Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Fremragende undervisning

Af Grethe Andersen, tirsdag den 16. december 2014 kl. 09.30

Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt, hvad der kendetegner undervisning af høj kvalitet på mellemtrinnet. 

Rapporten ”Motiverende Undervisning” bidrager med ny viden om, hvordan undervisning konkret ser ud, når det lykkes at skabe et positivt læringsmiljø, hvor læreren har fokus på elevernes læring, hvor der anvendes varierede arbejdsformer, og hvor eleverne løbende inddrages og får feedback på deres læring.

Et godt læringsmiljø er kendetegnet ved, at elevernes læring er i fokus. Det vil sige, at lærerne arbejder med tydelige og relevante læringsmål, som er tilpasset elevernes forskellige forudsætninger og behov. Det er også vigtigt, at lærerene løbende giver feedback til eleverne om målene og den enkelte elevs muligheder for progression og læring.

Lærerne betragter faglighed og trivsel som tæt forbundne og som to forhold, de kan arbejde med i sammenhæng. Når lærerne skaber læringsmiljøer, hvor eleverne er trygge og har lyst til at deltage, arbejder de ud fra en forståelse af, at elever ikke lærer, hvis de ikke trives – men også omvendt: at læring og deltagelse i de faglige aktiviteter øger elevernes trivsel.

Det gode læringsmiljø er desuden kendetegnet ved, at eleverne er undersøgende og tør prøve sig frem. Læreren forholder sig anerkendende til elevernes arbejde og interesserer sig for, hvad der ligger bag elevernes svar.

Undersøgelsen viser, at lærerne spørger ind til elevernes forståelse og arbejdsprocesser for at få indblik i deres læring og for at kunne give dem tilpas støtte og de rette udfordringer. Den feedback, som lærerne modtager fra eleverne, bruger de til at tilpasse og justere undervisningen og til at få indblik i den enkelte elevs læring og faglige progression.

Lærerne begrænser deres egen taletid og tilrettelægger i stedet processer, hvor eleverne forholder sig til og arbejder aktivt med stoffet. Lærerne konkretiserer og tilgængeliggør viden, der kan virke abstrakt for eleverne. Det gør de fx ved at koble undervisningen til genkendelige temaer fra elevernes hverdag eller ved at inddrage visuelle og kropslige aktiviteter, som kan støtte eleverne i deres læreprocesser og fastholde det, de lærer.

Undersøgelsen bygger på observationer og interview med 12 lærere, som underviser i henholdsvis dansk og matematik – 7 dansklærere og 5 matematiklærere. De 12 dygtige lærere er alle blevet udpeget af deres ledere som lærere, der gennemfører undervisning af forskningsmæssig høj kvalitet.

Man kan i rapporten se, hvilke lærere – og skoler, der er repræsenteret. En fællesnævner for lærerne i undersøgelsen er, at de er nysgerrige med hensyn til elevernes læring, og at de har gode refleksive kompetencer, som de anvender som et vigtigt element i deres professionalisme.

Lærerne er både åbne og udviklingsorienterede – de er nysgerrige på, hvordan de kan udvikle deres praksis, og de ser deres teams samt skolens ressourcepersoner som samarbejdsrelationer, der kan være med til at bidrage og inspirere til denne udvikling. Rapporten rummer mange praksiseksempler, som man som lærer kan spejle sin egen undervisning i.

I skolerådets formandskab tog vi initiativ til rapporten. Det glæder mig at læse resultatet i forbindelse med forberedelse af mit sidste møde i bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut, som jeg har været en del af i otte år. Det er vigtigt at få videndelt elementer i fremragende undervisning med bedre resultater for øje i henhold til skolereformen. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Fremragende undervisning Felter med * skal udfyldes
 

Kære Henrik!

Af:Grethe Andersen - Den05.01.2015 kl. 12:17Anmeld kommentar

Valget af lærere er sket via skolens ledelse - der har vurderet ud fra forskning om, hvad der kendetegner fremragende undervisning. Det er således ikke blot et skøn - men en vurdering ud fra saglige kriterier. Jeg kan anbefale dig at læse rapporten - den er i høj grad inspirerende.
Bedste hilsner
Grethe

Ledelsens rolle

Af:Henrik Rømer, SL - Den26.12.2014 kl. 23:07Anmeld kommentar

Kære Grethe
Dejligt med en positiv historie om folkeskolen og undevisning. Jeg har to spørgsmål; hvordan blev de 12 lærere udvalgt ?(Hvilke kriterier? Og det næste.
Hvilken rolle har ledelsen i dette projekt?

Hilsen Henrik

Skriv hvad du søger