Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Hvordan udfoldes samarbejde om vidensgrundlaget

Af Grethe Andersen, tirsdag den 19. august 2014 kl. 11.00

Et kort svar er, at der skal være klarhed i opgavefordelingen. Hvem gør hvad? Skoleledelsen har brug for kvalificeret support. Bemærk hvor mange steder i skolereformen og folkeskoleloven ”Skolelederen” er nævnt. Ansvaret og forventningerne er tornhøje. Sammenholder vi ambitionsniveauet med gedigen dansk forskning fra SFI af Søren Vinther m.fl. og John Hatties studie, skal skoleledelsen i højere grad praktisere instruerende skoleledelse. Instruerende skoleledelse – eller undervisningsfokuseret ledelse er den ledelsesstil, der genererer de største effekter for elevernes faglige præstationer. Skoleledelsen skal fokusere på at skabe et uforstyrret læringsmiljø på skolen, deltage i undervisningen, planlægningen og evaluering af undervisningens indhold, metoder og praksis og understøtte den pædagogiske praksis bl.a. via sparring, jævnlige klasserumsobservationer og hands-on feedback på lærernes og pædagogernes undervisningspraksis. Forandringsledelse betinger support. Indsigt i forskning med høj evidens, vigtige undersøgelser og evalueringer fra Danmarks Evalueringsinstitut kan være vanskeligt at finde tid til at søge og sortere i. Når skoleledelsen skal skabe vilkår for en helt ny skoletænkning kræver det, at det pædagogiske personale inspireres til nytænkning af undervisningen. Personaleledelse, hvor personalet mødes med begejstring og anerkendelse har stor betydning for såvel den enkelte som for de professionelle team, der kollektivt skal arbejde for at nå reformens mål og lokale mål for elevens læring.

Det er afgørende at tilstedeværelse og samarbejde optimeres i afdelinger og team om uforstyrrede undervisningsmiljøer. Fælles værdier, intelligent forberedelse og efterbehandling af undervisningen samt et stærkere skole-hjemsamarbejde er nødvendigt. Jeg ser IT i undervisningen som en effektivisering af undervisningen. Elevsamtaler og samtaler med elevens forældre må differentieres og ske løbende efter behov. Det faste skoleskema, klassen som vigtigste ramme og lange dage med skole-hjemsamtaler hører fortiden til. Det kræver viden om, hvordan en ny skole kan praktiseres. Læringssamtaler på alle niveauer er ikke noget ”ved siden af”. Det skal integreres i dan daglige praksis, hvor to lærere og en pædagog faktisk har mange timer sammen med en årgang. Anvendelse af feedback- og evalueringsstrategier har en betydelig positiv effekt på elevers faglige resultater. Effektiv feedback er en kontinuerlig læringsproces, der foregår mellem læreren/pædagogen og den enkelte elev og relateres direkte til mål for undervisningen og eleven. Samtidig indeholder effektiv feedback instruktioner, der kan guide elevernes læring fremadrettet, så elevens faglige progression sikres.

Læringssamtaler elev – pædagogisk personale, skal understøttes af læringsamtaler skoleledelse – professionelle team/medarbejdere – der igen skal understøttes af læringssamtaler og support forvaltningsmedarbejdere – skoleledelse. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Hvordan udfoldes samarbejde om vidensgrundlaget Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger