Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Inkluderende pædagogisk ledelse

Af Grethe Andersen, mandag den 27. april 2015 kl. 15.00

Jeg deltager lige nu i konference og studiebesøg i East Kilbride arrangeret af European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Jeg repræsenterer DK sammen med Jonas Paustian Borup fra UVM. Søren Winther fra SFI deltager senere i lignende konference i Italien. I juni 2014 var vi alle tre til opstart af udviklingsarbejdet i Athen. Alle EU lande er repræsenteret med en skoleleder, en forsker og en ekspert fra ministeriet.

Agenturet har ingangsat et treårig projekt med fokus på hvilke pædagogiske strategier og undervisningstilgange, der bedst støtter læring og samtidig er effektive som vej til bedre præstationer såvel faglige som sociale. Der er ligeledes fokus på, hvordan skoleledelse bedst støtter udvikling, implementering og monitorering af input og processer, der giver et bedre outcome, samt opfølgende analyse af resultaterne. Eleverne som medskabere af undervisning samt forældremedbestemmele og deltagelse er ligeledes et vigtigt perspektiv. 

Efterfølgende sker kommunikation over fælles diskussionsplatform. 

Vi arbejder ud fra den præmis, at viden (evidens og valide undersøgelser), evaluering og refleksion er nødvendige trædestene for en kvalificeret udvikling af praksis. 

Viviane Robinsons bog: Elevcentreret Skoleledelse (Dafolo) giver et klart billede af, hvilke elementer i skoleledelse, der påvirker elevens læring og trivsel. Den med størst sandsynlig effekt er, at ledelsen skal støtte og stå i spidsen for medarbejdernes kompetenceudvikling. Dernæst følger ledelse, der sætter klare mål og forventninger og ledelse, der sikrer kvalitetsundervisning fx ved at lave pædagogisk udvikling og gennemføre undervisningssupervision.

Prioriteringer af implementeringsstrategier samt fokus på trygge rammer er ligeledes highlighted. Hun peger på tre ledelseskompetencer, der gennemsyrer modellen for elevcentreret ledelse, nemlig: at anvende relevant pædagogisk viden, at kunne løse komplekse problemer og sidst, men ikke mindst, at kunne opbygge tillid i relationer. Tillid og relationer baseres på og bygges op om det løbende samarbejde mellem ledelse og professionelle i skolen med fokus på elevens læring.

Pædagogisk ledelse sker i relationer, hvor forandringsledelse og distribueret ledelse også er væsentlige elementer. Ud fra det perspektiv er der fortsat gode grunde til, at skolelederen er læreruddannet med forstand på didaktik og pædagogik. En leder, der tilfører organisationen ny energi med effektive handlemuligheder og reel interesse for at bidrage til at forbedre praksis.

I mit besøg på skoler i East Kilbride vil jeg være nysgerrig efter at spotte god ambitiøs tillidsskabende ledelse og fremtagende undervisning i praksis. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Inkluderende pædagogisk ledelse Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger