Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Gode spørgsmål udvikler skolen

Af Grethe Andersen, onsdag den 9. april 2014 kl. 13.00

I Aalborg kommune udvikles skolevæsenet med bidrag for temagrupper. Temagruppen, der står for evaluering har indkaldt forskellige aktører fra skolen til fokusgruppeinterview. Jeg synes spørgsmålene er så gode, at jeg gerne vil dele dem med andre.

Opfølgning på elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling

Hvordan kan redskaber som elevplaner, nationale test og undervisningsmiljøvurderinger bruges i forbindelse med opfølgning på elevernes læring og trivsel?

Hvilke evalueringsredskaber kan anvendes til at I som ledere kan få indblik i elevernes faglige, personlige og sociale udvikling?

Hvilke informationer er væsentlige i ledelsens evaluering af elevernes proces og resultater?

Hvordan får vi løbende evaluering og anvendelse af resultaterne til at være en naturlig del af praksis? 

Hvilke foranstaltninger kan der iværksættes for elever, der ikke består folkeskolens afgangsprøver med 2 i dansk og matematik?

Inddragelse af forældre

Hvordan bliver forældrene aktive medspillere ift. elevernes læring og trivsel?

Hvordan inddrages forældrene aktivt i elevernes læring (målfastsættelsen, arbejdet mod målene og den løbende evaluering)?

Hvordan kan samarbejde med forældrene udvikles?

Understøttelse af lærere og pædagogers arbejde

Hvilken rolle kan eller skal teamet have for at understøtte arbejdet med løbende evaluering og fokus på elevernes lærings- og trivselsmål?

Hvordan kan vejledere understøtte arbejdet? Hvilke typer af vejledere er der behov for, og hvad kræver det af funktionerne?

Hvordan kan skoleledelsen understøtte medarbejderne i arbejdet med at nå målene i folkeskolereformen?

Hvilke former for feedback kan ledelsen bruge i arbejdet med at understøtte og følge op på lærernes og pædagogernes arbejde?

Hvilke værktøjer kan ledelsen bruge i arbejdet med at understøtte og følge op på lærernes og pædagogernes arbejde?

Opfølgning på skolens udvikling

Hvordan kan redskaber som elevplaner, nationale test og undervisningsmiljøvurderinger bruges af skoleledelsen til opfølgning på skolens udvikling?

Hvilke andre redskaber kan anvendes til skoleledelsens opfølgning på skolens udvikling?

Hvordan kan kvalitetsrapporten indtænkes som et ledelsesværktøj i mål- og resultatstyring? 

Hvilke informationer vil være relevante at have i kvalitetsrapporten?

Hvordan kan skoleplanen anvendes som et ledelsesværktøj?

Hvordan kan skolebestyrelsen inddrages i understøttelse og evaluering af skolens mål?

Hvordan kan PPR inddrages i ledelsens arbejde med at understøtte og evaluere elevernes og skolens mål? 

Hvordan kan konsulenterne i skoleforvaltningen inddrages i ledelsens arbejde med at understøtte og evaluere elevernes og skolens mål?

Hvilke informationer kan danne grundlag for dokumentation til Skoleforvaltningen/Skoleudvalget?

Hvordan kan Skoleforvaltningen understøtte og følge op på skolernes arbejde?

Hvordan udvikles kvalitetsrapporten, så den både kan anvendes som et redskab i Skoleforvaltningen/Skoleudvalgets arbejde med skolernes mål og resultater, samtidig med at det giver indblik i anvendelsen af kommunens ressourcer?

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Gode spørgsmål udvikler skolen Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger