Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Ledelse rummer en mangfoldighed af muligheder og valg

Af Grethe Andersen, tirsdag den 28. november 2017 kl. 13.30

Krydspres og håndtering af dilemmaer og paradokser er ledelsesvilkår med krav om identificering, refleksion, ændring af organisationsformer, økonomiske, politiske og samfundsmæssige perspektiver. I krydspresset af disse mange perspektiver – og dermed mange optikker, skal man som ledere manøvre mellem en mangfoldighed af betydninger på alle plan.  Klaudi Klausen peger på tre modsatte rettede strategier til at håndtere krydspresset som leder. ”Man kan for det første finde sit eget ståsted og holde fast (så bliver én part måske tilfreds og en eller begge parter utilfredse). Man kan for det andet lytte og være responsiv, forhandle og lave kompromisser (så bliver begge parter moderate tilfredse og utilfredse). Endelig kan man forsøge at dekoble, det man siger, det man beslutter, og det man gør som uafhængige led, hvilket vil sige at hykle Man foregiver et, siger et og gør noget andet i forhold til aktører, omgivelser, emner, tid m.v. 

Loyalitetsdilemmaer er situationer, hvor man tvinges til at vælge mellem standpunkter, som man værdsætter lige højt. Dilemmaer er konfliktfyldte og diffuse situationer, som kræver etiske valg, fordi konkurrerende og centrale værdier ikke kan tilfredsstilles samtidig. Nogle dilemmaer kan dreje sig om valg i relationerne til lærere og elever, mens andre kan dreje sig om valg i relationer mellem de kommunale instanser og skolens aktører. Samtidig er det ledelsesvilkår at forandringshastigheden er så hurtig at den i ringe grad tager hensyn til den menneskelige fleksibilitetsevne. Store dele af forandringerne kommer i en absurd rækkefølge uden timing med en oplevelse af at man som leder får kortere og kortere tid til at nå de opstillede mål.

Det handler om mennesker og relationer til mennesker hvor mange værdier og forhistorier er på spil: Kulturelle værdier, organisationsværdier, professionelle værdier, livsmanuskripter, relation/episode, måden det bliver sagt på og indhold. Lederens opgave er at danne sit eget kosmos i denne proces. Et vigtigt redskab er at forholde sig refleksivt til dilemmaerne. At forholde sig refleksivt til et dilemma, et problem, en sag, betyder at man forholder sig i bevægelse eller i udvikling – på vej til en anden og ny erkendelse. Via forskellige synsvinkler får man mulighed for at se og handle på andre måder. At forholde sig refleksivt vil sige at forholde sig ufærdigt – eller man kan sige at refleksion er præget af ønsket om at se mange muligheder, lægge mange perspektiver ind over dilemmaet og samtidig iagttage sine egne iagttagelser. 

Vi gør hver især det, der bedst giver os mening. Vi opfatter verden ud fra det billede, som vi har af verden. Den, der har problemet, ejer også nøglen til løsning. Problemer er problemer, fordi vi opfatter dem som problemer. Problemer udfolder sig i relationer mellem mennesker. Problemer er midlertidige. Adskillelse mellem person og problem er en forudsætning for at erkende og handle. Vi behøver ikke at kende årsagen til et problem for at løse eller håndtere det.

Den ensomme leder er et tema, der ikke bliver talt meget om. Mange ledere føler sig alene i jobbet. En væsentlig grund er, at de ingen feedback får fra omgivelserne. Som skoleleder er man ikke en del af det kollegiale fællesskab. Lærere og pædagoger er ikke ens kolleger. Medledere i teamledelsen kan være kolleger til en vis grad. Det er en stærk personlig proces at gå fra lærer til leder, og det tager tid inden man finder en balance med jobbet. Et godt råd er at sikre refleksionspauser og finde sig en god coach. For mit eget vedkommen har det at skrive været en måde at skabe overblik og rum til refleksion. Refleksionsrum giver samtidig plads til at arbejde med egen læring og kompetenceudvikling og reflektere over egen ledelse. Netop det at være iagttager til egen ledelse er vigtigt for at forankre og udvikle ledelsesidentitet og dermed den personlige platform for balance mellem de mange forventninger, muligheder og valg. Man kan populært sige, at man bør være sin egen coach. Et godt fif er at tale højt med sig selv om sig selv (ikke når hører det) og samtidig udfordre sine gen praksis og sine mentale billeder af ledelse og egen lederstil. En forudsætning for ledelse er til gengæld uddannelse på svarende mindst til diplomuddannelse. I en teamledelse er det ikke magtpålæggende at alle i ledelsen har uddannelse svarende til det niveau, men det er givet en fordel. Man får den samfundsmæssige dimension i relation til politik og forvaltning ind i jobbet, indsigt i ledelsesteorier og mulighed for at koble teori til praksis dels i form af afhandlinger forbundet med uddannelsen dels i form af den daglige anvendelse af den særlige ledelsesfaglighed der er forbundet dermed. Jo mere viden jo mindre viden – jo større rummelighed. Med det mener jeg, at rummelig mangfoldig ledelse betinger kompetencen til at anlægge så mange perspektiver og optikker på jobbet som leder. Jo flere strenge ledelsen samlet har at række på, jo bedre formår de at hæve sig på helikopterperspektiv – jo bedre ledelse. Det handler om stærk faglig og myndig ledelse. Samtidig betyder stor viden og høj ledelsesfaglighed en vis ydmyghed over for opgaven, da der netop udfolder sig en mangfoldighed af muligheder og valg.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Ledelse rummer en mangfoldighed af muligheder og valg Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger