Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Kunsten er at få alle de positive ressourcer frem og skabe vilkår for dialoger

Af Grethe Andersen, torsdag den 25. august 2016 kl. 08.00

Jeg er i gang med at uddanne mig til certificeret coach. Det har jeg glæde af i det arbejde jeg har pt. som pædagogisk leder på Frejlev Skole. Men det er givet også en uddannelse jeg kan anvende i relation til kolleger, andre med interesse for coaching – og så er det samtidig med, at jeg får nye kompetencer også en personlig læringsproces.

Det kræver styrke, handling og kompetence at være en god leder, men en dygtig coach bruger først og fremmest følelser og empati. Coaching består i at udvikle og udfolde egne og andres ressourcer gennem observation og feedback. Gennem coaching teknikker motiveres medarbejderne til at yde det optimale – både på kort og lang sigt. De meste centrale områder og færdigheder inden for coaching er motivation, kommunikation, spørgeteknikker, aktiv lytning og feedback.

Kunsten er at få alle de positive ressourcer frem og skabe vilkår for dialoger, hvor vi anlægger så mange perspektiver og optikker på opgaveløsningen som muligt. En del af lederopgaven bestå i at understøtte, vejlede og motivere medarbejderne i deres arbejde og beslutninger – samtidig med at man skal have styr på, hvad der sker. Jo mere uddelegering, selvforvaltning og selvstyring, jo mere skal man have fingeren på pulsen, kontrollere og give feedback, vejledning eller coache. Coaching som ledelses- og samarbejdsform matcher tidens udvikling af attraktive kommunale arbejdspladser præget af trivsel, motivation og engagement. 

I systemisk tænkning ses ledelse ikke kun som udøvelse af en rolle i organisationen. Ledelse er handlinger, som udføres i relationer i en kontekst. Systemisk coaching er genvejen som et særdeles godt redskab til at anerkende – se, høre og forstå. Coaching er et ledelsesværktøj, der svarer godt til det nye arbejdslivs krav, hvor mennesker vil være selvinitierende og proaktive, er guidede af egne og arbejdspladsens visioner, er selvstændigt kompetent og tager ansvaret for det der sker eksternt og internt i os selv (ansvar for egen læring).  Coaching imødekommer behovet for at skabe rum og processer for udvikling af ny organisatorisk mening og viden, for at gøre vores tids kompleksitet håndterbart samt at forholde sig konstruktivt til asymmetrien mellem leder og medarbejder. Vi får med coaching redskaber til den gode dialog, hvor man som medarbejder netop oplever nærvær og engagement – såvel i relation til kolleger, ledelse som barnet og hans forældre. Samtidig er coaching et særdeles godt redskab til at skabe klarhed og vilje til handling.

I coachingen samarbejder coach og fokusperson – eller leder og medarbejder om at opnå øget kendskab til jobindholdet, forbedrede kvalifikationer og kompetencer til at udføre ansvarlige opgaver, en højere grad af trivsel i arbejdet samt et stærkere og mere positivt arbejdsforhold samt muligheder for personlig og faglig vækst. Jo mere positivt den enkelte, teamene – ja hele medarbejderskaren ser på sin arbejdsplads jo bedre resultater. Det bider sig selv i halen som en positiv spiral. 

Et nøgleområde i systemisk ledelse er at ledelsen fungerer som coach og sparringspartner for medarbejdernes kompetenceudvikling. Er ens menneskesyn autopoetisk  er coaching den eneste måde at drive ledelse på. Som sidebemærkning dertil er coaching med til at skabe en organisationskultur, hvor man kan håndtere at bevæge sig i dilemmaer - en kultur, hvor der ikke er berøringsangst forbundet med problemer og dilemmaer. Systemisk coaching opererer med en cirkulær tankegang om problemer. I en kompleksitetsforståelse er der aldrig kun én måde at forstå et problem på. Problemer skabes af menneskers komplekse samspil af handlingsmønstre og relationer. Samtidig med at lederens rolle som coach er at skabe vilkår for at medarbejderen selv, inspireret og udfordret af lederens coachende spørgsmål kan skabe de bedst mulige løsninger til den arbejdskontekst som opgaven skal løses i. Medarbejderen ejer både sit problem og har nogle iboende evner og ressourcer til at skabe løsninger på problemet og i denne proces udvikle sine kompetencer.

En god kollega fortæller mig, at han faktisk gerne vil praktisere coaching, men han kan ikke finde tid dertil. Samtidig oplever han sig selv meget stresset. Man må ikke være for stresset, når man coacher, men samtidig vil jeg ikke anbefale at man lader arbejdspresset være en undskyldning for at lade være. Så hellere få fokus på hvad man selv kan ændre for at få overskud. Det er under ingen omstændigheder en god idé at ”gifte sig med arbejdet”, få arbejde på hjernen og lade arbejdet fylde hele ens liv. Når en kollega ikke kan finde tid til at gøre erfaringer med coaching, tænker jeg på historien om skovhuggeren, der skovede træer med en sløv økse. En hjælper kom forbi og tilbød en slibesten. ”Jeg har ikke tid, sagde skovhuggeren, kan du ikke se alt det arbejde, jeg skal have gjort”. Coaching kan være ”slibestenen”, der gør en forskel. På en eller anden måde, påvirker en coaching-samtale hvad jeg vil karakterisere pulsen eller temperaturregulering i samtalen, og jeg synes også coaching som ledelsestilgang og ledelsesstil påvirker dels min oplevelse af ledelse dels mine ledelsesvilkår. En begrænsning i forhold til at coache regelmæssigt er manglende tid på grund af udefra- kommende og tidkrævende opgaver. Omvendt er en løsning der på coaching, som kan give lederen viden om medarbejdernes kompetencer og ønsker, hvorved lederen får bedre mulighed for at delegere. En begrænsning i forhold til at coache regelmæssigt er mangel på tid grundet udefrakommende, tidkrævende opgaver til os i ledelsen. Omvendt kunne en løsning derpå netop være coaching, som kan give lederen en viden om medarbejdernes kompetencer og ønsker om arbejdsopgaver, hvorved lederen får bedre mulighed for at delegere opgaver. Medarbejdere, der tager ansvar, frigiver tid til lederen.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Kunsten er at få alle de positive ressourcer frem og skabe vilkår for dialoger Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger