Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Folkeskolens comeback skal komme indefra

Af Grethe Andersen, torsdag den 21. juni 2018 kl. 09.30

Skolelederen er overordnet set ansvarlig for undervisningsmiljøet og arbejdsmiljøet, ligesom skolelederen ifølge folkeskoleloven har pligt til at sikre undervisningens kvalitet. God skoleledelse er afgørende for kvalitetsudviklingen i folkeskolen såvel internt – hvordan den enkelte skole arbejder fagligt, pædagogisk og kollegialt, som eksternt – hvordan skolen fungerer i forhold til omverdenen.

Hvor ledelse tidligere blev opfattet som et nødvendigt onde må ledere og medarbejdere samarbejde om, at ledelse bliver opfattet som et personalegode. Ledelse som personalegode oplever medarbejderne, når lederen er støttende, lyttende og opmuntrende – og den der bakker op om nye ideer og hjælper medarbejderen til selvhjælp. Ledelse er også at være kontrollerende i relation til målene, konflikt- og problemløser og vagthund i relation til værdierne. Ærlige og reel feedback og klare forventninger gør, at man som medarbejder ved, hvor man har sin leder – og som leder ved, hvor man har sine medarbejdere. Faktisk sætter medarbejdere pris på ledere, der tør, vil og kan agere som så, når de samtidigt oplever, at der er fokus på at frigøre energi, vise tålmodighed og skabe vilkår for at medarbejderne kan se tingene ud fra helhedsperspektiver. Men bemærk ledere er altså også mennesker, der har brug for ærlige medspillere.

Anerkendende tilgang med fokus på succeserne matcher en nyprofessionalisering af det pædagogiske personales syn på rolle, ligesom, det er relevant at overveje, hvad folkeskolen kan karakteriseres som i dag, og hvordan nye redskaber/metoder anvendes samt tilgange og teori, som i dag anses for vigtige inden for givne mål og rammer. Tilgangen kan anvendes i alle sammenhænge. Skolens kvalitetsrapport, skoleplan/virksomhedsplan, undervisningsmiljø-undersøgelsen, lærernes faglige årsplaner, årsplaner for teamsamarbejdet, teamenes interne forventningsaftale/kontrakt, løbende nyhedsbreve om mål og resultater af evaluering og elevplaner på skolens hjemmeside, FB og forældreintra er alt sammen skolens ansigt udadtil og skolens pædagogiske samarbejdsredskaber indadtil. 

Ved internt at tage afsæt i de gode erfaringer er der mulighed for at sætte opgaverne i en meningsfuld sammenhæng og effektivisere ved at fokusere det væsentlige. Ved at vise, hvad skolen kan og konstant forholde sig refleksivt til egen praksis i den fortsatte udvikling af folkeskolen. 

Visionen er en folkeskole, som bliver omtalt med stolthed. En folkeskole, der rummer de rette udfordringer for alle elever. Et udviklings-, videns- og læringscenter for såvel skolens elever som skolens ansatte og en folkeskole kendetegnet af et velfungerende partnerskab mellem skolens ansatte og elevernes forældre. 

Når skolen som organisation udvikles, kan man ved at fokusere på organisationen, når den er bedst, øge alle medarbejderes følelse af, at det er meningsfuldt at deltage i udviklingen. Et andet væsentligt aspekt i disse ”brugertider” er, at børn og forældre også fokuserer på alt det gode, når de professionelle praktiserer en tilgang, hvor de lærer af deres succeser. Hvis vi vil genskabe respekt og anerkendelse af folkeskolen som en særdeles vigtig kulturorganisation og af folkeskolens medarbejdere, må der således gribes i egen barm og begynde med sig selv. Folkeskolens comeback skal komme indefra og suppleres udefra med de rette ressource- og uddannelsesvilkår. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Folkeskolens comeback skal komme indefra Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger