevernes læring der er i centrum.

Undervisningsprocenten er 42, fik jeg besked på at øge den, skulle vi såmænd nok finde ud af det. Jeg har et stort ønske om, at DLF og KL tager ansvar.

Hvis ikke er der risiko for at vi får decentraliseret konflikten ud i yderste led, hvor vi jo helst skal koncentrere os om samarbejdet om udviklingen af undervisningen baseret på evidens om god undervisning.  

Det læringsmiljø, den kultur, vi gerne vil skabe omkring børnene, det skal vi også skabe med hinanden.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Selvfølgelig skal skolelederen lede! Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger