Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

NY Næring til Læring

Af Grethe Andersen, fredag den 6. marts 2015 kl. 08.00

Skolereformen er et gigantisk forandringsprojekt, hvor ledelse, arbejdsformer, organisation, tilgange og kultur skal udvikles. Opgaven med at implementere folkeskolereformen handler om at bringe de forskellige elementer i reformen som fx de nye anvendelsesorienterede læringsmål, den understøttende undervisning og kompetenceudviklingen af lærere og pædagoger i spil på en måde, så de målrettet og effektivt anvendes til at udvikle undervisning og læring af høj kvalitet.

Implementeringen af folkeskolereformen handler først og fremmest om at udvikle indholdet i den skoledag, som eleverne møder. Undervisning skal gennemføres på nye og inspirerende måder. Der skal anvendes undervisningsformer og aktiviteter, der skal være med til at sikre, at alle elever bliver så dygtige, som de kan.

Understøttende undervisning samt lektiehjælp og faglig fordybelse er to nye strukturelementer i reformen, hvor det er meget centralt, at der er fokus på kvalitet i indholdet i den skoledag, som elever møder. Det afgørende er, at brugen af den understøttende undervisning understøtter læringsmål for elevernes læring og trivsel.

En undersøgelse, som Rambøll har foretaget for formandskabet for Rådet for Børns Læring viser, at både skoleledere og lærere ser et stort potentiale i de nye elementer i reformen af folkeskolen – ikke mindst i forhold til at motivere eleverne og skabe læring på andre måder fx- ved at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger.

Men også at der et stykke vej endnu for at nå i mål med en længere og varieret skoledag. Undersøgelsen viser, at manglende tid til drøftelse og planlægning, at sikre sammenhæng mellem faglig undervisning og understøttende undervisning samt det traditionelle skoleskema er forklaringer på, at skolerne har det svært.

På Vesterkærets Skole arbejder vi med ny organisering af skoleugen og samarbejdet omkring årgange, der skal give bedre vilkår for, at alle elever kan lære så meget som muligt. Det betinger systematisk eksperimentering med strategi for, hvor vil vi hen, og hvad vil vi opnå.

Skoledagen skal tænkes anderledes, det traditionelle skoleskema med udgangspunkt i forskellige fag er ikke optimalt. Implementering og involvering hænger sammen. Der er en meget stor lyst og vilje til at nytænke skolens praksis.

Samarbejde i afdelinger og team er præget af stor selvledelse. Det er et afgørende afsæt for den nødvendige udvikling, at alle pædagogiske medarbejdere tager medansvar for beslutningerne. Det er samtidig vores forpligtelse at sætte tydelige mål og udvikle indikatorer og ”tegn”, som gør det muligt for os at følge, om vi er på rette vej inden for horisonten af folkeskolelovens formålsparagraf.

De nationale mål og de nye læringsmål. For tiden dygtiggør vi os i nye teknologier i form af læringssamtaler. Feedback elev – lærer/pædagog og ledelse – pædagogiske medarbejdere er et vigtigt indsatsområde på alle kommunale skoler i Aalborg kommune.

I skoleledelsen har vi et ansvar for at få skabt gode rammer og prioritere, lytte til lærernes og pædagogernes behov og iagttagelser og skabe et godt samarbejdsklima. Og endelig har de fagprofessionelle lærere og pædagoger ansvaret for at bidrage konstruktivt til at udvikle indholdet sammen med ledelsen inden for de rammer, der er givne.

Det er en glæde at opleve den store interesse for at bidrage til fortsat udvikling af skolen. Vi ser det som en vigtig fælles opgave at give alle børn en varieret og inspirerende skoledag, så alle børn lærer og udvikler sig mest muligt.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: NY Næring til Læring Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger