Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Mod til at træffe beslutninger

Af Grethe Andersen, fredag den 28. september 2018 kl. 10.00

I dag kan jeg i Politiken skoleliv læse: Alt for mange skoler leverer for ringe resultater, og hvis vi skal ændre på det, skal skolelederne have modet til at træffe beslutninger, som er upopulære på lærerværelset. Det mener Ledelseskommissionens formand, Allan Søgaard Larsen. »Forandring kommer ikke af sig selv, den kommer gennem direkte, involverende og nærværende ledelse. Hvis man skal forbedre output og effekten for borgerne og børnene, så skal man forbedre undervisningen, og så skal lederen ind i klasseværelset,« siger Allan Søgaard Larsen og understreger, at faglighed udvikles i fællesskab.

Jeg er i den grad enig, men der er nogle forudsætninger for, at lederne kan prioritere det vigtigste højest. For det første skal man som leder have en skolechef og direktør, der begge ser en vigtig opgave i at støtte sine decentrale ledere. Man skal værre sikker på, at have sin chefs støtte og opbakning, når lærernes faglige klub pludselig kommer med en ubehagelig beskrivelse, som man som leder slet ikke kan genkende essensen af. Når forhold, lærerne var trætte af eller frustrerede over ikke blev fremført på MED møder eller andre møder, hvor det var muligt, er det uanstændigt og ”gratis” at skrive en lang klage, der er blevet til i lukket faglig klub møde med en repræsentant fra den lokale DLF som pennefører og forfatter. Man har jo ingen jordisk chance for at få forholdende sat ind i en kontekst. Vi var en del ledere i Aalborg, der blev udsat for den praksis efter lockouten. Nogle søgte væk, andre er på tidlig pension. 

Der er stadig skoler, hvor faglig klub sætter standarden for skoleledelse. Man skal jo overleve, så hellere gemme sig bag computeren og være på god fod med lærerne end følge undervisningen. ”Når de får fred, får jeg fred”. Det er nemlig helt sikkert forbundet med mere og ekstra arbejde at gå rundtur på skolen. Skoleledere sidder i en enormt krydspres, hvor legitimitet op ad til ofte ikke er forbundet med legitimitet ind i skolen. Det er ikke særligt rart, når man kommer og sætter sig ved et bord, for at holde pause, at opleve at lærere rejser sig og går til et andet bord. Det er heller ikke rart at være leder af en giftig kultur, hvor sladder i krogene er ren opspind eller frustrationer over, at der først og fremmest er fokus på at lave en god skole for eleverne og deres forældre. Det er jo dem vi holder skole for. Det skaber en usund kultur, hvor fælles fjende er at foretrække frem for en mangfoldighedskultur, hvor man faktisk kan se skolen med mange perspektiver og giver plads til forskellighed og gå på mod.Med Leadership Pibeline skal man som skoleleder lede gennem ledere og vejledere, der er tæt på praksis. Jeg har svært ved at se det kloge i den modelune. Skolelederen har det afgørende ord i alle sager – så det er vigtigt at han/hun er i praksis, ser, oplever og drøfter praksis. Det er jo også her mulighederne er for at opsamle guld fra god praksis og nye idéer til forbedring. Da jeg var skoleleder, gav det mig rigtig god energi at komme ud i praksis. Men der var da helt klart klasserum, hvor jeg tydeligvis var mere velkommen end andre. 

»Man skal insistere på, at det ikke er et mål i sig selv, at lærerne trives. Målet er, at der skal komme noget ud af det for borgerne og for børnene. Det er det, som alt, man foretager sig, skal måles på,« siger Allan Søgaard Larsen, der er klar over, at det udsagn kan provokere. ”Det kan sikkert godt virke lidt aggressivt, men pointen er egentlig meget enkel: Vi er nødt til at fokusere på, at offentlige ledere skal skabe resultater for borgerne,« siger han og tilføjer, at lærernes trivsel og elevernes trivsel og faglighed for det meste går hånd i hånd. »Lærere skal jo blive glade, fordi børnene rent faktisk får den bedst mulige trivsel og lærdom.« At være skoleleder er et hårdt og krævende job – men også et spændende job. Det kræver mod, opbakning og at man har et kanon godt team omkring sig.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Mod til at træffe beslutninger Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger