Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

God skolestart

Af Grethe Andersen, mandag den 5. august 2019 kl. 12.00

Skolestart tænker jeg tilbage på med glæde. At møde ens medarbejdere, der var udhvilede, farvet af solens lys og varme og fyldt med sommerliv, var ganske dejligt. Det var også så skønt at komme til en skole, hvor tekniske serviceleder og medarbejder samt rengøringspersonalet havde sat en ære i at klare alt det praktiske. Der var gjort godt rent og gulvene var bonede. De bonede linoleumsgulv var nemmere at holde, så tiden var givet godt ud. Der var som regel også klaret en del opgaver m.h.t maling, renovering og oprydning. 

I skolelivet er det som om, at vi altid har to år; skoleåret og budget/statusåret med årets gang.  At modtage skolens elever og deres forældre i skolens hal eller udendørs omkring flaget afhængigt af vejret, var også noget helt særligt. Skolens mange traditioner blev båret af skolens musiklærere. 

Dagen og livet rummer rigtig mange afslutninger og begyndelser. Det at begynder på noget nyt er både spændende og måske også udfordrende. Der er også lærere og pædagoger – og måske endda nye ledere, der har ny skolestart. Der er ikke to skoler, der er ens. Skoler er fyldt med traditioner, historier og ”hvad gør vi her”. 

En samarbejde kultur kommer fortsat på sin prøve med alle muligheder med nye reform og måske nye arbejdstidsregler. På min ferie mødte jeg et par hyggelige lærere, hvor den ene var tr på en skole, den anden kredsformand. Kredsformanden sagde til mig, at I skoleledere ønskede at få magt, det fik I ikke, det fik forvaltningscheferne til gengæld. Jeg kunne kvittere med, at hvis Anders Bondo Christensen havde taget ansvaret på sig, og ikke sagt ”Gu vil vi ej ledes”, ville vilkårene i dag være anderles. Vi havde alle tre været glade for at gøre en forskel på hver vores måde og vi i folkeskolen.

 Opgaven for skoleledelser i samarbejde med forvaltningen bliver at få sat rammen med afklaring af muligheder og begrænsninger. Folkeskoleloven rummer krav og forventninger til skolens ledelse, bestyrelse med mere, men ikke til kommunale chefer. Har cheferne fået for meget magt som min bordmakker sagde den aften? Og hvad konstituerer den magt?

Skolereformens succes afhænger, af hvordan arbejdsvilkårene bliver strikket sammen. Med en proaktiv tilgang må skolens teamledelse skabe en forebyggende understøttende indsats, dvs. skabe rammer for udvikling, initiativer og pædagogisk tænkning, der bygger på ressourcer og muligheder frem for begrænsninger. Jeg tror fortsat på den anerkendende tilgangsform som fundament fra elev til ledelsesniveau – dvs. som en kultur, hvor ledelse sker i et nærværende, udviklingsorienteret samspil med medarbejderne. Det må være centralt  fortsat at skabe strategisk, værdi- og dialogbaseret rammer, der giver arbejdsglæde, er motiverende og bidrager til, at den enkelte medarbejder udvikler sig kontinuerligt. Samarbejdet må bygge på gensidig respekt, plads til forskellighed, og at det gerne må være sjovt. Mine erfaringer er fra mange gode år med og i skoleledelse, at det er muligt at udvikle en anerkendende kultur præget af:

Enhver tør udtrykke sig om det, vedkommende har lært. Selv om andre er uenige kommer der ikke nedsættende bemærkninger. Der findes en udbredt opfattelse af, at noget altid kan gøres bedre. Det er tilladt at fejle – andre gør også brug af erfaringerne. Der opmuntres til åbenhed i debatterne (opmuntringsledelse). Man går til rette vedkomne. Det er tilladt at være begejstret og stolt. Vi dyrker succeserne. Ledelsestilen er innovativ – der er i høj grad plads til nytænkning. Der er kort vej fra idé til handling. Arbejdsmiljøet – klimaet bliver bedre og bedre – ifølge alle ansatte. Møder giver mening – de er effektive. Skoleintra anvendes til effektivisering. Forældre er velinformerede af deres børns team. Forældre ses som ressource og medspiller. Fortsatte forandringer forventes og modtages positivt. Medarbejdernes stress-niveau er sundt og håndterbart. Konflikter er grundvilkår – de skal blot håndteres godt. Team, der fremkommer innovative og mønsterbrydende forslag til problemløsning, får positiv feedback. Ledelsen fungerer som en velfungerende teamledelse – rollemodel. Vi værdsætter forskellighed. Vi står ikke i vejen for hinandens udvikling.

Ledelsen skal fungere som konsulent/coach, men også være dem, der sætter målene og leder beslutningsprocesserne, som skal føre til målene ved at mestre en hensigtsmæssig organisationsplan, opgavefordeling og ved at kunne intervenere i processen uden at overtage ejerskab og ansvaret for opgaveløsningen (yde hjælp til selvhjælp). ”Besøg" rundt på skolen skal opleves som motiverende frem for kontrollerende. Der er blandt medarbejderne et udbredt ønske om at kunne modtage akut faglig og personlig supervision og sparring, når der opstår behov herfor. Men som leder skal man ikke gå og vente på de akutte behov – man når langt længere med strategisk forebyggelse ved at bidrage professionelt til kvalitetsudvikling af praksis.

God skolestart.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: God skolestart Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger