Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Lyt til eleverne!

Af Grethe Andersen, onsdag den 14. maj 2014 kl. 10.44

Som skoleleder på Vester Mariendal skole, kan jeg glæder mig over, at vi har rigtig meget ”at stå på”. Vi møder eleverne anerkendende og bygger på deres styrkesider. Vi er en ambitiøs skole med fokus på faglige resultater. Vi gennemfører årlige trivselsmålinger og sætte fokus på trivsel og vi er på forkant – en innovativ skole. Det er da i hvert fald – det vi siger og skriver.

Når jeg reflekterer over undersøgelser og evalueringer fra Danmarks Evalueringsinstitut, tænker jeg, at der ofte har været forskellige svar afhængigt af om svaret kom fra en skoleleder, en lærer, en pædagog, en forælder – eller en elev.

Andet år med udvikling af vores overbygning/udskoling fortæller lærerne, at vores elever i 7. årgang er lige så dygtige som elever tidligere var i 8. årgang. Et af målene i folkeskolereformen er netop, at elever skal kunne det i 8. årgang, som de i dag kan i 9. årgang. Vi kan således konstatere, at vi er på rette spor! 

Lærer – pædagog – samarbejdet er ligeledes vigtigt – også her er vi rigtig godt med. Ligesom vi de senere år fx har intensiveret læseindsatsen med faglig læsning og læsebånd og undervisningen i natur/teknik med læseplan. Skoleplanen har været vores fælles arbejdsredskab. Undervisningen er udviklet med fokus på forskning om god undervisning med 10 teser om god undervisning:

  • Tydelig struktur 
  • Effektiv udnyttelse af tiden
  • Sammenhæng mellem mål, indhold og metodevalg
  • Mangfoldighed i metodevalg i form af f.eks. lærerinstruktion og elevens egne aktiviteter 
  • Intelligent træning
  • Individuel støtte/hensyn til den enkelte elev
  • Skabe et undervisningsmiljø, der understøtter læring
  • Meningsdannende kommunikation i undervisningen
  • Regelmæssig anvendelse af elevfeedback
  • Klare forventninger og ”kontrol” af elevens præstationer

Vi gennemfører årlige trivselsundersøgelser – det er også et lovkrav fremover. Jeg har som medlem af skolerådets formandskab været med til at anbefale det til undervisningsministeren www.skoleraadet.dk. Trivselsindsatsen prioriteres ligeledes højt med konstant fokus på afdelinger, årgange, klassers og elevers trivsel. Brug af IT i undervisning har været en del af alle læreres opkvalificering indeværende skoleår. Nationale test – og de frivillige nationale test anvendes til at have styr på levernes resultater, så vi kan sætte yderligere ind. Det glæder mig, når vi kan se de positive resultater deraf.

I fredags havde jeg min chef Jakob Ryttersgaard på besøg. Jakob fik en rundvisning, hvor han mødte elever med høj puls i musikundervisningen, talte med skolens teamledelse og kiggede ind til elever i skolens ældste specialklasse med fokus på IT og vi havde sammen rundbordssamtale med elever fra vores 8. årgang. Eleverne kunne fortælle os meget præcist, hvad de savnede, hvad de var tilfredse med – og de kunne såmænd også give nogle bud på en endnu bedre skole. De fortæller at ungdomsmiljøet i vores overbygning er i top. Samtidig er billedet, at lærerne samarbejder rigtig godt og har det sjovt med hinanden. 

Jeg spurgte om det er realistisk at have et mål, det hedder, at alle elever som udgangspuinkt skal støttes i at nå karakteren 4 som laveste karakter i alle fag. Sidste sommer opnåede en af skolens tysklærer flotte resultater, hvor den ringeste karakter var 4, så det må da være muligt. Svaret kom prompte fra eleverne – ja det handler om varieret undervisning, hvor lærerne samtidig styrer og skaber struktur. Lærerne skal bestemme, hvem man skal i gruppe med – ”det er ikke en løs – op til os selv sag”, lærerne skal variere dagens undervisning. Det duer ikke, hvis IT i undervisningen pludselig bliver al undervisning. 

Med mange års erfaring som skoleleder ved jeg, hvor vigtigt det er, at have en god implementerings- og procesplan for implementering af reformen. Med en folkeskolereform skal bæredygtige elementer bevares, der skal tænkes nyt og noget af det kendte skal sættes i nye sammenhænge. Jeg har haft rigtig meget fokus på medarbejderne, fordi der er så mange forandringer på en gang, jeg har holdt møde med elevrådet, der giver fine input – onsdag aften præsenterer jeg reformen for forældre i forbindelse med valg til skolebestyrelsen. Samtidig har jeg fået øjnene op for, at vi skal da i endnu højere grad lytte til vores elever. De er dygtige, og de skal have mulighed for at blive endnu bedre klædt på som livsduelige uddannelsesparate unge mennesker. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Lyt til eleverne! Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger