Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Mange spørgsmål til skoleledelsen

Af Grethe Andersen, mandag den 14. oktober 2013 kl. 09.30

I Aalborg kommune er udgangspunktet efter de nye arbejdstidsregler, at der ikke kommer en central udmelding om arbejdstidsreglers udmøntning. Beslutningen tages decentralt af den enkelte skoleleder, og rammen herfor er fuld tilstedeværelse på skolen med den fleksibilitet, der er nødvendig af hensyn til hensigtsmæssig løsning af skolens opgaver.

Skolelederne kan efter kommunal beslutning ikke indgå lokale aftaler, men kan træffe lokale beslutninger efter den dialog, som forudsættes ved god ledelse.

Der er rigtig mange spørgsmål, som vi må stille os selv i ledelsen – og finde svar på:

Hvordan kan teamet inddrages i opgavefordelinger med fokus på mål og resultater?

Hvordan kan skolens mål og indhold sætte dagsorden for skoledagens ramme?

Hvordan skaber S vilkår for at skoledagen/ugen/skoleåret organiseret efter mål og opgaver?

Hvordan skaber skoleledelsen vilkår for en lærende organisation, hvor fuld tilstedeværelse opleves som en gevinst for elevens læring?

Hvordan kan skoleledelsen skabe bro mellem almen pædagogik og specialpædagogik samt almendidaktik og specialdidaktik?

Hvordan bliver anvendelig forskningsbaseret viden omsættes til praksis?

Hvordan understøttes en vejledningskultur og videndeling medarbejdere imellem?

Hvordan understøttes pædagogisk praksis baseret på læringsmål?

Hvordan understøttes resultat og effekt med fokus med pædagogisk analyse?

Hvordan bliver digitale læringsmidler middel til bedre læringsresultater for eleverne?

Hvordan kan skoleledelsen være med til at sikre, at der skabes sammenhæng mellem den fagdelte undervisning og den understøttende undervisning?

Hvordan støtter skoleledelsen pædagogiske medarbejdere i differentieret undervisning?

Hvordan kan skoleledelsen skabe vilkår for en praktisk musisk skole?

Hvordan organiserer skoleledelsen samarbejdet med eksterne interessenter, således, at der er fokus på mål for læring?

Hvordan skaber skoleledelsen vilkår for, at eleverne når optimale læringsresultater?

Hvordan skaber skoleledelsen systematik i anvendelse af pædagogisk data - såvel inden for faglighed, trivsel og alsidig udvikling?

Hvordan skaber skoleledelsen de bedste vilkår for lærernes arbejdsbetingelser?

Hvordan kan pædagogisk ledelse med feedback kultur fremmes?

Hvordan samarbejder skoleledelsen med fritidsorganisationer, så der bliver afklaret, hvad der egner sig til "inden for skoletiden" og udenfor skoletiden?

Hvordan kvalificerer skoleledelsen fokus på samarbejde med fritidslivet i skolebestyrelsens arbejde?

Hvordan skaber skoleledelsen vilkår for samarbejde med erhvervsliv og andre eksterne interessenter?

Hvordan får skoleledelsen skabt en professionel evalueringskultur med fokus på: Elevperspektiv, børnegrupper, medarbejderperspektiv, ledelse, forældresamarbejde – tilfredshed og organisationsudvikling med programteori og virkningsevaluering?

Hvad begrunder fleksibilitet, der er nødvendig af hensyn til hensigtsmæssig løsning af skolens opgaver?

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Mange spørgsmål til skoleledelsen Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger