Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Fremragende undervisning giver flotte resultater

Af Grethe Andersen, torsdag den 21. november 2013 kl. 12.30

Elevens læring må være i fokus i skoleårets afklaring af, hvilke tiltag, der skal til for at vi lever op til målene i den nye skolereform. Udfordringen bliver, at holde fokus på status og udvikling med et pædagogisk didaktisk perspektiv. Vi skal hæve overliggeren. Elevpræstationerne skal forbedres, afstanden mellem elever med forskellig social baggrund skal reduceres og tilliden til det offentlige skolesystem skal styrkes. Tillid får vi, når vi lykkes med fremragende undervisning. Vi skal have fokus på mål og resultater. Det er nødvendigt med effektflow og optimering. Vi skal skabe læring og læringsforløb der motiverer eleverne. Læringen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs styrkesider, interesser og måde at lære på. Der skal være tydelige mål for al læring og den enkelte elev målsætter og evaluerer sig selv sammen med læreren eller pædagogen. Den enkelte elev skal være medproducent i egen læring og udvikling. Danmarks Evalueringsinstitut (www.eva.dk) har undersøgt, hvilke faktorer der er forbundet med læsefremgang fra 4. – 6. klasse. Der er ikke tale om en status af elevernes læsekompetencer, men udpegning af forhold der kan udvikle læsning i folkeskolen, så vi reelt kan opnå progression i elevernes læring – og læsning. EVA kobler en undervisningspraksis med elevernes præstationer, hvilket der er lav tradition for at gøre i Danmark.

Udfordringen er, at vi har fine resultater i mellemtrinnet (PIRLS 4. klassetrin) men har endnu ikke set forbedring af resultater v. afgangsprøver. Jeg er spændt på nye PISA resultater, der offentliggøres i december – det er spændende om vi endelig ser forbedrede resultater.

Undersøgelsen viser, at dygtige lærere, der opnår flotte resultater har viden om og arbejder systematisk med sprogforståelse i undervisningen. De har generelt har stor viden om læsning og de prioriterer at eleverne arbejder med opgaver og spørgsmål under og efter læsning. De præsenterer et bredt udvalg af tekstgenre (faglitteratur) og det er interessant, at det ikke er erfarne lærere men nyuddannede lærere og efteruddannede lærere.

Det giver stof til eftertanke, at lærerens brug af Læsevejleder, særlige læsebånd med frilæsning og
klassens læsespredning ikke har den store betydning. Ligesom lærerens tilknytning til klassen ikke er afgørende. Det er måske på tide, at vi i højere grad får et fagligt stærkt fokus på fremragende undervisning med gode læringseffekter i stedet for omsorg, opdragelse, relationer og socialt fokus. Selvfølgelig skal læringsmiljøet være motiverende og trygt, men struktureret ledelse af elevernes læreprocesser er sandsynligvis vigtigst – det peger rapporten på som et fokusområde.

EVA har fundet seks super-skoler, der i den grad har løftet eleverne. De er kendetegnet af: Fokus på at skabe lærelyst. Fokus på at læse varierede genre og give eleverne læsestrategier, Fokus på at arbejde aktivt med de læste tekster samt inddragelse af hjemmet. Skolernes samarbejde er præget af, at lærerne har haft et tæt samarbejde med de øvrige dansklærere i årgangen om undervisningsforløb. De har diskuteret og analyseret deres forskellige faglige resultater.

Rapporten er særdeles god og vigtig.  Skoleledelsen skal forvente, understøtte, motivere og følge op på læreres og pædagogernes samarbejde i team om at forbedre deres undervisning og pædagogisk praksis med en analytisk tilgang til egen og andres praksis så vi hele tiden ser på, om det vi gør, virker i forhold til de mål der er sat for elevernes læring, og at vi sikrer en løbende feedback til eleverne.  Ligesom forskning og gode evalueringer og undersøgelser fra EVA kan bidrage til, at vi opnår den bedst mulige undervisning. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Fremragende undervisning giver flotte resultater Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger