Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Nye veje i skole-hjem-samarbejdet

Af Grethe Andersen, torsdag den 12. september 2013 kl. 08.00

Det er for eleveres skyld, vi holder skole. Hvis børn skal blive livsduelige demokratiske voksne, der kan være med til at forvalte de store udfordringer, verden står over for, skal de gennem deres liv i institutioner og skole få mulighed for at tillægge deres eget og andres liv betydning og mening. 

Skole og institutioner er ikke alene en forberedelse til livet. De er livet for de mange børn, vi dagligt har ansvaret for. Vidensformerne: Kvalifikationer, kompetence, kreativitet og kultur – bygger på og forudsætter hinanden. Lige så vigtig som projektarbejde er for kompetenceudvikling, lige så skadeligt kan det være for tilegnelsen af systematisk faglig viden. 

Relationer er ophav til ny viden, ligesom alt meningsfuldt vokser ud af sammenhænge og ikke kan adskilles derfra. Det handler om en forståelse af læring, så der tages afsæt i forholdet mellem den lærende og omverdenen. Læreren må i dagligdagen veksle mellem undervisnings- og organisationsformer, hvor den enkelte elev får udfordringer på den faglige og den kreative måde under hensyntagen til, at der findes mange forskellige læringsstile.

Der er tale om en ny læringskultur, hvor læring i høj grad ses som en helhedsproces, hvor det centrale er, at viden og færdigheder ikke alene overføres til barnet, men at barnet lærer at tænke og handle selv, idet ny viden, kompetencer og færdigheder implementeres i handling.

Udvikling af nysgerrighed og lyst til at lære udvikler evnen til at tænke og handle kreativt. Der lægges op til et nyt syn på læring og udvikling, der knytter skole, institutioner og hjem sammen, idet pædagoger, lærere og forældre har en fælles samfundsopgave.

Jeg tager bevidst forældrene med her. Det er ikke nok at fokusere på eget barn. Hvert barn er en del af et socialt fællesskab i skole og fritid. Det er helt forståeligt, at forældrene til børn af nutiden hele tiden må revurdere deres syn på opdragelse og samvær.

Danskerne sætter stor pris på deres arbejdsliv, og en stor del af deres identitet ligger i arbejdslivet. Der arbejdes i mange timer væk fra hjemmet, og derfor stilles der store kvalitetskrav til de professionelle voksne, der omgiver børnene i skole og fritidsordning. Skolereformen kan, hvis den bliver omsat gennemtænkt til ny skolepraksis, skabe en skole, der giver alle børn optimale vilkår for læring. Skolebestyrelsen har en vigtig rolle i at bidrage dertil. 

§1 i Folkeskoleloven forholder sig aktivt til forældrene som læringsressource. Den angiver: ”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere…”. Med andre ord er intentionen i Folkeskoleloven at der skal være tale om et især fagligt skole-hjem-samarbejde.

Hjemmet udgør en markant ressource og påvirkningsmulighed for børn og unges motivation for læring og for hvor langt i uddannelsessystemet de kommer. Umiddelbart er det ikke overraskende, da forældrene er børnenes rollemodeller langt op i livet og forældrenes aktive engagement og kompetencer i forhold til at hjælpe og påvirke barnet positivt til at lære og uddanne sig har stor betydning.

Hvordan kan vi anvende den store uudnyttede læringsmæssige ressource som ligger i de danske hjem, til at udvikle og skærpe børns motivation for læring og skolen, så børnene får lyst til livslang læring og til at blive fagligt endnu dygtigere og derved øge antallet af unge som tager en ungdoms- og videregående uddannelse?

Hvordan kan skolen giver forældrene konkret viden om læring og læringsaktiviteter som man kan lave i hjemmet?

Hvordan bidrager skolen til at skabe aktiv familiekultur om børn og unges faglige læring og uddannelse, hvor hjemmet i større grad bliver en mere aktiv medspiller og læring sker som et samarbejde mellem skolen og hjemmet/forældrene?

Hvordan giver skolen forældre en større mulighed for at tage et aktivt medansvar for og få indflydelse på deres eget barns læring og uddannelse baseret på viden, vejledning og praktiske ideer og aktiviteter som nemt kan anvendes i familiernes hverdag?

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Nye veje i skole-hjem-samarbejdet Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger